قیمت سرویس پخت و پز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تابه برقی کلترونیک مدل PP 2914
سرویس پخت و پز
تابه برقی کلترونیک مدل PP 2914 کلترونیک 7,000,000 11 مهر 7,000,000 7,000,000
تابه برقی کلترونیک مدل PP 2914 کشور مبداء برند: آلمان
تابه پرانی کد 8004 مجموعه 3 عددی
سرویس پخت و پز
تابه پرانی کد 8004 مجموعه 3 عددی پرانی 930,000 10 تیر 916,000 942,000
تابه پرانی کد 8004 مجموعه 3 عددی تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-2
سرویس پخت و پز
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-2 متفرقه 342,000 27 شهریور 300,000 300,000
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-2
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-3
سرویس پخت و پز
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-3 متفرقه 400,000 18 مرداد 360,000 360,000
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-3
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P
سرویس پخت و پز
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P متفرقه 1,190,000 06:06:37 1,188,000 1,200,000
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل PO3SA
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل PO3SA متفرقه 1,230,000 06:06:39 1,070,000 1,080,000
ست تابه 3 پارچه مدل PO3SA تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001 متفرقه 780,000 6 خرداد 768,000 780,000
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل SML33651
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML33651 متفرقه 1,280,000 06:06:39 1,050,000 1,180,000
ست تابه 3 پارچه مدل SML33651 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل SML34761
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML34761 متفرقه 847,000 10 تیر 820,000 820,000
ست تابه 3 پارچه مدل SML34761 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل کندو X-4
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل کندو X-4 متفرقه 1,400,000 06:06:40 1,400,000 1,400,000
ست تابه 3 پارچه مدل کندو X-4 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه 3 پارچه کد 004
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه کد 004 متفرقه 1,010,000 30 تیر 980,000 980,000
ست تابه 3 پارچه کد 004 تعداد پارچه: 3 پارچه
ست تابه 3 پارچه کد 1022130
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه کد 1022130 متفرقه 1,220,000 14 شهریور 1,220,000 1,250,000
ست تابه 3 پارچه کد 1022130 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML36941
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML36941 متفرقه 1,035,000 29 تیر 828,000 930,000
ست تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML36941 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 4 پارچه تکنو مدل Butterfly-T428
سرویس پخت و پز
ست تابه 4 پارچه تکنو مدل Butterfly-T428 تکنو ظرف 4,300,000 06:06:37 2,440,000 4,200,000
ست تابه 4 پارچه تکنو مدل Butterfly-T428 تعداد پارچه: 4 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
ست تابه 6 پارچه سورنا مدل SML5741
سرویس پخت و پز
ست تابه 6 پارچه سورنا مدل SML5741 سورنا 1,520,000 29 تیر 1,450,000 1,450,000
ست تابه 6 پارچه سورنا مدل SML5741 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 6 پارچه مدل SML10521
سرویس پخت و پز
ست تابه 6 پارچه مدل SML10521 متفرقه 2,000,000 06:06:41 1,440,000 1,440,000
ست تابه 6 پارچه مدل SML10521 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3564
سرویس پخت و پز
ست تابه 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3564 متفرقه 1,700,000 27 شهریور 1,440,000 1,440,000
ست تابه 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3564 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه روحی پرانی مدل 7007 مجموعه 4 عددی
سرویس پخت و پز
ست تابه روحی پرانی مدل 7007 مجموعه 4 عددی پرانی 1,020,000 24 خرداد 980,000 1,020,000
ست تابه روحی پرانی مدل 7007 مجموعه 4 عددی تعداد پارچه: 4 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه سه پارچه پرانی مدل 1005
سرویس پخت و پز
ست تابه سه پارچه پرانی مدل 1005 پرانی 1,060,000 4 فروردین 1,060,000 1,060,000
ست تابه سه پارچه پرانی مدل 1005 تعداد پارچه: 3 پارچه
ست تابه و کفگیر ملاقه کد 1002
سرویس پخت و پز
ست تابه و کفگیر ملاقه کد 1002 متفرقه 940,000 10 تیر 899,000 899,000
ست تابه و کفگیر ملاقه کد 1002 تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه وک 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML32542
سرویس پخت و پز
ست تابه وک 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML32542 متفرقه 2,170,000 14 شهریور 2,150,000 2,170,000
ست تابه وک 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML32542 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه پرانی مدل 7018 مجموعه 5 عددی
سرویس پخت و پز
ست تابه پرانی مدل 7018 مجموعه 5 عددی پرانی 1,060,000 10 اردیبهشت 1,060,000 1,060,000
ست تابه پرانی مدل 7018 مجموعه 5 عددی تعداد پارچه: 10 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه پرانی مدل 7019 مجموعه 5 عددی
سرویس پخت و پز
ست تابه پرانی مدل 7019 مجموعه 5 عددی پرانی 1,200,000 10 تیر 1,035,000 1,150,000
ست تابه پرانی مدل 7019 مجموعه 5 عددی تعداد پارچه: 5 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه 10 پارچه پرانی کد 7010
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 10 پارچه پرانی کد 7010 پرانی 3,650,000 27 شهریور 2,895,000 2,895,000
ست قابلمه 10 پارچه پرانی کد 7010 تعداد پارچه: 10 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه 4 پارچه best مدل سیسمونی کودک
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 4 پارچه best مدل سیسمونی کودک متفرقه 1,038,400 26 اردیبهشت 1,038,400 1,038,400
ست قابلمه 4 پارچه best مدل سیسمونی کودک تعداد پارچه: 4 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک عروس 3,240,000 06:06:37 2,820,000 2,820,000
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک تعداد پارچه: 5 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874 متفرقه 1,405,800 06:06:37 1,282,500 1,320,000
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
ست قابلمه 8 پارچه پرانی مدل 7011
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 8 پارچه پرانی مدل 7011 پرانی 1,240,000 26 خرداد 1,190,000 1,240,000
ست قابلمه 8 پارچه پرانی مدل 7011 تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی
سرویس پخت و پز
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی جی فی نی 84,000,000 06:06:38 42,800,000 68,000,000
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی تعداد پارچه: 20 پارچه کشور مبداء برند: ایتالیا
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی
سرویس پخت و پز
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی جی فی نی 73,000,000 8 مرداد 72,000,000 72,000,000
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی تعداد پارچه: 20 پارچه کشور مبداء برند: ایتالیا ساختار بدنه: چدن جنس روکش: گرانیت
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی
سرویس پخت و پز
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی جی فی نی 73,000,000 3 شهریور 73,000,000 73,000,000
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی تعداد پارچه: 20 پارچه کشور مبداء برند: ایتالیا ساختار بدنه: چدن جنس روکش: گرانیت
ست پخت و پز 3 پارچه فیلون مدل Shiny
سرویس پخت و پز
ست پخت و پز 3 پارچه فیلون مدل Shiny متفرقه 1,010,000 19 تیر 906,800 940,000
ست پخت و پز 3 پارچه فیلون مدل Shiny تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
سرویس  قابلمه 8پارچه تاچ مدل ویتا
سرویس پخت و پز
سرویس قابلمه 8پارچه تاچ مدل ویتا تاچ 34,000,000 06:06:45 34,000,000 34,000,000
سرویس قابلمه 8پارچه تاچ مدل ویتا تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ترکیه ساختار بدنه: استیل جنس روکش: استیل
سرویس 10 پارچه نیولایف مدل 4006-Kamelia
سرویس پخت و پز
سرویس 10 پارچه نیولایف مدل 4006-Kamelia نیو لایف 18,890,000 29 تیر 18,900,000 18,900,000
سرویس 10 پارچه نیولایف مدل 4006-Kamelia تعداد پارچه: 10 پارچه کشور مبداء برند: چین
سرویس 11 پارچه کاج نچسب مدل Deniz11
سرویس پخت و پز
سرویس 11 پارچه کاج نچسب مدل Deniz11 کاج نچسب 12,710,000 1 مهر 11,180,000 11,825,000
سرویس 11 پارچه کاج نچسب مدل Deniz11 تعداد پارچه: 11 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس 12 پارچه  قابلمه ویکالینا مدل VL8412-1826
سرویس پخت و پز
سرویس 12 پارچه قابلمه ویکالینا مدل VL8412-1826 متفرقه 18,500,000 21 فروردین 18,500,000 18,500,000
سرویس 12 پارچه قابلمه ویکالینا مدل VL8412-1826 تعداد پارچه: 12 پارچه
سرویس 3 عددی تابه مدل SF14
سرویس پخت و پز
سرویس 3 عددی تابه مدل SF14 متفرقه 850,000 11 مهر 639,000 639,000
سرویس 3 عددی تابه مدل SF14 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس 3 پارچه تابه مرسانا مدل M1600
سرویس پخت و پز
سرویس 3 پارچه تابه مرسانا مدل M1600 مُرسانا 1,830,000 06:06:39 1,540,000 1,645,000
سرویس 3 پارچه تابه مرسانا مدل M1600 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny
سرویس پخت و پز
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny متفرقه 4,100,000 06:06:37 4,400,000 4,490,000
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny تعداد پارچه: 7 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
سرویس 8 پارچه تابه کد 430
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه تابه کد 430 متفرقه 2,100,000 1 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
سرویس 8 پارچه تابه کد 430 تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: استیل
سرویس 8 پارچه تفال مدل New Tempo
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه تفال مدل New Tempo تفال 60,000,000 1 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
سرویس 8 پارچه تفال مدل New Tempo تعداد پارچه: 8 پارچه جنس روکش: تفلون
سرویس 8 پارچه تیارا مدل TR-8SPTG
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه تیارا مدل TR-8SPTG تیارا 5,100,000 19 فروردین 5,100,000 5,100,000
سرویس 8 پارچه تیارا مدل TR-8SPTG تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
سرویس 8 پارچه پخت و پز کاج نچسب مدل Noora
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه پخت و پز کاج نچسب مدل Noora کاج نچسب 13,950,000 06:06:41 10,145,000 11,455,000
سرویس 8 پارچه پخت و پز کاج نچسب مدل Noora تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس 9 پارچه پخت و پز بیم مدل سوپرترم پلاس
سرویس پخت و پز
سرویس 9 پارچه پخت و پز بیم مدل سوپرترم پلاس بیم 21,300,000 06:06:42 21,300,000 21,300,000
سرویس 9 پارچه پخت و پز بیم مدل سوپرترم پلاس تعداد پارچه: 9 پارچه کشور مبداء برند: آلمان
سرویس 9 پارچه کاج نچسب مدل Deniz09
سرویس پخت و پز
سرویس 9 پارچه کاج نچسب مدل Deniz09 کاج نچسب 13,575,000 06:06:42 10,585,000 10,875,000
سرویس 9 پارچه کاج نچسب مدل Deniz09 تعداد پارچه: 9 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل Fasto
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل Fasto زرساب 3,000,000 11 مهر 3,100,000 3,200,000
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل Fasto تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل VL-224-20
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل VL-224-20 زرساب 4,078,000 1 آبان 4,078,000 4,078,000
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل VL-224-20 تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-16/20
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-16/20 متفرقه 1,200,000 06:06:45 1,200,000 1,200,000
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-16/20 تعداد پارچه: 2 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-18-22
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-18-22 متفرقه 788,500 28 شهریور 830,000 830,000
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-18-22 تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-24.28
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-24.28 متفرقه 1,650,000 06:06:45 1,650,000 1,650,000
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-24.28 تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
مجموع موارد: 689 عدد در 14 صفحه
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 6 پارچه تکنو مدل Butterfly 628
قیمت: 6,380,000 ریال
قیمت: 6,380,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 7پارچه اونجو مدل TR83
قیمت: 35,000,000 ریال
قیمت: 35,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 17 پارچه ام جی اس مدل IB1712
قیمت: 21,590,000 ریال
قیمت: 21,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 9 پارچه اویز کد 001
قیمت: 19,950,000 ریال
قیمت: 19,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 7 پارچه اورانوس مدل Orchids
قیمت: 3,400,000 ریال
قیمت: 3,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس قابلمه 12 پارچه کوریا کینگ مدل b -20
قیمت: 31,500,000 ریال
قیمت: 31,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 4 پارچه وی آی پی مدل 655
قیمت: 4,300,000 ریال
قیمت: 4,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 12 پارچه ویوا کد 160603
قیمت: 34,500,000 ریال
قیمت: 34,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 3 پارچه زرساب مدل ویولت VL-24
قیمت: 6,257,000 ریال
قیمت: 6,257,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 7 پارچه کاراجا مدل AVANOS BIOGRANIT
قیمت: 24,990,000 ریال
قیمت: 24,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات