قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه ساندویج ساز کاراجا مدل FUTURE
ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویج ساز کاراجا مدل FUTURE کاراجا 25,647,700 10:23:07 24,100,000 24,100,000
دستگاه ساندویج ساز کاراجا مدل FUTURE تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
دستگاه ساندویچ ساز  کرکماز مدل A811-01
ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویچ ساز کرکماز مدل A811-01 کرکماز 25,500,000 9 اردیبهشت 25,500,000 25,500,000
دستگاه ساندویچ ساز کرکماز مدل A811-01 صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز آرزوم مدل AR254
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز آرزوم مدل AR254 آرزوم 27,740,000 8 مهر 27,740,000 27,740,000
ساندویچ ساز آرزوم مدل AR254 نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: ندارد تعداد صفحه: 1 گریل:دارد
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-508
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-508 المپیا 4,999,000 13 مهر 4,749,000 4,749,000
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-508 تعداد خانه: یک عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: ندارد تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویچ ساز اپکس کد ASM201
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز اپکس کد ASM201 اپکس 15,500,000 18 مهر 15,500,000 15,500,000
ساندویچ ساز اپکس کد ASM201 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز درنیکا مدل SM-1300D
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز درنیکا مدل SM-1300D درنیکا 9,800,000 29 شهریور 9,800,000 9,800,000
ساندویچ ساز درنیکا مدل SM-1300D تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز دسینی مدل 400
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز دسینی مدل 400 دسینی 7,200,000 10:23:07 7,590,000 7,590,000
ساندویچ ساز دسینی مدل 400 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰ دسینی 9,900,000 10:23:23 9,900,000 9,900,000
ساندویچ ساز دسینی مدل ۵۰۰ نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-61
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-61 رومانتیک هوم 9,350,000 10:23:35 9,900,000 9,900,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-61 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز لایف اسمایل مدل B232
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز لایف اسمایل مدل B232 متفرقه 16,600,000 10:23:27 16,990,000 16,990,000
ساندویچ ساز لایف اسمایل مدل B232 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویچ ساز مارسل مدل STH-888
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مارسل مدل STH-888 مارسل 9,590,000 18 مهر 9,500,000 9,500,000
ساندویچ ساز مارسل مدل STH-888 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویچ ساز میگل مدل GSM275
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز میگل مدل GSM275 میگل 14,200,000 10:23:21 14,550,000 14,550,000
ساندویچ ساز میگل مدل GSM275 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز هافنر مدل HO-65
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز هافنر مدل HO-65 متفرقه 7,290,000 10 اردیبهشت 7,290,000 7,290,000
ساندویچ ساز هافنر مدل HO-65 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز هاوس مدل 4944
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز هاوس مدل 4944 متفرقه 2,680,000 25 اردیبهشت 2,680,000 2,680,000
ساندویچ ساز هاوس مدل 4944 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: ندارد تعداد صفحه:2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز همیلتون مدل 1139S
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز همیلتون مدل 1139S متفرقه 8,485,000 9 اردیبهشت 8,485,000 8,485,000
ساندویچ ساز همیلتون مدل 1139S تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز وگاترونیکس مدل VE-118
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز وگاترونیکس مدل VE-118 متفرقه 7,990,000 10:23:19 7,490,000 7,490,000
ساندویچ ساز وگاترونیکس مدل VE-118 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز پارادایس مدل ۹۱۰
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز پارادایس مدل ۹۱۰ پارادایس 10,260,000 10:23:20 9,500,000 9,500,000
ساندویچ ساز پارادایس مدل ۹۱۰ تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1837
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1837 متفرقه 4,200,000 10:23:23 4,200,000 4,200,000
ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1837 نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 4 تعداد صفحه: 2 گریل:ندارد
ساندویچ ساز کنوود مدل SC_03
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز کنوود مدل SC_03 کنوود 3,500,000 29 اردیبهشت 3,300,000 3,300,000
ساندویچ ساز کنوود مدل SC_03 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز گریمن مدل GR-SW191
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز گریمن مدل GR-SW191 گریمن 30,000,000 10:23:14 30,000,000 30,000,000
ساندویچ ساز گریمن مدل GR-SW191 نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه: 2 گریل:دارد
ساندویچ و وافل ساز مباشی مدل ME-SNM516B2
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ و وافل ساز مباشی مدل ME-SNM516B2 مباشی 7,990,000 10:23:14 7,990,000 7,990,000
ساندویچ و وافل ساز مباشی مدل ME-SNM516B2 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:4 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
مافین پز آریته کد 188
ساندویچ ساز و وافل ساز
مافین پز آریته کد 188 آریته 8,835,000 10:23:16 7,000,000 7,900,000
مافین پز آریته کد 188
وافل ساز ، ساندویچ ساز تکنو مدل Te-406
ساندویچ ساز و وافل ساز
وافل ساز ، ساندویچ ساز تکنو مدل Te-406 تکنو 13,400,000 10:23:09 12,900,000 12,900,000
وافل ساز ، ساندویچ ساز تکنو مدل Te-406 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد
وافل ساز آریته مدل AR-0187
ساندویچ ساز و وافل ساز
وافل ساز آریته مدل AR-0187 آریته 15,200,000 3 مهر 16,000,000 16,000,000
وافل ساز آریته مدل AR-0187 نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: ندارد تعداد صفحه:1 گریل: ندارد
وافل ساز کوک پلاس مدل Dual GranitAS
ساندویچ ساز و وافل ساز
وافل ساز کوک پلاس مدل Dual GranitAS کوک پلاس 14,000,000 23 خرداد 14,000,000 14,000,000
وافل ساز کوک پلاس مدل Dual GranitAS تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
پیتزا ساز مباشی مدل ME-PZM 200R
ساندویچ ساز و وافل ساز
پیتزا ساز مباشی مدل ME-PZM 200R متفرقه 9,990,000 3 مهر 9,290,000 9,490,000
پیتزا ساز مباشی مدل ME-PZM 200R نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: ندارد تعداد صفحه: 2 گریل:دارد
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز هافنر مدل HO-65
قیمت: 7,290,000 ریال
قیمت: 7,290,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
وافل ساز کوک پلاس مدل Dual GranitAS
قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت: 14,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز همیلتون مدل 1139S
قیمت: 8,485,000 ریال
قیمت: 8,485,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز گریمن مدل GR-SW191
قیمت: 30,000,000 ریال
قیمت: 30,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-61
قیمت: 9,350,000 ریال
قیمت: 9,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویچ ساز کرکماز مدل A811-01
قیمت: 25,500,000 ریال
قیمت: 25,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز میگل مدل GSM275
قیمت: 14,200,000 ریال
قیمت: 14,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
پیتزا ساز مباشی مدل ME-PZM 200R
قیمت: 9,990,000 ریال
قیمت: 9,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویج ساز کاراجا مدل FUTURE
قیمت: 25,647,700 ریال
قیمت: 25,647,700 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز کلاسی تاچ مدل CT-1837
قیمت: 4,200,000 ریال
قیمت: 4,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات