قیمت تخت خواب

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تخت خواب 2 نفره کد MD006 سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب 2 نفره کد MD006 سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 29,800,000 18 شهریور 29,000,000 29,990,000
تخت خواب 2 نفره کد MD006 سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو طبقه کد MO03 سایز 90x200 سانتیمتر
تخت خواب
تخت خواب دو طبقه کد MO03 سایز 90x200 سانتیمتر متفرقه 34,800,000 06:06:31 23,300,000 25,600,000
تخت خواب دو طبقه کد MO03 سایز 90x200 سانتیمتر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دو طبقه کد NA03 سایز 90x200 سانتیمتر غیر اصل
تخت خواب
تخت خواب دو طبقه کد NA03 سایز 90x200 سانتیمتر غیر اصل متفرقه 17,600,000 21 تیر 15,960,000 16,800,000
تخت خواب دو طبقه کد NA03 سایز 90x200 سانتیمتر غیر اصل سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دو نفره آسایش باکس مدل AKA166 سایز 200 × 160 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره آسایش باکس مدل AKA166 سایز 200 × 160 سانتی متر متفرقه 21,400,000 06:06:32 16,500,000 16,500,000
تخت خواب دو نفره آسایش باکس مدل AKA166 سایز 200 × 160 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دو نفره آسایش باکس مدل AKA168 سایز 200 × 160 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره آسایش باکس مدل AKA168 سایز 200 × 160 سانتی متر متفرقه 16,500,000 18 شهریور 16,500,000 16,500,000
تخت خواب دو نفره آسایش باکس مدل AKA168 سایز 200 × 160 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دو نفره آسایش کد AB85
تخت خواب
تخت خواب دو نفره آسایش کد AB85 متفرقه 29,400,000 06:06:32 28,000,000 28,000,000
تخت خواب دو نفره آسایش کد AB85 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: دارد نوع تشک: طبی جنس پایه:فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: دارد
تخت خواب دو نفره آسایش کد AB86
تخت خواب
تخت خواب دو نفره آسایش کد AB86 متفرقه 34,860,000 06:06:32 33,200,000 33,200,000
تخت خواب دو نفره آسایش کد AB86 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: دارد نوع تشک: طبی جنس پایه:فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: دارد
تخت خواب دو نفره تولیکا مدل Biba کد 4101
تخت خواب
تخت خواب دو نفره تولیکا مدل Biba کد 4101 متفرقه 15,890,000 06:06:31 17,480,000 18,400,000
تخت خواب دو نفره تولیکا مدل Biba کد 4101 تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل Fairmont 2
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل Fairmont 2 متفرقه 28,500,000 06:06:31 22,990,000 22,990,000
تخت خواب دو نفره مدل Fairmont 2 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل LAWSON
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل LAWSON متفرقه 33,000,000 06:06:32 25,500,000 25,500,000
تخت خواب دو نفره مدل LAWSON سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل باروس سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل باروس سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 25,000,000 18 مرداد 25,000,000 25,000,000
تخت خواب دو نفره مدل باروس سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل بیتا سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل بیتا سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 18,000,000 7 مهر 14,000,000 14,500,000
تخت خواب دو نفره مدل بیتا سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:پلاستیک فشرده قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل روژان سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل روژان سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 24,864,000 14 شهریور 24,864,000 24,864,000
تخت خواب دو نفره مدل روژان سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل صدرا سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل صدرا سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 29,000,000 06:06:32 25,000,000 25,000,000
تخت خواب دو نفره مدل صدرا سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره مدل نمناک
تخت خواب
تخت خواب دو نفره مدل نمناک متفرقه 21,700,000 06:06:32 23,275,000 23,275,000
تخت خواب دو نفره مدل نمناک سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره وگال مدل BOX140 سایز 200×140 سانتیمتر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره وگال مدل BOX140 سایز 200×140 سانتیمتر وگال 10,050,000 21 تیر 10,050,000 10,050,000
تخت خواب دو نفره وگال مدل BOX140 سایز 200×140 سانتیمتر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دو نفره وگال مدل BOX160 سایز 200×160 سانتیمتر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره وگال مدل BOX160 سایز 200×160 سانتیمتر وگال 12,150,000 21 تیر 12,150,000 12,150,000
تخت خواب دو نفره وگال مدل BOX160 سایز 200×160 سانتیمتر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دو نفره کد 1946 سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره کد 1946 سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 27,000,000 18 شهریور 21,000,000 22,000,000
تخت خواب دو نفره کد 1946 سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:پلاستیک فشرده قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره کد 4094 در سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره کد 4094 در سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 29,400,000 14 فروردین 29,400,000 29,400,000
تخت خواب دو نفره کد 4094 در سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره کد 8069
تخت خواب
تخت خواب دو نفره کد 8069 متفرقه 19,000,000 23 شهریور 16,000,000 16,000,000
تخت خواب دو نفره کد 8069 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره کد201 سایز 160* 200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره کد201 سایز 160* 200 سانتی متر متفرقه 26,000,000 7 مهر 22,900,000 22,900,000
تخت خواب دو نفره کد201 سایز 160* 200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دو نفره کد301 سایز 160* 200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دو نفره کد301 سایز 160* 200 سانتی متر متفرقه 25,000,000 7 مهر 23,000,000 23,000,000
تخت خواب دو نفره کد301 سایز 160* 200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره C250 در سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره C250 در سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 30,000,000 06:06:32 27,300,000 27,300,000
تخت خواب دونفره C250 در سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره آسایش کد AB87
تخت خواب
تخت خواب دونفره آسایش کد AB87 متفرقه 35,700,000 06:06:32 34,000,000 34,000,000
تخت خواب دونفره آسایش کد AB87 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: دارد نوع تشک: طبی جنس پایه:فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: دارد
تخت خواب دونفره ایکیا مدل LEIRVIK Luroy سایز 160x200 سانتیمتر
تخت خواب
تخت خواب دونفره ایکیا مدل LEIRVIK Luroy سایز 160x200 سانتیمتر ایکیا 78,250,000 8 اردیبهشت 78,250,000 78,250,000
تخت خواب دونفره ایکیا مدل LEIRVIK Luroy سایز 160x200 سانتیمتر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دونفره ایکیا مدل مالم
تخت خواب
تخت خواب دونفره ایکیا مدل مالم متفرقه 25,000,000 27 خرداد 25,000,000 25,000,000
تخت خواب دونفره ایکیا مدل مالم جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره رویال کد  V106 همراه تشک
تخت خواب
تخت خواب دونفره رویال کد V106 همراه تشک متفرقه 26,500,000 27 خرداد 26,500,000 26,500,000
تخت خواب دونفره رویال کد V106 همراه تشک جنس فریم: فلز تشک: دارد نوع تشک: طبی جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:دارد
تخت خواب دونفره رویال کد V105 به همراه تشک
تخت خواب
تخت خواب دونفره رویال کد V105 به همراه تشک متفرقه 21,800,000 27 خرداد 21,800,000 21,800,000
تخت خواب دونفره رویال کد V105 به همراه تشک جنس فریم: فلز تشک: دارد نوع تشک: طبی جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:دارد
تخت خواب دونفره مدل b20 سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل b20 سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 21,700,000 06:06:32 25,000,000 26,000,000
تخت خواب دونفره مدل b20 سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره مدل j1998 سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل j1998 سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 16,000,000 4 فروردین 16,000,000 16,000,000
تخت خواب دونفره مدل j1998 سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره مدل L250 سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل L250 سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 24,225,000 18 مرداد 25,500,000 25,500,000
تخت خواب دونفره مدل L250 سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد نوع تشک: معمولی قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:دارد
تخت خواب دونفره مدل آرته سایز 200×160 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل آرته سایز 200×160 سانتی متر متفرقه 28,597,500 18 مرداد 30,000,000 30,000,000
تخت خواب دونفره مدل آرته سایز 200×160 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: پلیمر و MDF تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره مدل آسا سایز 160×200 سانی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل آسا سایز 160×200 سانی متر متفرقه 28,000,000 06:06:32 25,500,000 25,500,000
تخت خواب دونفره مدل آسا سایز 160×200 سانی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره مدل آیدان
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل آیدان متفرقه 31,000,000 06:06:32 24,000,000 24,000,000
تخت خواب دونفره مدل آیدان سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: پلاستیک فشرده قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دونفره مدل دیاموند سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل دیاموند سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 38,500,000 06:06:32 35,000,000 37,000,000
تخت خواب دونفره مدل دیاموند سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: پلیمر و MDF تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره مدل شارینا سایز 205*160 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل شارینا سایز 205*160 سانتی متر متفرقه 23,000,000 21 تیر 24,000,000 24,000,000
تخت خواب دونفره مدل شارینا سایز 205*160 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دونفره مدل هلنا سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل هلنا سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 19,500,000 17 مهر 20,700,000 20,700,000
تخت خواب دونفره مدل هلنا سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دونفره کد  G15
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد G15 متفرقه 18,000,000 18 شهریور 15,000,000 15,000,000
تخت خواب دونفره کد G15 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب دونفره کد 2094 در سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد 2094 در سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 25,175,000 18 مرداد 26,500,000 26,500,000
تخت خواب دونفره کد 2094 در سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره کد 8856 در سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد 8856 در سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 25,500,000 3 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
تخت خواب دونفره کد 8856 در سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره کد E150 در سایز 160×200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد E150 در سایز 160×200 سانتی متر متفرقه 26,315,000 18 مرداد 26,315,000 26,315,000
تخت خواب دونفره کد E150 در سایز 160×200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره کد E290 سایز 200×160 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد E290 سایز 200×160 سانتی متر متفرقه 23,000,000 23 شهریور 22,000,000 24,000,000
تخت خواب دونفره کد E290 سایز 200×160 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب دونفره کد V94
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد V94 متفرقه 9,800,000 27 خرداد 9,800,000 9,800,000
تخت خواب دونفره کد V94 جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: دارد
تخت خواب دونفره کد V95
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد V95 متفرقه 12,000,000 27 خرداد 12,000,000 12,000,000
تخت خواب دونفره کد V95 جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: دارد
تخت خواب دونفره کد V96
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد V96 متفرقه 15,000,000 27 خرداد 15,000,000 15,000,000
تخت خواب دونفره کد V96 جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: دارد
تخت خواب دونفره کد023
تخت خواب
تخت خواب دونفره کد023 متفرقه 19,500,000 4 فروردین 19,500,000 19,500,000
تخت خواب دونفره کد023 سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد جنس پایه: چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
تخت خواب مدل T810 سایز 100*215 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب مدل T810 سایز 100*215 سانتی متر متفرقه 28,000,000 24 مرداد 28,000,000 28,000,000
تخت خواب مدل T810 سایز 100*215 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: دارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب مدل T812 سایز 100*215 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب مدل T812 سایز 100*215 سانتی متر متفرقه 27,000,000 24 مرداد 27,000,000 27,000,000
تخت خواب مدل T812 سایز 100*215 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: دارد نوع تشک: معمولی جنس پایه:چوب قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب کد 221 سایز 90*200 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب کد 221 سایز 90*200 سانتی متر متفرقه 15,000,000 23 شهریور 15,500,000 15,700,000
تخت خواب کد 221 سایز 90*200 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: چوب تشک: ندارد قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها: ندارد
تخت خواب یک نفره آسایش باکس مدل AK145 سایز 200 × 120 سانتی متر
تخت خواب
تخت خواب یک نفره آسایش باکس مدل AK145 سایز 200 × 120 سانتی متر متفرقه 9,450,000 24 مرداد 9,000,000 10,000,000
تخت خواب یک نفره آسایش باکس مدل AK145 سایز 200 × 120 سانتی متر سایز فریم تخت: استاندارد جنس فریم: فلز تشک: ندارد جنس پایه: فلز قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها:ندارد
مجموع موارد: 108 عدد در 3 صفحه
قیمت تخت خواب
تخت خواب دو نفره کد 4094 در سایز 160×200 سانتی متر
قیمت: 29,400,000 ریال
قیمت: 29,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 12,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 6,825,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تخت خواب
تخت خواب یک نفره ایکیا مدل مالم
قیمت: 27,560,000 ریال
قیمت: 27,560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 8,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تخت خواب
تخت خواب یکنفره مدل carol
قیمت: 17,000,000 ریال
قیمت: 17,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تخت خواب
تخت خواب دونفره مدل آسا سایز 160×200 سانی متر
قیمت: 28,000,000 ریال
قیمت: 28,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تخت خواب
تخت خواب دونفره آسایش کد AB87
قیمت: 35,700,000 ریال
قیمت: 35,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات