قیمت تصفیه آب و آبسردکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آبسرد کن بوش مدل RDW1470
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن بوش مدل RDW1470 بوش 38,900,000 14 شهریور 38,900,000 38,900,000
آبسرد کن بوش مدل RDW1470 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
آبسردکن بوش مدل RDW1571
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن بوش مدل RDW1571 بوش 32,200,000 14:08:31 30,900,000 30,900,000
آبسردکن بوش مدل RDW1571 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1430
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1430 متفرقه 42,990,000 3 مهر 39,990,000 39,990,000
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1430 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: دارد
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1431
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1431 متفرقه 38,770,000 1 آبان 34,990,000 34,990,000
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1431 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن مدل 03
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مدل 03 متفرقه 58,900,000 14:08:35 58,900,000 58,900,000
آبسردکن مدل 03 ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: خیر
آبسردکن کابینت دار گرند مدل GR-1033
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن کابینت دار گرند مدل GR-1033 گرند 24,900,000 18 خرداد 23,900,000 24,900,000
آبسردکن کابینت دار گرند مدل GR-1033 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسردکن گرند مدل GR-1044
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن گرند مدل GR-1044 گرند 24,900,000 18 خرداد 23,900,000 24,900,000
آبسردکن گرند مدل GR-1044 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبگرم ساز پروفی کوک PC-hws1145
تصفیه آب و آبسردکن
آبگرم ساز پروفی کوک PC-hws1145 پروفی کوک 45,000,000 29 شهریور 45,000,000 45,000,000
آبگرم ساز پروفی کوک PC-hws1145 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: بله
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-28
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-28 گوسونیک 3,800,000 14:08:33 2,500,000 2,500,000
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-28 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مدل 03
قیمت: 58,900,000 ریال
قیمت: 58,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن بوش مدل RDW1571
قیمت: 32,200,000 ریال
قیمت: 32,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن گرند مدل GR-1044
قیمت: 24,900,000 ریال
قیمت: 24,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن رویال کینگ مدل ROSHA-1431
قیمت: 38,770,000 ریال
قیمت: 38,770,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن بوش مدل RDW1470
قیمت: 38,900,000 ریال
قیمت: 38,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-28
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن کابینت دار گرند مدل GR-1033
قیمت: 24,900,000 ریال
قیمت: 24,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات