قیمت توستر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
توستر آرزوم مدل AR232 EKMEK
توستر
توستر آرزوم مدل AR232 EKMEK آرزوم 26,800,000 08:08:26 19,658,000 19,658,000
توستر آرزوم مدل AR232 EKMEK تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر آریته مدل AR-0568
توستر
توستر آریته مدل AR-0568 آریته 31,000,000 26 مهر 27,435,000 27,435,000
توستر آریته مدل AR-0568 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر آریته کد 124
توستر
توستر آریته کد 124 آریته 6,050,000 21 فروردین 6,050,000 6,050,000
توستر آریته کد 124 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر سام مدل BF-3313 به همراه کتری برقی و قهوه ساز
توستر
توستر سام مدل BF-3313 به همراه کتری برقی و قهوه ساز سام 9,500,000 08:08:26 8,950,000 8,950,000
توستر سام مدل BF-3313 به همراه کتری برقی و قهوه ساز تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 قابلیت شست و شو: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:خیر
توستر فیلیپس مدل HD2590
توستر
توستر فیلیپس مدل HD2590 فیلیپس 17,350,000 13 مهر 15,200,000 15,200,000
توستر فیلیپس مدل HD2590 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:خیر قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فیلیپس مدل HD2637/90
توستر
توستر فیلیپس مدل HD2637/90 فیلیپس 19,500,000 22 تیر 14,350,000 16,480,000
توستر فیلیپس مدل HD2637/90 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فیلیپس مدل HD4825
توستر
توستر فیلیپس مدل HD4825 فیلیپس 14,798,000 08:08:25 14,798,000 14,798,000
توستر فیلیپس مدل HD4825 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر مولینکس مدل TL110030
توستر
توستر مولینکس مدل TL110030 مولینکس 17,622,000 19 مهر 17,622,000 17,622,000
توستر مولینکس مدل TL110030 تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر میگل مدل GTO100
توستر
توستر میگل مدل GTO100 میگل 16,990,000 08:08:27 17,500,000 17,500,000
توستر میگل مدل GTO100 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر همیلتون کد 2431
توستر
توستر همیلتون کد 2431 همیلتون 8,972,500 19 مهر 5,720,000 5,750,000
توستر همیلتون کد 2431 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر کنوود مدل TTP210
توستر
توستر کنوود مدل TTP210 کنوود 18,100,000 08:08:26 17,900,000 17,900,000
توستر کنوود مدل TTP210 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر کوزینارت مدل CPT2000
توستر
توستر کوزینارت مدل CPT2000 متفرقه 17,500,000 29 شهریور 17,500,000 17,500,000
توستر کوزینارت مدل CPT2000 تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه
قیمت توستر
توستر آرزوم مدل AR232 EKMEK
قیمت: 26,800,000 ریال
قیمت: 26,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر فیلیپس مدل HD2637/90
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر آریته کد 124
قیمت: 6,050,000 ریال
قیمت: 6,050,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر کنوود مدل TTP210
قیمت: 18,100,000 ریال
قیمت: 18,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر فیلیپس مدل HD2590
قیمت: 17,350,000 ریال
قیمت: 17,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر میگل مدل GTO100
قیمت: 16,990,000 ریال
قیمت: 16,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر همیلتون کد 2431
قیمت: 8,972,500 ریال
قیمت: 8,972,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت توستر
توستر فیلیپس مدل HD4825
قیمت: 14,798,000 ریال
قیمت: 14,798,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات