قیمت اجاق گاز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اجاق برقی مدل B3
اجاق گاز
اجاق برقی مدل B3 متفرقه 1,895,000 28 مهر 1,950,000 1,950,000
اجاق برقی مدل B3 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز ارج خزر مدل فلش
اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل فلش متفرقه 24,645,000 26 مهر 23,850,000 23,850,000
اجاق گاز ارج خزر مدل فلش فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3111
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3111 اسنوا 48,300,000 2 تیر 48,300,000 48,300,000
اجاق گاز اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3111 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6121
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6121 اسنوا 57,100,000 10 فروردین 57,100,000 57,100,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6121 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز برقی آریته مدل AR-994/2
اجاق گاز
اجاق گاز برقی آریته مدل AR-994/2 آریته 22,310,000 8 مهر 22,310,000 22,310,000
اجاق گاز برقی آریته مدل AR-994/2 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:کنار تعداد شعله اجاق: 2
اجاق گاز برقی سانی مدل 1202p
اجاق گاز
اجاق گاز برقی سانی مدل 1202p متفرقه 8,600,000 26 مهر 8,600,000 8,600,000
اجاق گاز برقی سانی مدل 1202p فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: آهن محل قرارگیری شعله پلوپز:کنار تعداد شعله اجاق: 2
اجاق گاز برقی گلوبال مدلGK-1000CHP
اجاق گاز
اجاق گاز برقی گلوبال مدلGK-1000CHP متفرقه 4,850,000 26 مهر 4,850,000 4,850,000
اجاق گاز برقی گلوبال مدلGK-1000CHP فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: آهن محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط تعداد شعله اجاق: 1
اجاق گاز تایسز مدل 411G4
اجاق گاز
اجاق گاز تایسز مدل 411G4 متفرقه 89,500,000 26 مهر 89,500,000 89,500,000
اجاق گاز تایسز مدل 411G4 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز تکنوهاوس مدل TLS-501
اجاق گاز
اجاق گاز تکنوهاوس مدل TLS-501 تکنوهاوس 28,200,000 29 شهریور 28,200,000 28,200,000
اجاق گاز تکنوهاوس مدل TLS-501 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز جی پاس مدل GK681
اجاق گاز
اجاق گاز جی پاس مدل GK681 جی پاس 7,160,000 26 مهر 7,160,000 7,160,000
اجاق گاز جی پاس مدل GK681 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز روبینا مدل 3016
اجاق گاز
اجاق گاز روبینا مدل 3016 روبینا 69,500,000 18 مهر 69,500,000 69,500,000
اجاق گاز روبینا مدل 3016 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5 گرم‌کن: دارد
اجاق گاز رومیزی صبا مدل sa100
اجاق گاز
اجاق گاز رومیزی صبا مدل sa100 متفرقه 1,800,000 18 مهر 1,800,000 1,800,000
اجاق گاز رومیزی صبا مدل sa100 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 1 گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز سینجر مدل E50
اجاق گاز
اجاق گاز سینجر مدل E50 سینجر 55,900,000 8 مهر 48,260,000 48,260,000
اجاق گاز سینجر مدل E50 فر: دارد زمان سنج (Timer): خیر محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز سینجر مدل SG-2F
اجاق گاز
اجاق گاز سینجر مدل SG-2F سینجر 77,000,000 3 مهر 79,900,000 79,900,000
اجاق گاز سینجر مدل SG-2F فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1716
اجاق گاز
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1716 لایف 27,099,000 8 مهر 27,099,000 27,099,000
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1716 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: بله
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1811
اجاق گاز
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1811 لایف 27,095,000 26 مهر 27,095,000 27,095,000
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1811 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: بله
اجاق گاز طرح فر لوپز مدل 9010
اجاق گاز
اجاق گاز طرح فر لوپز مدل 9010 لوپز 27,020,000 3 مهر 27,640,000 27,640,000
اجاق گاز طرح فر لوپز مدل 9010 فر: ندارد فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز لوپز مدل 2024
اجاق گاز
اجاق گاز لوپز مدل 2024 لوپز 35,270,000 8 مهر 35,270,000 35,270,000
اجاق گاز لوپز مدل 2024 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز لوپز مدل LP12WSD
اجاق گاز
اجاق گاز لوپز مدل LP12WSD لوپز 75,570,000 29 شهریور 75,570,000 75,570,000
اجاق گاز لوپز مدل LP12WSD فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز لوپز مدل LP13W
اجاق گاز
اجاق گاز لوپز مدل LP13W لوپز 57,520,000 29 شهریور 57,520,000 57,520,000
اجاق گاز لوپز مدل LP13W فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز لوپز مدل LP5
اجاق گاز
اجاق گاز لوپز مدل LP5 لوپز 70,380,000 29 شهریور 70,380,000 70,380,000
اجاق گاز لوپز مدل LP5 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز مدل RS202n
اجاق گاز
اجاق گاز مدل RS202n متفرقه 24,180,000 26 مهر 23,400,000 23,400,000
اجاق گاز مدل RS202n فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز پیکسار کد 5004
اجاق گاز
اجاق گاز پیکسار کد 5004 پیکسار 61,700,000 13 مهر 61,500,000 61,500,000
اجاق گاز پیکسار کد 5004 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله جنس: آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5 گرم‌کن: دارد
اجاق گاز پیکسار کد 5026
اجاق گاز
اجاق گاز پیکسار کد 5026 پیکسار 60,000,000 29 شهریور 60,000,000 60,000,000
اجاق گاز پیکسار کد 5026 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5 گرم‌کن: دارد
اجاق گاز گوفر مدل Barnova
اجاق گاز
اجاق گاز گوفر مدل Barnova گوفر 97,520,000 18 مهر 97,520,000 97,520,000
اجاق گاز گوفر مدل Barnova فر: دارد محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
‏اجاق گاز طرح فر روبینا مدل رونی
اجاق گاز
‏اجاق گاز طرح فر روبینا مدل رونی روبینا 24,000,000 13 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
‏اجاق گاز طرح فر روبینا مدل رونی زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه
قیمت اجاق گاز
اجاق برقی مدل B3
قیمت: 1,895,000 ریال
قیمت: 1,895,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اجاق گاز
‏اجاق گاز طرح فر روبینا مدل رونی
قیمت: 24,000,000 ریال
قیمت: 24,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6121
قیمت: 57,100,000 ریال
قیمت: 57,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3111
قیمت: 48,300,000 ریال
قیمت: 48,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات