قیمت فر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فر  توکار اخوان مدل F15
فر
فر توکار اخوان مدل F15 اخوان 42,770,000 8 مهر 39,100,000 39,100,000
فر توکار اخوان مدل F15 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر برقی فیزین کد F 28
فر
فر برقی فیزین کد F 28 متفرقه 6,600,000 26 مهر 6,050,000 6,050,000
فر برقی فیزین کد F 28 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر برقی مدل RSN02G
فر
فر برقی مدل RSN02G متفرقه 4,200,000 18 خرداد 4,200,000 4,200,000
فر برقی مدل RSN02G صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: B گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر تایسز مدل p400
فر
فر تایسز مدل p400 متفرقه 75,000,000 13 مهر 69,500,000 69,500,000
فر تایسز مدل p400 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F13
فر
فر توکار اخوان مدل F13 اخوان 39,054,000 14 شهریور 39,054,000 39,054,000
فر توکار اخوان مدل F13 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F25
فر
فر توکار اخوان مدل F25 اخوان 83,950,000 26 مهر 82,000,000 82,000,000
فر توکار اخوان مدل F25 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار بوش مدل HBJ538ES0M
فر
فر توکار بوش مدل HBJ538ES0M بوش 144,000,000 21 فروردین 144,000,000 144,000,000
فر توکار بوش مدل HBJ538ES0M صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار تکنوهاوس مدل TBO-EG66B
فر
فر توکار تکنوهاوس مدل TBO-EG66B تکنوهاوس 52,000,000 26 مهر 49,900,000 49,900,000
فر توکار تکنوهاوس مدل TBO-EG66B صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
فر توکار تی اند دی مدل TD214
فر
فر توکار تی اند دی مدل TD214 تی اند دی 31,000,000 28 خرداد 31,000,000 31,000,000
فر توکار تی اند دی مدل TD214 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-675
فر
فر توکار داتیس مدل DF-675 داتیس 65,000,000 10 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
فر توکار داتیس مدل DF-675 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF685
فر
فر توکار داتیس مدل DF685 داتیس 36,760,000 28 خرداد 36,760,000 36,760,000
فر توکار داتیس مدل DF685 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار روبینا مدل 512
فر
فر توکار روبینا مدل 512 روبینا 54,000,000 20 مرداد 39,500,000 39,500,000
فر توکار روبینا مدل 512 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار سینجر مدل SEA3
فر
فر توکار سینجر مدل SEA3 سینجر 35,000,000 19 مهر 35,000,000 35,000,000
فر توکار سینجر مدل SEA3 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b
فر
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b مایرباخ 181,440,000 30 اردیبهشت 181,440,000 181,440,000
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار مورانو مدل 9010-S
فر
فر توکار مورانو مدل 9010-S متفرقه 49,800,000 25 فروردین 49,800,000 49,800,000
فر توکار مورانو مدل 9010-S صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار نوشر مدل A610
فر
فر توکار نوشر مدل A610 نوشر 102,000,000 19 مهر 102,000,000 102,000,000
فر توکار نوشر مدل A610 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار هوم ال هاوس مدل OV3720
فر
فر توکار هوم ال هاوس مدل OV3720 متفرقه 79,900,000 18 مهر 63,900,000 63,900,000
فر توکار هوم ال هاوس مدل OV3720 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار گوفر مدل ریمو
فر
فر توکار گوفر مدل ریمو گوفر 87,430,000 13 مهر 87,430,000 87,430,000
فر توکار گوفر مدل ریمو صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر سون شعله مدل TGg48
فر
فر سون شعله مدل TGg48 متفرقه 7,900,000 10 اردیبهشت 7,900,000 7,900,000
فر سون شعله مدل TGg48 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر سون شعله مدل TGglv55
فر
فر سون شعله مدل TGglv55 متفرقه 7,100,000 10 فروردین 7,100,000 7,100,000
فر سون شعله مدل TGglv55 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر سون شعله مدل TGw48
فر
فر سون شعله مدل TGw48 متفرقه 7,900,000 26 مهر 5,500,000 5,500,000
فر سون شعله مدل TGw48 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر سون شعله مدل TGw55
فر
فر سون شعله مدل TGw55 متفرقه 7,600,000 10 فروردین 7,600,000 7,600,000
فر سون شعله مدل TGw55 نوع: مبله نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر کن مدل TC361
فر
فر کن مدل TC361 کن 108,000,000 26 مهر 108,000,000 108,000,000
فر کن مدل TC361 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر گازی سارینا صنعت مدل 25
فر
فر گازی سارینا صنعت مدل 25 متفرقه 18,300,000 13 مهر 18,300,000 18,300,000
فر گازی سارینا صنعت مدل 25 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
فر گازی سارینا صنعت مدل 32
فر
فر گازی سارینا صنعت مدل 32 متفرقه 19,303,000 26 مهر 19,900,000 19,900,000
فر گازی سارینا صنعت مدل 32 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
فر گازی صنعتی سون شعله مدل glv2
فر
فر گازی صنعتی سون شعله مدل glv2 متفرقه 14,112,000 26 مهر 14,112,000 14,112,000
فر گازی صنعتی سون شعله مدل glv2 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فر گازی صنعتی سون شعله مدل TGnim48
فر
فر گازی صنعتی سون شعله مدل TGnim48 متفرقه 14,725,000 26 مهر 14,725,000 14,725,000
فر گازی صنعتی سون شعله مدل TGnim48 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فربرقی فوجیا مدل sm-60LD
فر
فربرقی فوجیا مدل sm-60LD متفرقه 36,000,000 26 مهر 36,000,000 36,000,000
فربرقی فوجیا مدل sm-60LD صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فرگازی سارینا صنعت کد TG-br22
فر
فرگازی سارینا صنعت کد TG-br22 متفرقه 14,841,000 26 مهر 15,300,000 15,300,000
فرگازی سارینا صنعت کد TG-br22 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فرگازی سارینا صنعت کد TG.bl22
فر
فرگازی سارینا صنعت کد TG.bl22 متفرقه 14,841,000 26 مهر 15,300,000 15,300,000
فرگازی سارینا صنعت کد TG.bl22 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:ندارد
فرگازی صنعتی سارینا صنعت کد 27
فر
فرگازی صنعتی سارینا صنعت کد 27 متفرقه 17,751,000 26 مهر 18,300,000 18,300,000
فرگازی صنعتی سارینا صنعت کد 27 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
مجموع موارد: 31 عدد در 1 صفحه
قیمت فر
فر توکار مایرباخ مدل Mbo7b
قیمت: 181,440,000 ریال
قیمت: 181,440,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر سون شعله مدل TGw48
قیمت: 7,900,000 ریال
قیمت: 7,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار اخوان مدل F13
قیمت: 39,054,000 ریال
قیمت: 39,054,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار داتیس مدل DF685
قیمت: 36,760,000 ریال
قیمت: 36,760,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار مورانو مدل 9010-S
قیمت: 49,800,000 ریال
قیمت: 49,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار اخوان مدل F15
قیمت: 42,770,000 ریال
قیمت: 42,770,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر سون شعله مدل TGg48
قیمت: 7,900,000 ریال
قیمت: 7,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار داتیس مدل DF-675
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار روبینا مدل 512
قیمت: 54,000,000 ریال
قیمت: 54,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت فر
فر توکار تی اند دی مدل TD214
قیمت: 31,000,000 ریال
قیمت: 31,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات