قیمت اسپرسو ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپرسو ساز  مدل سی آر ام سی 3200
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مدل سی آر ام سی 3200 متفرقه 197,000,000 20 مرداد 197,000,000 197,000,000
اسپرسو ساز مدل سی آر ام سی 3200 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز راک مدل CM1251
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز راک مدل CM1251 راک 16,425,600 8 مهر 16,803,200 16,803,200
اسپرسو ساز راک مدل CM1251 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680 رومانتیک هوم 22,900,000 1 آبان 36,500,000 36,500,000
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز سونیفر مدل SF-3528
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز سونیفر مدل SF-3528 سونیفر 34,000,000 02:05:38 33,000,000 33,000,000
اسپرسو ساز سونیفر مدل SF-3528 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز سونیفر مدل SF-3535
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز سونیفر مدل SF-3535 سونیفر 34,200,000 02:05:39 34,000,000 34,000,000
اسپرسو ساز سونیفر مدل SF-3535 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو موکا کاپوچینو ماکیاتو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز ناسا الکتریک مدل NS-509
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز ناسا الکتریک مدل NS-509 ناسا الکتریک 41,092,200 4 آبان 41,092,200 41,092,200
اسپرسو ساز ناسا الکتریک مدل NS-509 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو فرانسه سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز ندوا مدل NCM-149EXPS
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز ندوا مدل NCM-149EXPS متفرقه 23,000,000 02:05:36 23,000,000 23,000,000
اسپرسو ساز ندوا مدل NCM-149EXPS سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز هوگل مدل HG2026CC
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز هوگل مدل HG2026CC هوگل 140,000,000 29 شهریور 140,000,000 140,000,000
اسپرسو ساز هوگل مدل HG2026CC سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز کیپر مدل KPR-175
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز کیپر مدل KPR-175 کیپر 44,000,000 02:05:36 44,000,000 44,000,000
اسپرسو ساز کیپر مدل KPR-175 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو ماکیاتو ریسترتو لانگو امریکانو کافه او له فلت وایت سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: دارد
اسپرسو ساز گریمن مدل GR-EM501
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز گریمن مدل GR-EM501 گریمن 59,950,000 02:05:34 59,850,000 59,850,000
اسپرسو ساز گریمن مدل GR-EM501 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو ماکیاتو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: دارد
اسپرسوساز اس جی ال مدل Flexy
اسپرسو ساز
اسپرسوساز اس جی ال مدل Flexy متفرقه 65,000,000 02:05:37 65,000,000 65,000,000
اسپرسوساز اس جی ال مدل Flexy سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو فرانسه سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز ایتالوکس مدل 340
اسپرسو ساز
اسپرسوساز ایتالوکس مدل 340 متفرقه 17,990,000 02:05:33 15,990,000 15,990,000
اسپرسوساز ایتالوکس مدل 340 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز بارنی مدل CM6863
اسپرسو ساز
اسپرسوساز بارنی مدل CM6863 بارنی 32,160,000 02:05:36 32,160,000 32,160,000
اسپرسوساز بارنی مدل CM6863 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو ماکیاتو لانگو امریکانو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز بوش مدل TIS30321RW
اسپرسو ساز
اسپرسوساز بوش مدل TIS30321RW بوش 210,000,000 4 آبان 210,000,000 210,000,000
اسپرسوساز بوش مدل TIS30321RW سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: دارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسوساز دسینی مدل333
اسپرسو ساز
اسپرسوساز دسینی مدل333 دسینی 14,450,000 02:05:34 15,840,000 15,840,000
اسپرسوساز دسینی مدل333 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش، اسپرسو، کافه لاته، کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی:ندارد
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420
اسپرسو ساز
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420 دلونگی 52,500,000 02:05:33 52,500,000 52,500,000
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد آسیاب قهوه:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو فرانسه سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: دارد
اسپرسوساز دولچه گوستو مدل Melody limited
اسپرسو ساز
اسپرسوساز دولچه گوستو مدل Melody limited دولچه گوستو 65,000,000 02:05:36 65,000,000 65,000,000
اسپرسوساز دولچه گوستو مدل Melody limited سیستم کاپوچینو ساز: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کافه لاته، موکا، کاپوچینو، ماکیاتو، ریسترتو، لانگو، امریکانو، کافه او له سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی:ندارد
اسپرسوساز زیگما مدل 920
اسپرسو ساز
اسپرسوساز زیگما مدل 920 زیگما 29,900,000 02:05:33 26,660,000 26,660,000
اسپرسوساز زیگما مدل 920 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز زیگما مدل RL-825
اسپرسو ساز
اسپرسوساز زیگما مدل RL-825 زیگما 26,320,000 4 آبان 27,950,000 27,950,000
اسپرسوساز زیگما مدل RL-825 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز مایر مدل 130
اسپرسو ساز
اسپرسوساز مایر مدل 130 مایر 30,990,000 02:05:33 28,990,000 28,990,000
اسپرسوساز مایر مدل 130 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2003
اسپرسو ساز
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2003 مباشی 24,990,000 02:05:35 23,000,000 23,000,000
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2003 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز مدل AR presso 52418
اسپرسو ساز
اسپرسوساز مدل AR presso 52418 متفرقه 6,700,000 02:05:33 6,790,000 7,100,000
اسپرسوساز مدل AR presso 52418 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: ندارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو ریسترتو لانگو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسوساز نسپرسو مدل اسنزا مینی کروپس
اسپرسو ساز
اسپرسوساز نسپرسو مدل اسنزا مینی کروپس نسپرسو 45,800,000 02:05:34 46,600,000 46,600,000
اسپرسوساز نسپرسو مدل اسنزا مینی کروپس سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو ریسترتو لانگو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: دارد
اسپرسوساز پرایم بیز مدل 1490
اسپرسو ساز
اسپرسوساز پرایم بیز مدل 1490 پرایم بیز 19,900,000 13 مهر 21,500,000 21,500,000
اسپرسوساز پرایم بیز مدل 1490 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو ماکیاتو امریکانو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسوساز پیتی کافه مدل Next Plus
اسپرسو ساز
اسپرسوساز پیتی کافه مدل Next Plus پیتی کافه 28,350,000 02:05:34 27,000,000 27,000,000
اسپرسوساز پیتی کافه مدل Next Plus سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: ندارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش کاپوچینو اسپرسو لانگو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420
قیمت: 52,500,000 ریال
قیمت: 52,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز دولچه گوستو مدل Melody limited
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز ندوا مدل NCM-149EXPS
قیمت: 23,000,000 ریال
قیمت: 23,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز پیتی کافه مدل Next Plus
قیمت: 28,350,000 ریال
قیمت: 28,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز گریمن مدل GR-EM501
قیمت: 59,950,000 ریال
قیمت: 59,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز مدل AR presso 52418
قیمت: 6,700,000 ریال
قیمت: 6,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز اس جی ال مدل Flexy
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مدل سی آر ام سی 3200
قیمت: 197,000,000 ریال
قیمت: 197,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680
قیمت: 22,900,000 ریال
قیمت: 22,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز کیپر مدل KPR-175
قیمت: 44,000,000 ریال
قیمت: 44,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات