قیمت قهوه ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قهوه ساز بلمیو مدل BRAVISSIMA EM-201/202
قهوه ساز
قهوه ساز بلمیو مدل BRAVISSIMA EM-201/202 متفرقه 27,400,000 1 آبان 36,000,000 36,000,000
قهوه ساز بلمیو مدل BRAVISSIMA EM-201/202 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز جی پاس مدل GCM6103
قهوه ساز
قهوه ساز جی پاس مدل GCM6103 جی پاس 7,800,000 00:08:03 7,800,000 7,800,000
قهوه ساز جی پاس مدل GCM6103 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز سام مدل CM-719ST
قهوه ساز
قهوه ساز سام مدل CM-719ST سام 6,660,000 10 اردیبهشت 6,660,000 6,660,000
قهوه ساز سام مدل CM-719ST قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز سنکور مدل SCE 5000
قهوه ساز
قهوه ساز سنکور مدل SCE 5000 سنکور 14,500,000 00:08:06 14,500,000 14,500,000
قهوه ساز سنکور مدل SCE 5000 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز شارپ مدل HM-80L W-2
قهوه ساز
قهوه ساز شارپ مدل HM-80L W-2 شارپ 16,900,000 00:08:06 16,000,000 16,000,000
قهوه ساز شارپ مدل HM-80L W-2 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200
قهوه ساز
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200 فلاویا 3,750,000 18 مهر 3,335,000 3,335,000
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر
قهوه ساز فلر مدل CMT 90
قهوه ساز
قهوه ساز فلر مدل CMT 90 فلر 19,900,000 13 مهر 11,700,000 13,000,000
قهوه ساز فلر مدل CMT 90 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز مدل موکل کد Inx
قهوه ساز
قهوه ساز مدل موکل کد Inx متفرقه 2,600,000 00:07:58 2,650,000 2,650,000
قهوه ساز مدل موکل کد Inx قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز گاستروبک مدل 42704
قهوه ساز
قهوه ساز گاستروبک مدل 42704 گاستروبک 34,500,000 13 مهر 34,500,000 34,500,000
قهوه ساز گاستروبک مدل 42704 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز سام مدل CM-719ST
قیمت: 6,660,000 ریال
قیمت: 6,660,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز شارپ مدل HM-80L W-2
قیمت: 16,900,000 ریال
قیمت: 16,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز جی پاس مدل GCM6103
قیمت: 7,800,000 ریال
قیمت: 7,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز فلر مدل CMT 90
قیمت: 19,900,000 ریال
قیمت: 19,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز سنکور مدل SCE 5000
قیمت: 14,500,000 ریال
قیمت: 14,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز بلمیو مدل BRAVISSIMA EM-201/202
قیمت: 27,400,000 ریال
قیمت: 27,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز مدل موکل کد Inx
قیمت: 2,600,000 ریال
قیمت: 2,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قهوه ساز
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200
قیمت: 3,750,000 ریال
قیمت: 3,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات