قیمت تصفیه کننده هوا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بوگیر یخچال ویومی مدل VF1-CB
تصفیه کننده هوا
بوگیر یخچال ویومی مدل VF1-CB ویومی 3,990,000 29 شهریور 2,990,000 2,990,000
بوگیر یخچال ویومی مدل VF1-CB کنترل از راه دور: ندارد عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز: ندارد
تصفیه کننده هوا جنرال مدل GNR-20GNH
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا جنرال مدل GNR-20GNH جنرال آدمیرال 17,700,000 2 خرداد 17,700,000 17,700,000
تصفیه کننده هوا جنرال مدل GNR-20GNH حسگر بو: بله کنترل از راه دور: ندارد تایمر: بله سیستم یون ساز: دارد
تصفیه کننده هوای ال جی مدل WBS040BPM
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوای ال جی مدل WBS040BPM ال جی 92,200,000 1 آبان 45,990,000 47,990,000
تصفیه کننده هوای ال جی مدل WBS040BPM حسگر بو: بله کنترل از راه دور: ندارد
تصفیه کننده هوای خودرو شیائومی مدل CZJHQ01RM
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوای خودرو شیائومی مدل CZJHQ01RM شیائومی 34,200,000 3 تیر 34,200,000 34,200,000
تصفیه کننده هوای خودرو شیائومی مدل CZJHQ01RM کنترل از راه دور: دارد
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACC
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACC متفرقه 49,950,000 04:07:07 35,000,000 36,000,000
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACC حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACX
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACX متفرقه 45,000,000 18 مهر 33,000,000 34,000,000
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACX حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد
دستگاه تصفیه هوای پیور زون مدل Aleolus R601
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه هوای پیور زون مدل Aleolus R601 پیورزون 30,100,000 31 تیر 25,100,000 25,100,000
دستگاه تصفیه هوای پیور زون مدل Aleolus R601 حسگر بو: بله کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد
دستگاه تصفیه کننده هوا تی سی ال مدل KJ300F-A1
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا تی سی ال مدل KJ300F-A1 تی سی ال 81,500,000 04:07:07 81,500,000 81,500,000
دستگاه تصفیه کننده هوا تی سی ال مدل KJ300F-A1 شعاع تحت پوشش: بین 24.1 تا 32 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: ندارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر هپا کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه کننده هوا زیلو مدل Nano
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا زیلو مدل Nano متفرقه 1,270,000 9 اردیبهشت 1,270,000 1,270,000
دستگاه تصفیه کننده هوا زیلو مدل Nano عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز: دارد
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 2S
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 2S شیائومی 95,000,000 18 مهر 95,000,000 95,000,000
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 2S شعاع تحت پوشش: بین 56.1 تا 64 متر مربع حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: ندارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 3H
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 3H شیائومی 99,000,000 04:07:07 89,900,000 89,990,000
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 3H عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز: دارد
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SUTON
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SUTON صنایع تهویه پارس سعید 240,000,000 04:07:08 240,000,000 240,000,000
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SUTON شعاع تحت پوشش: بیش از 64 متر مربع حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: ندارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر هپا
دستگاه تصفیه کننده هوا هانیول مدل Air Touch
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا هانیول مدل Air Touch هانیول 127,000,000 04:07:07 127,000,000 127,000,000
دستگاه تصفیه کننده هوا هانیول مدل Air Touch شعاع تحت پوشش: بین 32.1 تا 40 متر مربع حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: ندارد تایمر: خیر عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: ندارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل اکو 5000
تصفیه کننده هوا
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل اکو 5000 متفرقه 1,450,000 20 مرداد 1,450,000 1,450,000
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل اکو 5000 حسگر بو: خیر تایمر: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز: ندارد
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل پلاس 5000
تصفیه کننده هوا
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل پلاس 5000 متفرقه 2,450,000 04:07:08 2,260,000 2,260,000
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل پلاس 5000 حسگر بو: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز: ندارد
فیلتر یدکی دستگاه تصفیه هوا مدل YS-384ACC
تصفیه کننده هوا
فیلتر یدکی دستگاه تصفیه هوا مدل YS-384ACC متفرقه 6,000,000 25 اردیبهشت 5,550,000 6,000,000
فیلتر یدکی دستگاه تصفیه هوا مدل YS-384ACC شعاع تحت پوشش: کم تر از 16 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:ندارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: ندارد
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا زیلو مدل Nano
قیمت: 1,270,000 ریال
قیمت: 1,270,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه هوا سی کی پیور مدل YS-384ACC
قیمت: 49,950,000 ریال
قیمت: 49,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل پلاس 5000
قیمت: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوای خودرو شیائومی مدل CZJHQ01RM
قیمت: 34,200,000 ریال
قیمت: 34,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
فیلتر هوای نانو کولر آبی نفس مدل اکو 5000
قیمت: 1,450,000 ریال
قیمت: 1,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوای ال جی مدل WBS040BPM
قیمت: 92,200,000 ریال
قیمت: 92,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SUTON
قیمت: 240,000,000 ریال
قیمت: 240,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا تی سی ال مدل KJ300F-A1
قیمت: 81,500,000 ریال
قیمت: 81,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier 3H
قیمت: 99,000,000 ریال
قیمت: 99,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا هانیول مدل Air Touch
قیمت: 127,000,000 ریال
قیمت: 127,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات