قیمت مبدل حرارتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M25
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M25 متفرقه 68,900,000 29 شهریور 68,900,000 68,900,000
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M25 جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M35
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M35 متفرقه 84,200,000 29 شهریور 84,200,000 84,200,000
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M35 جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M50
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M50 متفرقه 107,400,000 29 شهریور 107,400,000 107,400,000
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M50 جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای مدل PHE014W-12P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای مدل PHE014W-12P متفرقه 5,600,000 14:08:35 5,100,000 5,100,000
مبدل حرارتی صفحه ای مدل PHE014W-12P جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-30P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-30P کول‌سامر 153,500,000 3 مهر 138,500,000 138,500,000
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-30P جنس: استیل
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-44P
مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-44P کول‌سامر 259,000,000 14:08:35 213,000,000 213,000,000
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-44P جنس: استیل
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه
قیمت مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای مدل PHE014W-12P
قیمت: 5,600,000 ریال
قیمت: 5,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-44P
قیمت: 259,000,000 ریال
قیمت: 259,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات