قیمت حشره کش و سوسک کش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری آفت کش گیاهان رزپک مدل گلبرگ7
حشره کش و سوسک کش
اسپری آفت کش گیاهان رزپک مدل گلبرگ7 رزپک 197,000 4 آبان 192,000 192,000
اسپری آفت کش گیاهان رزپک مدل گلبرگ7 نحوه عملکرد: دستی بدون بو: بله
اسپری حشره کش اتک مدل Black حجم 500 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
اسپری حشره کش اتک مدل Black حجم 500 میلی لیتر اتک 158,000 28 خرداد 154,000 158,000
اسپری حشره کش اتک مدل Black حجم 500 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی
اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر کامن 260,000 4 آبان 219,000 219,000
اسپری حشره کش کامن مدل Powerfull حجم 460 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی بدون بو: خیر
اسپری حشره کش گیاهی سبزآسا مدل Satox حجم 500 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
اسپری حشره کش گیاهی سبزآسا مدل Satox حجم 500 میلی لیتر سبزآسا 440,000 25 مرداد 404,000 404,000
اسپری حشره کش گیاهی سبزآسا مدل Satox حجم 500 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی بدون بو: خیر
اسپری مورچه کش آتش مدل Ant-Killer حجم 500 سی سی
حشره کش و سوسک کش
اسپری مورچه کش آتش مدل Ant-Killer حجم 500 سی سی متفرقه 229,000 28 خرداد 229,000 229,000
اسپری مورچه کش آتش مدل Ant-Killer حجم 500 سی سی نحوه عملکرد: دستی
تله موش مدل تخته ای 3080
حشره کش و سوسک کش
تله موش مدل تخته ای 3080 متفرقه 56,600 4 آبان 81,600 81,600
تله موش مدل تخته ای 3080 نحوه عملکرد: دستی بدون بو: بله
حشره کش برقی باسئوس مدل ACMWD-LF02
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی باسئوس مدل ACMWD-LF02 باسئوس 3,550,000 9 اردیبهشت 3,550,000 3,550,000
حشره کش برقی باسئوس مدل ACMWD-LF02 نحوه عملکرد: برقی
حشره کش برقی باسئوس کد ACMWD-HX02
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی باسئوس کد ACMWD-HX02 باسئوس 3,390,000 4 آبان 3,751,200 3,751,200
حشره کش برقی باسئوس کد ACMWD-HX02 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی تیزمات مدل MD 201 Junior 2019
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی تیزمات مدل MD 201 Junior 2019 متفرقه 160,000 4 آبان 169,900 169,900
حشره کش برقی تیزمات مدل MD 201 Junior 2019 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی جی پاس مدل GBK1131
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی جی پاس مدل GBK1131 جی پاس 4,450,000 25 مرداد 4,150,000 4,150,000
حشره کش برقی جی پاس مدل GBK1131 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل LED-7016
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل LED-7016 متفرقه 3,260,000 25 مرداد 2,150,000 2,150,000
حشره کش برقی مدل LED-7016 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل MAG-2X10
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل MAG-2X10 متفرقه 3,100,000 3 فروردین 3,100,000 3,100,000
حشره کش برقی مدل MAG-2X10 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل MD 101 Junior 2019
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل MD 101 Junior 2019 متفرقه 220,000 4 آبان 210,000 210,000
حشره کش برقی مدل MD 101 Junior 2019 بدون بو: بله
حشره کش برقی مدل RTP/001K
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی مدل RTP/001K متفرقه 180,000 4 فروردین 180,000 180,000
حشره کش برقی مدل RTP/001K نوع: قرص نحوه عملکرد: برقی
حشره کش برقی ول مدل WE-CK22
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی ول مدل WE-CK22 متفرقه 6,900,000 2 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
حشره کش برقی ول مدل WE-CK22 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی ول مدل WE-U15
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی ول مدل WE-U15 متفرقه 4,800,000 9 اردیبهشت 4,800,000 4,800,000
حشره کش برقی ول مدل WE-U15 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش برقی کودک مدل فانتزی کد 6681
حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی کودک مدل فانتزی کد 6681 متفرقه 420,000 3 مرداد 400,000 448,000
حشره کش برقی کودک مدل فانتزی کد 6681 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش دانه ای هکر کد 010 حجم 100 میلی لیتر
حشره کش و سوسک کش
حشره کش دانه ای هکر کد 010 حجم 100 میلی لیتر متفرقه 90,000 9 اردیبهشت 90,000 90,000
حشره کش دانه ای هکر کد 010 حجم 100 میلی لیتر نحوه عملکرد: دستی بدون بو: بله
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 متفرقه 1,680,000 4 آبان 890,000 890,000
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 کد N11
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 کد N11 متفرقه 1,680,000 4 آبان 890,000 890,000
حشره کش راکتی ویداسی مدل WD-9666 کد N11 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی ویداسی کد fgf98
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی ویداسی کد fgf98 متفرقه 1,200,000 12 خرداد 1,200,000 1,200,000
حشره کش راکتی ویداسی کد fgf98 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW متفرقه 790,000 25 اردیبهشت 790,000 790,000
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش راکتی پاورفول مدل YCD
حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی پاورفول مدل YCD متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 850,000 890,000
حشره کش راکتی پاورفول مدل YCD نحوه عملکرد: برقی
حشره کش قرصی تیزمات مدل MD 101 Junior
حشره کش و سوسک کش
حشره کش قرصی تیزمات مدل MD 101 Junior متفرقه 179,900 4 آبان 220,000 220,000
حشره کش قرصی تیزمات مدل MD 101 Junior نحوه عملکرد: برقی
حشره کش هانگ نیو مدل  HN-777B
حشره کش و سوسک کش
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777B متفرقه 390,000 28 خرداد 390,000 390,000
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777B بدون بو: بله
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777G
حشره کش و سوسک کش
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777G متفرقه 440,000 25 مرداد 390,000 390,000
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777G نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش هونگ جیان مدل SMD
حشره کش و سوسک کش
حشره کش هونگ جیان مدل SMD 210,000 21 خرداد 210,000 240,000
حشره کش هونگ جیان مدل SMD نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ول مدل WE-SB30
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ول مدل WE-SB30 متفرقه 6,300,000 4 آبان 5,310,000 5,310,000
حشره کش ول مدل WE-SB30 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد P12
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد P12 ویداسی 1,200,000 4 آبان 850,000 930,000
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد P12 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد Y14
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد Y14 ویداسی 1,200,000 4 آبان 850,000 930,000
حشره کش ویداسی مدل WD-908 کد Y14 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
حشره کش ویداسی مدل WD-977AD
حشره کش و سوسک کش
حشره کش ویداسی مدل WD-977AD متفرقه 985,000 14 اردیبهشت 985,000 985,000
حشره کش ویداسی مدل WD-977AD نحوه عملکرد: برقی
دستبند دفع حشرات مدل boll
حشره کش و سوسک کش
دستبند دفع حشرات مدل boll متفرقه 150,000 2 اردیبهشت 150,000 150,000
دستبند دفع حشرات مدل boll بدون بو: خیر
دستبند دفع حشرات مدل boll
حشره کش و سوسک کش
دستبند دفع حشرات مدل boll متفرقه 210,000 28 خرداد 210,000 210,000
دستبند دفع حشرات مدل boll بدون بو: خیر
دستگاه حشره کش برقی کوپکس مدل 001/R
حشره کش و سوسک کش
دستگاه حشره کش برقی کوپکس مدل 001/R متفرقه 155,000 4 آبان 125,000 130,000
دستگاه حشره کش برقی کوپکس مدل 001/R نوع: قرص نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه حشره کش مدل XG-002
حشره کش و سوسک کش
دستگاه حشره کش مدل XG-002 متفرقه 285,000 4 آبان 218,500 218,500
دستگاه حشره کش مدل XG-002
دستگاه حشره کش کوپکس مدل COPEX POWER به همراه بسته قرص حشره کش 30 عددی کوپکس
حشره کش و سوسک کش
دستگاه حشره کش کوپکس مدل COPEX POWER به همراه بسته قرص حشره کش 30 عددی کوپکس متفرقه 300,000 4 آبان 190,000 240,000
دستگاه حشره کش کوپکس مدل COPEX POWER به همراه بسته قرص حشره کش 30 عددی کوپکس نحوه عملکرد: برقی بدون بو: خیر
دستگاه دفع حشرات باگ اسکیر مدل JL-42EN
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات باگ اسکیر مدل JL-42EN متفرقه 3,900,000 4 آبان 2,645,000 2,645,000
دستگاه دفع حشرات باگ اسکیر مدل JL-42EN نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل 01-85777
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل 01-85777 متفرقه 550,000 4 آبان 400,000 400,000
دستگاه دفع حشرات مدل 01-85777 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل BTP
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل BTP متفرقه 260,000 6 مرداد 175,000 182,900
دستگاه دفع حشرات مدل BTP نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع حشرات مدل BTP
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل BTP متفرقه 329,000 4 آبان 302,000 302,000
دستگاه دفع حشرات مدل BTP نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999 متفرقه 8,500,000 21 خرداد 8,500,000 8,500,000
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل R/01GO
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل R/01GO متفرقه 1,100,000 14 شهریور 1,100,000 1,100,000
دستگاه دفع حشرات مدل R/01GO نوع: پلت نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات مدل RT.001
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل RT.001 متفرقه 1,200,000 4 آبان 750,000 750,000
دستگاه دفع حشرات مدل RT.001 نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع حشرات چان فانگ مدل ZF850E
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات چان فانگ مدل ZF850E متفرقه 2,200,000 23 خرداد 2,200,000 2,200,000
دستگاه دفع حشرات چان فانگ مدل ZF850E نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع حشرات کد Minion-001
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات کد Minion-001 متفرقه 440,000 4 آبان 369,600 429,000
دستگاه دفع حشرات کد Minion-001 بدون بو: بله
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320 متفرقه 6,800,000 25 مرداد 5,984,000 6,120,000
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320
دستگاه دفع کننده حشرات آکمن مدل Q88/01
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده حشرات آکمن مدل Q88/01 متفرقه 1,885,500 14 شهریور 1,885,500 1,885,500
دستگاه دفع کننده حشرات آکمن مدل Q88/01 نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل 31LJ
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل 31LJ ریدکس پلاس 548,000 4 آبان 564,000 564,000
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل 31LJ نحوه عملکرد: برقی بدون بو: بله
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل ASM
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل ASM ریدکس پلاس 820,000 4 آبان 610,000 610,000
دستگاه دفع کننده حشرات ریدکس پلاس مدل ASM نحوه عملکرد: برقی
دستگاه دفع کننده موش باگ اسکیر مدل JL-31EG
حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع کننده موش باگ اسکیر مدل JL-31EG متفرقه 3,900,000 4 آبان 2,870,000 2,870,000
دستگاه دفع کننده موش باگ اسکیر مدل JL-31EG نوع: پلت بدون بو: بله
مجموع موارد: 98 عدد در 2 صفحه
قیمت حشره کش و سوسک کش
حشره کش برقی ول مدل WE-U15
قیمت: 4,800,000 ریال
قیمت: 4,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
چسب موش سایز 20x31 مدل TG-1
قیمت: 64,000 ریال
قیمت: 64,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
دورکننده ی خورشیدی حیوانات مدل JD001
قیمت: 8,800,000 ریال
قیمت: 8,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
حشره کش راکتی پاورفول مدل BFW
قیمت: 790,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع موش وینرز مدل F320
قیمت: 6,800,000 ریال
قیمت: 6,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
چسب مگس ترمینکس بسته 3 عددی
قیمت: 500,000 ریال
قیمت: 500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
مگس کش طرح خاردار کد s1
قیمت: 145,000 ریال
قیمت: 145,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
حشره کش هانگ نیو مدل HN-777B
قیمت: 390,000 ریال
قیمت: 390,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
دستگاه دفع حشرات مدل Li-999
قیمت: 8,500,000 ریال
قیمت: 8,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حشره کش و سوسک کش
چسب موش فیکا مدل 0021 بسته 2 عددی
قیمت: 103,000 ریال
قیمت: 103,000 ریال
مشاهده اطلاعات