قیمت آبمیوه گیری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیری اهرمی ویداس مدل VIR-3108
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری اهرمی ویداس مدل VIR-3108 ویداس 13,490,000 8 مهر 8,900,000 9,500,000
آب مرکبات گیری اهرمی ویداس مدل VIR-3108 سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری فکر مدل JUICE MAX
آبمیوه گیری
آب میوه گیری فکر مدل JUICE MAX فکر 39,000,000 14 شهریور 39,000,000 39,000,000
آب میوه گیری فکر مدل JUICE MAX سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری مکسی مدل 614
آبمیوه گیری
آب میوه گیری مکسی مدل 614 متفرقه 20,700,000 1 آبان 19,990,000 19,990,000
آب میوه گیری مکسی مدل 614 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: دستی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری هوگل مدل HG2918JEW
آبمیوه گیری
آب میوه گیری هوگل مدل HG2918JEW هوگل 38,500,000 22:08:12 38,500,000 38,500,000
آب میوه گیری هوگل مدل HG2918JEW مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه و عصاره گیری گرین پاور مدل KPE1304
آبمیوه گیری
آبمیوه و عصاره گیری گرین پاور مدل KPE1304 متفرقه 67,500,000 4 آبان 61,425,000 61,425,000
آبمیوه و عصاره گیری گرین پاور مدل KPE1304 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری اپکس مدل AJB-154W/B
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری اپکس مدل AJB-154W/B اپکس 18,500,000 25 فروردین 18,500,000 18,500,000
آبمیوه گیری اپکس مدل AJB-154W/B مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری رومانتیک هوم مدل GS-306
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری رومانتیک هوم مدل GS-306 رومانتیک هوم 24,000,000 1 آبان 24,000,000 24,000,000
آبمیوه گیری رومانتیک هوم مدل GS-306 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری سانی مدل SJ-202
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سانی مدل SJ-202 سانی 10,900,000 28 خرداد 10,900,000 10,900,000
آبمیوه گیری سانی مدل SJ-202 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری سانی مدل SJ745
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سانی مدل SJ745 سانی 12,000,000 8 مهر 10,990,000 10,990,000
آبمیوه گیری سانی مدل SJ745 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: دو کاره مخلوط کن:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری مایدیا مدل MJ-JS20B21
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری مایدیا مدل MJ-JS20B21 مایدیا 28,600,000 22:08:11 26,800,000 26,800,000
آبمیوه گیری مایدیا مدل MJ-JS20B21 سوئیچ ایمنی: ندارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری مایر مدل 9229
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری مایر مدل 9229 مایر 32,000,000 1 آبان 32,000,000 32,000,000
آبمیوه گیری مایر مدل 9229 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری مونوتک مدل MJR-60 S
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری مونوتک مدل MJR-60 S مونوتک 23,086,000 19 مهر 21,500,000 21,500,000
آبمیوه گیری مونوتک مدل MJR-60 S مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره سیستم ضد چکه:دارد
آبمیوه گیری مکسی مدل MEX
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری مکسی مدل MEX متفرقه 14,990,000 1 آبان 14,990,000 14,990,000
آبمیوه گیری مکسی مدل MEX مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-941
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-941 ناسا الکتریک 35,200,000 22:08:10 31,990,000 31,990,000
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-941 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-942
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-942 ناسا الکتریک 37,440,000 8 مهر 37,440,000 37,440,000
آبمیوه گیری ناسا الکتریک مدل NS-942 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد
آبمیوه گیری نانیوا مدل MJ-176NR
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری نانیوا مدل MJ-176NR نانیوا 18,500,000 3 مهر 18,500,000 18,500,000
آبمیوه گیری نانیوا مدل MJ-176NR مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: سه کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری نانیوا مدل Mj-179
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری نانیوا مدل Mj-179 نانیوا 10,650,000 19 مهر 9,900,000 9,900,000
آبمیوه گیری نانیوا مدل Mj-179 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-149
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-149 همیلتون 26,000,000 29 شهریور 20,300,000 20,300,000
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-149 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-151
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-151 همیلتون 30,100,000 29 شهریور 22,800,000 22,800,000
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-151 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-154
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-154 متفرقه 32,400,000 1 آبان 28,900,000 28,900,000
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-154 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01 پاناسونیک 43,000,000 1 آبان 41,000,000 41,000,000
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری پرشیا مدل 1997
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری پرشیا مدل 1997 متفرقه 41,000,000 26 مهر 41,000,000 41,000,000
آبمیوه گیری پرشیا مدل 1997 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1020
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1020 گرند 11,880,000 28 خرداد 11,880,000 11,880,000
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1020 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1072
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1072 گرند 19,900,000 10 اردیبهشت 19,900,000 19,900,000
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1072 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-1200
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-1200 گوسونیک 18,000,000 22:08:11 16,700,000 16,700,000
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-1200 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-501
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-501 گوسونیک 13,500,000 28 خرداد 13,500,000 13,500,000
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-501 سوئیچ ایمنی: دارد آسیاب: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-716
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-716 گوسونیک 15,500,000 14 شهریور 15,500,000 15,500,000
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-716 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره
عصاره گیر گوسونیک مدل GSJ-1248
آبمیوه گیری
عصاره گیر گوسونیک مدل GSJ-1248 گوسونیک 7,550,000 21 خرداد 7,550,000 7,550,000
عصاره گیر گوسونیک مدل GSJ-1248 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه:دارد
مجموع موارد: 28 عدد در 1 صفحه
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سانی مدل SJ-202
قیمت: 10,900,000 ریال
قیمت: 10,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری مایدیا مدل MJ-JS20B21
قیمت: 28,600,000 ریال
قیمت: 28,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه و عصاره گیری گرین پاور مدل KPE1304
قیمت: 67,500,000 ریال
قیمت: 67,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری مکسی مدل MEX
قیمت: 14,990,000 ریال
قیمت: 14,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گرند مدل GR-1020
قیمت: 11,880,000 ریال
قیمت: 11,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری اهرمی ویداس مدل VIR-3108
قیمت: 13,490,000 ریال
قیمت: 13,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-716
قیمت: 15,500,000 ریال
قیمت: 15,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
عصاره گیر گوسونیک مدل GSJ-1248
قیمت: 7,550,000 ریال
قیمت: 7,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آب میوه گیری فکر مدل JUICE MAX
قیمت: 39,000,000 ریال
قیمت: 39,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سانی مدل SJ745
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات