قیمت خردکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
خرد کن  مدل T-20
خردکن
خرد کن مدل T-20 متفرقه 8,990,000 00:09:59 5,100,000 5,100,000
خرد کن مدل T-20
خرد کن تکنو مدل Te-211
خردکن
خرد کن تکنو مدل Te-211 تکنو 4,900,000 10 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
خرد کن تکنو مدل Te-211 قابلیت توربو: ندارد
خرد کن ساپر مدل SC-4080G
خردکن
خرد کن ساپر مدل SC-4080G ساپر 6,600,000 14 شهریور 6,600,000 6,600,000
خرد کن ساپر مدل SC-4080G قابلیت توربو: ندارد
خرد کن سنکور مدل SCB 6150SS
خردکن
خرد کن سنکور مدل SCB 6150SS سنکور 15,950,000 00:09:58 15,250,000 15,250,000
خرد کن سنکور مدل SCB 6150SS جنس ظرف: پلاستیک
خرد کن مایر مدل MR-381
خردکن
خرد کن مایر مدل MR-381 مایر 5,985,000 3 مرداد 4,800,000 4,800,000
خرد کن مایر مدل MR-381 جنش ظرف: پیرکس
خرد کن مدل 002 غیر اصل
خردکن
خرد کن مدل 002 غیر اصل متفرقه 13,800,000 18 مهر 13,800,000 13,800,000
خرد کن مدل 002 غیر اصل قابلیت توربو: ندارد جنس ظرف: پیرکس
خرد کن پارس خزر مدل 802
خردکن
خرد کن پارس خزر مدل 802 پارس خزر 5,560,000 00:09:56 5,440,000 5,440,000
خرد کن پارس خزر مدل 802 قابلیت توربو: ندارد جنس ظرف: پلاستیک
خردکن تلیونیکس مدل TC1800
خردکن
خردکن تلیونیکس مدل TC1800 متفرقه 4,440,000 00:09:56 4,440,000 4,440,000
خردکن تلیونیکس مدل TC1800 قابلیت توربو: دارد جنس ظرف: پلاستیک
خردکن رادین کد 123
خردکن
خردکن رادین کد 123 متفرقه 12,300,000 00:10:00 12,300,000 12,300,000
خردکن رادین کد 123 قابلیت توربو: ندارد جنس ظرف: پلاستیک
خردکن سام مدل CH-G910W
خردکن
خردکن سام مدل CH-G910W سام 7,000,000 00:09:58 6,100,000 6,100,000
خردکن سام مدل CH-G910W قابلیت توربو: ندارد
خردکن فلر مدل CH 501
خردکن
خردکن فلر مدل CH 501 فلر 9,490,000 00:09:59 11,200,000 11,200,000
خردکن فلر مدل CH 501 جنس ظرف: پیرکس
خردکن مدل BH-922G غیر اصل
خردکن
خردکن مدل BH-922G غیر اصل متفرقه 12,490,000 00:09:59 11,990,000 11,990,000
خردکن مدل BH-922G غیر اصل جنس ظرف: شیشه
خردکن مدل BS_1122A غیر اصل
خردکن
خردکن مدل BS_1122A غیر اصل متفرقه 9,800,000 00:10:05 9,800,000 9,800,000
خردکن مدل BS_1122A غیر اصل جنس ظرف: پیرکس
خردکن مدل DS-999 غیر اصل
خردکن
خردکن مدل DS-999 غیر اصل متفرقه 9,990,000 00:10:05 9,990,000 9,990,000
خردکن مدل DS-999 غیر اصل جنس ظرف: پلاستیک
خردکن مولینکس مدل DPA144
خردکن
خردکن مولینکس مدل DPA144 مولینکس 23,880,000 28 مهر 25,000,000 25,000,000
خردکن مولینکس مدل DPA144 جنس ظرف: پلاستیک
خردکن همیلتون مدل BH-530
خردکن
خردکن همیلتون مدل BH-530 همیلتون 9,460,000 00:09:57 7,590,000 7,590,000
خردکن همیلتون مدل BH-530
خردکن کااون مدل KN-706
خردکن
خردکن کااون مدل KN-706 متفرقه 5,400,000 28 خرداد 5,400,000 5,400,000
خردکن کااون مدل KN-706 قابلیت توربو: دارد
خردکن کرکماز مدل A460 سری Pro Magic
خردکن
خردکن کرکماز مدل A460 سری Pro Magic کرکماز 22,900,000 00:10:05 22,900,000 22,900,000
خردکن کرکماز مدل A460 سری Pro Magic جنس ظرف: شیشه
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه
قیمت خردکن
خرد کن ساپر مدل SC-4080G
قیمت: 6,600,000 ریال
قیمت: 6,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خردکن مدل DS-999 غیر اصل
قیمت: 9,990,000 ریال
قیمت: 9,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خردکن تلیونیکس مدل TC1800
قیمت: 4,440,000 ریال
قیمت: 4,440,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خردکن فلر مدل CH 501
قیمت: 9,490,000 ریال
قیمت: 9,490,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خردکن مدل BS_1122A غیر اصل
قیمت: 9,800,000 ریال
قیمت: 9,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خرد کن سنکور مدل SCB 6150SS
قیمت: 15,950,000 ریال
قیمت: 15,950,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خردکن کااون مدل KN-706
قیمت: 5,400,000 ریال
قیمت: 5,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خرد کن پارس خزر مدل 802
قیمت: 5,560,000 ریال
قیمت: 5,560,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خرد کن تکنو مدل Te-211
قیمت: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خردکن
خردکن کرکماز مدل A460 سری Pro Magic
قیمت: 22,900,000 ریال
قیمت: 22,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات