قیمت آب مرکبات گیر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیر سنکور مدل SCJ 6050SS
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر سنکور مدل SCJ 6050SS سنکور 10,951,000 08:07:23 10,950,000 10,950,000
آب مرکبات گیر سنکور مدل SCJ 6050SS مخزن آبمیوه: ندارد بازه توان دستگاه: 51 تا 100 تعداد سری: 1
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89 مک استایلر 5,700,000 14 شهریور 5,700,000 5,700,000
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 201-250 تعداد سری: 2 گنجایش مخزن:1200
آب مرکبات گیر نیولند مدل NL-2502S
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر نیولند مدل NL-2502S نیولند 13,600,000 19 مهر 13,600,000 13,600,000
آب مرکبات گیر نیولند مدل NL-2502S مخزن آبمیوه: دارد بازه توان دستگاه: 51 تا 100 تعداد سری: 2 گنجایش مخزن: 500
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500 بوش 10,790,000 08:07:20 9,540,000 9,540,000
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-002
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-002 بیشل 8,750,000 08:07:25 8,750,000 8,750,000
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-002 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری:2
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-841
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-841 فوما 8,800,000 18:09:59 8,000,000 8,000,000
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-841 مخزن آبمیوه: دارد
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra فکر 24,750,000 18:10:00 24,000,000 24,000,000
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 51 تا 100 تعداد سری: 1
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555 مایر 12,900,000 8 مهر 12,900,000 12,900,000
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد بازه توان دستگاه: 151 تا 200 تعداد سری: 2
آب مرکبات گیری یورولوکس مدل EU-JE2701GC
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری یورولوکس مدل EU-JE2701GC متفرقه 17,200,000 18:10:00 16,400,000 16,400,000
آب مرکبات گیری یورولوکس مدل EU-JE2701GC مخزن آبمیوه: دارد بازه توان دستگاه: 151 تا 200 تعداد سری: 2
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003
آب مرکبات گیر
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003 بیشل 6,980,000 23 خرداد 6,980,000 6,980,000
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: دارد
اب مرکبات گیر بلک اند دکر مدل cj200
آب مرکبات گیر
اب مرکبات گیر بلک اند دکر مدل cj200 بلک اند دکر 8,000,000 13 مهر 8,000,000 8,000,000
اب مرکبات گیر بلک اند دکر مدل cj200 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری:1 گنجایش مخزن: 500
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری یورولوکس مدل EU-JE2701GC
قیمت: 17,200,000 ریال
قیمت: 17,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر سنکور مدل SCJ 6050SS
قیمت: 10,951,000 ریال
قیمت: 10,951,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر مک استایلر مدل MC-89
قیمت: 5,700,000 ریال
قیمت: 5,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-841
قیمت: 8,800,000 ریال
قیمت: 8,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra
قیمت: 24,750,000 ریال
قیمت: 24,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-002
قیمت: 8,750,000 ریال
قیمت: 8,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP3500
قیمت: 10,790,000 ریال
قیمت: 10,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آب مرکبات گیر
آب پرتقال گیری بیشل مدل BL-CJ-003
قیمت: 6,980,000 ریال
قیمت: 6,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات