قیمت ظروف سرو و پذیرایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آجیل خوری بروفه مدل Dalia
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بروفه مدل Dalia متفرقه 1,800,000 21 خرداد 1,800,000 1,800,000
آجیل خوری بروفه مدل Dalia جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری بروفه مدل Paris
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بروفه مدل Paris متفرقه 1,222,200 8 اردیبهشت 1,222,200 1,222,200
آجیل خوری بروفه مدل Paris جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری مدل  FW103 به همراه پیاله
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل FW103 به همراه پیاله متفرقه 9,800,000 12:11:42 9,310,000 9,310,000
آجیل خوری مدل FW103 به همراه پیاله جنس: چوب سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل FW101
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل FW101 متفرقه 15,500,000 12:11:42 12,400,000 12,400,000
آجیل خوری مدل FW101 جنس: چوب سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل FW102
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل FW102 متفرقه 4,300,000 12:11:42 3,870,000 3,870,000
آجیل خوری مدل FW102 جنس: چوب سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آدریا گلس مدل M-4020
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آدریا گلس مدل M-4020 آما هوم 2,190,000 12:11:42 1,550,000 1,550,000
آجیل خوری آدریا گلس مدل M-4020 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل رکسانا کد EAR0010
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل رکسانا کد EAR0010 ناخمن 8,500,000 23 شهریور 7,900,000 7,900,000
آجیل خوری آماریس مدل رکسانا کد EAR0010 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل پالاس کد EAP0001
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل پالاس کد EAP0001 ناخمن 9,850,000 14 شهریور 9,850,000 9,850,000
آجیل خوری آماریس مدل پالاس کد EAP0001 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل کروکاس کد AAN1001
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل کروکاس کد AAN1001 ناخمن 8,500,000 23 شهریور 7,900,000 7,900,000
آجیل خوری آماریس مدل کروکاس کد AAN1001 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری اس بی مدل BTC22296
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری اس بی مدل BTC22296 متفرقه 3,800,000 31 فروردین 3,800,000 3,800,000
آجیل خوری اس بی مدل BTC22296 جنس: چینی تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری امیلیا مدل S
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری امیلیا مدل S متفرقه 685,000 12:11:40 755,000 755,000
آجیل خوری امیلیا مدل S جنس: سرامیک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس ایرنا 3,050,000 12:11:43 2,200,000 2,200,000
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بلور کاوه مدل Tandis بسته 6 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بلور کاوه مدل Tandis بسته 6 عددی بلور کاوه 343,100 12:11:39 340,000 340,000
آجیل خوری بلور کاوه مدل Tandis بسته 6 عددی جنس: شیشه سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل 2020 کد 455
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل 2020 کد 455 بوهمیا 20,400,000 12:11:40 20,400,000 20,400,000
آجیل خوری بوهمیا مدل 2020 کد 455 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل 2020 کد 465
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل 2020 کد 465 بوهمیا 17,400,000 12:11:39 17,400,000 17,400,000
آجیل خوری بوهمیا مدل 2020 کد 465 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل اوکیناوا
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل اوکیناوا بوهمیا 18,300,000 12:11:38 15,200,000 15,200,000
آجیل خوری بوهمیا مدل اوکیناوا جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل اوکیناوا
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل اوکیناوا بوهمیا 16,500,000 12:11:39 14,850,000 14,850,000
آجیل خوری بوهمیا مدل اوکیناوا جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل سگمنت
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل سگمنت بوهمیا 21,180,000 12:11:38 17,500,000 17,500,000
آجیل خوری بوهمیا مدل سگمنت جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل متروپل
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل متروپل بوهمیا 13,300,000 7 مهر 14,000,000 14,000,000
آجیل خوری بوهمیا مدل متروپل جنس: کریستال
آجیل خوری بوهمیا مدل یوکو
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل یوکو بوهمیا 20,880,000 12:11:40 17,250,000 17,250,000
آجیل خوری بوهمیا مدل یوکو جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد 245
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 245 بوهمیا 9,990,000 12 خرداد 9,590,400 9,990,000
آجیل خوری بوهمیا کد 245 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری تی نوکس مدل 2880S
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری تی نوکس مدل 2880S متفرقه 6,900,000 31 فروردین 6,900,000 6,900,000
آجیل خوری تی نوکس مدل 2880S تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری جهان کریستال سری اورانوس کد 52472
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری جهان کریستال سری اورانوس کد 52472 جهان کریستال 1,950,000 12:11:40 2,090,000 2,090,000
آجیل خوری جهان کریستال سری اورانوس کد 52472 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری جهان کریستال سری تایس کد 13263
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری جهان کریستال سری تایس کد 13263 جهان کریستال 2,300,000 12:11:41 2,460,000 2,460,000
آجیل خوری جهان کریستال سری تایس کد 13263 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری جهان کریستال سری تیس کد 40265
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری جهان کریستال سری تیس کد 40265 جهان کریستال 3,030,000 12:11:40 3,160,000 3,160,000
آجیل خوری جهان کریستال سری تیس کد 40265 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری جهان کریستال سری ویولت کد 13278
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری جهان کریستال سری ویولت کد 13278 جهان کریستال 2,310,000 12:11:40 2,460,000 2,460,000
آجیل خوری جهان کریستال سری ویولت کد 13278 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری دست نگار مدل زیتون کد 01-19
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دست نگار مدل زیتون کد 01-19 دست نگار 1,890,000 14 مرداد 1,890,000 1,890,000
آجیل خوری دست نگار مدل زیتون کد 01-19 جنس: سفال تعداد طبقات: دو سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری دست نگار کد 06-20 مجموعه 2 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دست نگار کد 06-20 مجموعه 2 عددی دست نگار 4,450,000 12:11:43 4,450,000 4,450,000
آجیل خوری دست نگار کد 06-20 مجموعه 2 عددی جنس: سرامیک
آجیل خوری دست نگار کد 08-20
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دست نگار کد 08-20 دست نگار 3,450,000 12:11:43 3,450,000 3,450,000
آجیل خوری دست نگار کد 08-20 جنس: سفال
آجیل خوری دیانا مدل 1613
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دیانا مدل 1613 متفرقه 2,530,000 12:09:51 2,020,000 2,020,000
آجیل خوری دیانا مدل 1613 جنس: فلز تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 113020
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 113020 روگاشکا 18,000,000 2 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 113020 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل Adria کد 113021
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل Adria کد 113021 روگاشکا 8,750,000 2 اردیبهشت 8,750,000 8,750,000
آجیل خوری روگاشکا مدل Adria کد 113021 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل azzurro کد 117560
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل azzurro کد 117560 روگاشکا 14,430,000 2 اردیبهشت 14,430,000 14,430,000
آجیل خوری روگاشکا مدل azzurro کد 117560 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری ریجنت مدل SNACK STAND کد H2511185
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ریجنت مدل SNACK STAND کد H2511185 ریجنت 7,562,000 30 خرداد 7,562,000 7,562,000
آجیل خوری ریجنت مدل SNACK STAND کد H2511185 جنس: استیل تعداد طبقات: سه سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860732W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860732W ساکورا 579,000 12:11:41 355,100 529,000
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860732W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ساکورا مدل 350712W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا مدل 350712W ساکورا 624,000 12:11:42 1,100,000 1,100,000
آجیل خوری ساکورا مدل 350712W جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11002
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11002 سیلیکا 2,140,000 12:11:41 1,985,000 1,985,000
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11002 جنس: بلور دستگیره: ندارد
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد Z42667W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد Z42667W سیلیکا 1,980,000 30 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد Z42667W جنس: بلور دستگیره: ندارد
آجیل خوری سیلیکا مدل کاترینا
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سیلیکا مدل کاترینا سیلیکا 1,500,000 12:11:40 1,500,000 1,500,000
آجیل خوری سیلیکا مدل کاترینا جنس: بلور
آجیل خوری طرح برگ مدل N.S.P بسته 2 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح برگ مدل N.S.P بسته 2 عددی متفرقه 55,000 12:11:38 40,000 58,000
آجیل خوری طرح برگ مدل N.S.P بسته 2 عددی جنس: پلاستیک تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری كد SL201
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری كد SL201 متفرقه 2,420,000 28 شهریور 2,420,000 2,420,000
آجیل خوری كد SL201 جنس: کریستال
آجیل خوری لیلپار مدل ABD-0011
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری لیلپار مدل ABD-0011 لیلپار 750,000 28 شهریور 750,000 750,000
آجیل خوری لیلپار مدل ABD-0011 جنس: پلی‌استر دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل 692
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل 692 متفرقه 1,050,000 30 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
آجیل خوری مدل 692 جنس: فلز دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل 693
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل 693 متفرقه 1,100,000 18 خرداد 1,100,000 1,100,000
آجیل خوری مدل 693 جنس: فلز سطح: تخت دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل 696
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل 696 متفرقه 1,130,000 25 خرداد 1,130,000 1,130,000
آجیل خوری مدل 696 جنس: فلز دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل BOU-F110
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل BOU-F110 متفرقه 950,000 25 خرداد 950,000 950,000
آجیل خوری مدل BOU-F110 جنس: چوب تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل CHS100
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل CHS100 متفرقه 2,050,000 12:11:40 1,710,000 1,710,000
آجیل خوری مدل CHS100 جنس: چینی تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل CHS100
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل CHS100 متفرقه 2,370,000 12:11:39 2,370,000 2,370,000
آجیل خوری مدل CHS100 جنس: چینی تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری مدل Rock
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل Rock متفرقه 2,900,000 19 مرداد 2,900,000 2,900,000
آجیل خوری مدل Rock جنس: برنج تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری مدل smal بسته 6 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری مدل smal بسته 6 عددی متفرقه 10,000,000 12:11:41 12,000,000 12,070,000
آجیل خوری مدل smal بسته 6 عددی جنس: مس سطح: گود دستگیره: ندارد
مجموع موارد: 2341 عدد در 47 صفحه
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
جعبه پذیرایی مدل 7029
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
رولت خوری مدل HM001
قیمت: 2,900,000 ریال
قیمت: 2,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
دستگیری شیرینی خوری کد ۱۰۲
قیمت: 105,000 ریال
قیمت: 105,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
دیس طرح ماهی مدل MG2090
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو بامبوم مدل 2717
قیمت: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو چینی زرین ایران مدل CO-19
قیمت: 520,000 ریال
قیمت: 520,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
سینی سرو کد ACS-1008
قیمت: 1,800,000 ریال
قیمت: 1,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
کشکول کد 1344MBPE
قیمت: 2,474,700 ریال
قیمت: 2,474,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو مپرا مدل 230596S
قیمت: 2,470,000 ریال
قیمت: 2,470,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
اردورخوری سیلویا کد 281-1008
قیمت: 2,350,000 ریال
قیمت: 2,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات