قیمت سینک

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سینک  شاین کد 518 توکار
سینک
سینک شاین کد 518 توکار شاین 29,700,000 20:08:08 27,900,000 27,900,000
سینک شاین کد 518 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک آروما مدل 1101 توکار
سینک
سینک آروما مدل 1101 توکار آروما 21,280,000 26 اردیبهشت 21,280,000 21,280,000
سینک آروما مدل 1101 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 800 × 500 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک عمق لگن:200 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک آروما مدل EX336 توکار
سینک
سینک آروما مدل EX336 توکار آروما 12,700,000 9 اردیبهشت 12,700,000 12,700,000
سینک آروما مدل EX336 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک آروما مدل EX336 توکار
سینک
سینک آروما مدل EX336 توکار آروما 12,700,000 9 اردیبهشت 12,700,000 12,700,000
سینک آروما مدل EX336 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک آروما مدلvolga گرانیتی
سینک
سینک آروما مدلvolga گرانیتی آروما 33,750,000 9 اردیبهشت 33,750,000 33,750,000
سینک آروما مدلvolga گرانیتی نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 1000 × 500 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:200 طرح سینک: نیمه فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک اخوان قاسمی کد AG-124 توکار
سینک
سینک اخوان قاسمی کد AG-124 توکار اخوان قاسمی 8,100,000 25 مرداد 7,200,000 7,200,000
سینک اخوان قاسمی کد AG-124 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 510 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:150 طرح سینک: نیمه فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک اخوان قاسمی کد AG-126 توکار
سینک
سینک اخوان قاسمی کد AG-126 توکار اخوان قاسمی 9,550,000 3 مرداد 8,330,000 9,100,000
سینک اخوان قاسمی کد AG-126 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 510 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک اخوان کد 136 توکار
سینک
سینک اخوان کد 136 توکار اخوان 9,185,000 14 شهریور 9,185,000 9,185,000
سینک اخوان کد 136 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:140 طرح سینک: نیمه فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز مدل 734-L روکار
سینک
سینک استیل البرز مدل 734-L روکار متفرقه 10,990,000 28 خرداد 10,990,000 10,990,000
سینک استیل البرز مدل 734-L روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی
سینک استیل البرز مدل 735 -R روکار
سینک
سینک استیل البرز مدل 735 -R روکار متفرقه 13,970,000 22 تیر 12,190,000 12,470,000
سینک استیل البرز مدل 735 -R روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:165 طرح سینک: فانتزی
سینک استیل البرز مدل 735-L توکار
سینک
سینک استیل البرز مدل 735-L توکار متفرقه 12,360,000 22 تیر 11,023,800 11,025,400
سینک استیل البرز مدل 735-L توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:165 طرح سینک: فانتزی
سینک استیل البرز کد 270 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 270 توکار استیل البرز 8,890,000 14 شهریور 8,890,000 8,890,000
سینک استیل البرز کد 270 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:135 طرح سینک: نیمه فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز کد 510 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 510 توکار استیل البرز 9,850,000 9 اردیبهشت 9,850,000 9,850,000
سینک استیل البرز کد 510 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:205 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز کد 608 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 608 توکار استیل البرز 12,470,000 14 شهریور 12,470,000 12,470,000
سینک استیل البرز کد 608 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 800 × 500 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز کد 628 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 628 توکار استیل البرز 13,280,000 14 شهریور 13,280,000 13,280,000
سینک استیل البرز کد 628 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 800 × 500 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز کد 737 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 737 توکار استیل البرز 12,350,000 22 تیر 11,369,900 11,720,000
سینک استیل البرز کد 737 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 510 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:205 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز کد 812 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 812 توکار استیل البرز 14,320,000 28 خرداد 14,320,000 14,320,000
سینک استیل البرز کد 812 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 1000 × 500 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک استیل البرز کد 813 توکار
سینک
سینک استیل البرز کد 813 توکار استیل البرز 12,870,000 25 اردیبهشت 12,870,000 12,870,000
سینک استیل البرز کد 813 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 1013R توکار سایز 60 × 120 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 1013R توکار سایز 60 × 120 سانتی متر ایلیا استیل 11,100,000 9 اردیبهشت 11,100,000 11,100,000
سینک ایلیا استیل مدل 1013R توکار سایز 60 × 120 سانتی متر نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو طرح سینک:فانتزی نوع سیفون: اتومات
سینک ایلیا استیل مدل 2018 توکار
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 2018 توکار ایلیا استیل 12,415,000 22 تیر 12,415,000 12,415,000
سینک ایلیا استیل مدل 2018 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 800 × 500 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:220 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 2028L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 2028L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر ایلیا استیل 13,500,000 22 تیر 13,120,000 13,120,000
سینک ایلیا استیل مدل 2028L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو طرح سینک:فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 2060L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 2060L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر ایلیا استیل 15,890,000 22 تیر 16,240,000 16,240,000
سینک ایلیا استیل مدل 2060L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:220 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 2063L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 2063L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر ایلیا استیل 19,750,000 22 تیر 19,020,000 19,020,000
سینک ایلیا استیل مدل 2063L توکار سایز 50 × 120 سانتی متر نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:220 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 2063R توکار سایز 50 × 120 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 2063R توکار سایز 50 × 120 سانتی متر ایلیا استیل 18,120,000 28 خرداد 18,120,000 18,120,000
سینک ایلیا استیل مدل 2063R توکار سایز 50 × 120 سانتی متر نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:220 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 3013 روکار
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 3013 روکار ایلیا استیل 7,100,000 25 فروردین 7,100,000 7,100,000
سینک ایلیا استیل مدل 3013 روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: نیمه فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 3013L روکار سایز 60 × 120 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 3013L روکار سایز 60 × 120 سانتی متر ایلیا استیل 8,095,000 22 تیر 8,095,000 8,095,000
سینک ایلیا استیل مدل 3013L روکار سایز 60 × 120 سانتی متر نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو طرح سینک:فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ایلیا استیل مدل 4013R توکار سایز 51 × 116 سانتی متر
سینک
سینک ایلیا استیل مدل 4013R توکار سایز 51 × 116 سانتی متر ایلیا استیل 8,425,000 22 تیر 8,425,000 8,425,000
سینک ایلیا استیل مدل 4013R توکار سایز 51 × 116 سانتی متر نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 510 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: نیمه فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک بیمکث مدل BS513 روکار
سینک
سینک بیمکث مدل BS513 روکار بیمکث 12,229,000 20:08:09 10,100,000 10,100,000
سینک بیمکث مدل BS513 روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک بیمکث مدل BS514 روکار
سینک
سینک بیمکث مدل BS514 روکار بیمکث 12,229,000 20:08:08 7,700,000 7,800,000
سینک بیمکث مدل BS514 روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک بیمکث مدلBS512 توکار
سینک
سینک بیمکث مدلBS512 توکار بیمکث 12,089,000 20:08:09 8,000,000 8,000,000
سینک بیمکث مدلBS512 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک رومانزو مدل 72 توکار
سینک
سینک رومانزو مدل 72 توکار متفرقه 20,000,000 3 مرداد 19,400,000 19,400,000
سینک رومانزو مدل 72 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: استیل تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:200 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک زرتوس مدل Z72 توکار
سینک
سینک زرتوس مدل Z72 توکار زرتوس 28,400,000 18 مرداد 27,160,000 28,400,000
سینک زرتوس مدل Z72 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:241 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک سیانی مدل  202 توکار
سینک
سینک سیانی مدل 202 توکار سیانی 13,500,000 9 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
سینک سیانی مدل 202 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:210 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک سیانی مدل 201 S توکار
سینک
سینک سیانی مدل 201 S توکار سیانی 12,500,000 28 خرداد 12,500,000 12,500,000
سینک سیانی مدل 201 S توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: یک عمق لگن:200 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک سیانی مدل 204 S توکار
سینک
سینک سیانی مدل 204 S توکار سیانی 17,500,000 28 خرداد 17,500,000 17,500,000
سینک سیانی مدل 204 S توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک شاین کد 400 توکار
سینک
سینک شاین کد 400 توکار شاین 19,440,000 20:08:09 18,500,000 18,500,000
سینک شاین کد 400 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 620 × 480 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: یک عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک شاین کد 527 توکار
سینک
سینک شاین کد 527 توکار شاین 29,700,000 20:08:09 21,000,000 21,000,000
سینک شاین کد 527 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:200 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین مدل SAB 523 توکار
سینک
سینک ظرفشوئی شاین مدل SAB 523 توکار شاین 31,350,000 20:08:09 27,900,000 27,900,000
سینک ظرفشوئی شاین مدل SAB 523 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:200 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین مدل521
سینک
سینک ظرفشوئی شاین مدل521 شاین 28,126,000 20:08:09 26,400,000 26,400,000
سینک ظرفشوئی شاین مدل521 نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: یک عمق لگن:180 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین مدل521  توکار
سینک
سینک ظرفشوئی شاین مدل521 توکار شاین 28,530,000 20:08:08 25,000,000 25,000,000
سینک ظرفشوئی شاین مدل521 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 1000 × 500 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: یک عمق لگن:200 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین کد  BL 526 توکار
سینک
سینک ظرفشوئی شاین کد BL 526 توکار شاین 31,350,000 20:08:08 27,900,000 27,900,000
سینک ظرفشوئی شاین کد BL 526 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:200 طرح سینک: سوپر فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین کد 522 توکار
سینک
سینک ظرفشوئی شاین کد 522 توکار شاین 19,500,000 28 خرداد 19,500,000 19,500,000
سینک ظرفشوئی شاین کد 522 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1000 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: یک و نیم عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین کد 523 توکار
سینک
سینک ظرفشوئی شاین کد 523 توکار شاین 29,700,000 20:08:08 27,900,000 27,900,000
سینک ظرفشوئی شاین کد 523 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:200 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین کد 524 توکار
سینک
سینک ظرفشوئی شاین کد 524 توکار شاین 27,900,000 14 شهریور 27,900,000 27,900,000
سینک ظرفشوئی شاین کد 524 توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی شاین کد 526
سینک
سینک ظرفشوئی شاین کد 526 شاین 29,700,000 20:08:08 27,900,000 27,900,000
سینک ظرفشوئی شاین کد 526 نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:180 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشوئی مدل siaany توکار
سینک
سینک ظرفشوئی مدل siaany توکار متفرقه 13,400,000 28 خرداد 13,400,000 13,400,000
سینک ظرفشوئی مدل siaany توکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1160 جنس سینک: گرانیت تعداد لگن: دو عمق لگن:210 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشویی استیل البرز کد 736 توکار
سینک
سینک ظرفشویی استیل البرز کد 736 توکار استیل البرز 12,305,000 22 تیر 11,475,100 11,475,600
سینک ظرفشویی استیل البرز کد 736 توکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 510 × 1160 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:205 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5003 روکار
سینک
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5003 روکار متفرقه 8,334,000 13 خرداد 8,334,000 8,334,000
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5003 روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5004 روکار
سینک
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5004 روکار بورنیک 8,334,000 13 خرداد 8,334,000 8,334,000
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5004 روکار نوع نصب: روکار ابعاد سینک: 600 × 1200 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5007 روکار
سینک
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5007 روکار بورنیک 8,334,000 13 خرداد 8,334,000 8,334,000
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5007 روکار نوع نصب: توکار ابعاد سینک: 500 × 1220 جنس سینک: استیل تعداد لگن: دو عمق لگن:170 طرح سینک: فانتزی نوع سیفون: معمولی
مجموع موارد: 76 عدد در 2 صفحه
قیمت سینک
سینک مدل پارادایس مدل 103 توکار
قیمت: 14,494,500 ریال
قیمت: 14,494,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک استیل البرز کد 608 توکار
قیمت: 12,470,000 ریال
قیمت: 12,470,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک آروما مدلvolga گرانیتی
قیمت: 33,750,000 ریال
قیمت: 33,750,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک کلاسیک مدل Lorenzo توکار
قیمت: 10,900,000 ریال
قیمت: 10,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک ظرفشویی بورنیک مدل 5004 روکار
قیمت: 8,334,000 ریال
قیمت: 8,334,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک اخوان قاسمی کد AG-124 توکار
قیمت: 8,100,000 ریال
قیمت: 8,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک اخوان کد 136 توکار
قیمت: 9,185,000 ریال
قیمت: 9,185,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک مدل 01 LINER توکار
قیمت: 13,628,800 ریال
قیمت: 13,628,800 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سینک
سینک شاین کد 527 توکار
قیمت: 29,700,000 ریال
قیمت: 29,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات