قیمت سرویس پخت و پز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تابه برقی کلترونیک مدل PP 2914
سرویس پخت و پز
تابه برقی کلترونیک مدل PP 2914 کلترونیک 7,000,000 11 مهر 7,000,000 7,000,000
تابه برقی کلترونیک مدل PP 2914 کشور مبداء برند: آلمان
تابه پرانی کد 8004 مجموعه 3 عددی
سرویس پخت و پز
تابه پرانی کد 8004 مجموعه 3 عددی پرانی 930,000 10 تیر 916,000 942,000
تابه پرانی کد 8004 مجموعه 3 عددی تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-2
سرویس پخت و پز
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-2 متفرقه 342,000 27 شهریور 300,000 300,000
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-2
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-3
سرویس پخت و پز
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-3 متفرقه 400,000 18 مرداد 360,000 360,000
تابه کودک کوه شاپ مدل M88-3
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P
سرویس پخت و پز
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P متفرقه 1,180,000 21 مهر 1,188,000 1,200,000
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل PO3SA
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل PO3SA متفرقه 1,200,000 21 مهر 1,070,000 1,080,000
ست تابه 3 پارچه مدل PO3SA تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001 متفرقه 780,000 6 خرداد 768,000 780,000
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل SML33651
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML33651 متفرقه 1,280,000 28 مهر 1,050,000 1,180,000
ست تابه 3 پارچه مدل SML33651 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل SML34761
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML34761 متفرقه 847,000 10 تیر 820,000 820,000
ست تابه 3 پارچه مدل SML34761 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 3 پارچه مدل کندو X-4
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل کندو X-4 متفرقه 1,400,000 14 شهریور 1,400,000 1,400,000
ست تابه 3 پارچه مدل کندو X-4 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه 3 پارچه کد 004
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه کد 004 متفرقه 1,010,000 30 تیر 980,000 980,000
ست تابه 3 پارچه کد 004 تعداد پارچه: 3 پارچه
ست تابه 3 پارچه کد 1022130
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه کد 1022130 متفرقه 1,220,000 14 شهریور 1,220,000 1,250,000
ست تابه 3 پارچه کد 1022130 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML36941
سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML36941 متفرقه 1,035,000 29 تیر 828,000 930,000
ست تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML36941 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 4 پارچه تکنو مدل Butterfly-T428
سرویس پخت و پز
ست تابه 4 پارچه تکنو مدل Butterfly-T428 تکنو ظرف 4,300,000 28 مهر 2,440,000 4,200,000
ست تابه 4 پارچه تکنو مدل Butterfly-T428 تعداد پارچه: 4 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
ست تابه 6 پارچه سورنا مدل SML5741
سرویس پخت و پز
ست تابه 6 پارچه سورنا مدل SML5741 سورنا 1,520,000 29 تیر 1,450,000 1,450,000
ست تابه 6 پارچه سورنا مدل SML5741 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 6 پارچه مدل SML10521
سرویس پخت و پز
ست تابه 6 پارچه مدل SML10521 متفرقه 2,000,000 28 مهر 1,440,000 1,440,000
ست تابه 6 پارچه مدل SML10521 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3564
سرویس پخت و پز
ست تابه 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3564 متفرقه 1,700,000 27 شهریور 1,440,000 1,440,000
ست تابه 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3564 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست تابه روحی پرانی مدل 7007 مجموعه 4 عددی
سرویس پخت و پز
ست تابه روحی پرانی مدل 7007 مجموعه 4 عددی پرانی 1,020,000 24 خرداد 980,000 1,020,000
ست تابه روحی پرانی مدل 7007 مجموعه 4 عددی تعداد پارچه: 4 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه سه پارچه پرانی مدل 1005
سرویس پخت و پز
ست تابه سه پارچه پرانی مدل 1005 پرانی 1,060,000 4 فروردین 1,060,000 1,060,000
ست تابه سه پارچه پرانی مدل 1005 تعداد پارچه: 3 پارچه
ست تابه و کفگیر ملاقه کد 1002
سرویس پخت و پز
ست تابه و کفگیر ملاقه کد 1002 متفرقه 940,000 10 تیر 899,000 899,000
ست تابه و کفگیر ملاقه کد 1002 تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه وک 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML32542
سرویس پخت و پز
ست تابه وک 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML32542 متفرقه 2,170,000 14 شهریور 2,150,000 2,170,000
ست تابه وک 6 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML32542 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه پرانی مدل 7018 مجموعه 5 عددی
سرویس پخت و پز
ست تابه پرانی مدل 7018 مجموعه 5 عددی پرانی 1,060,000 10 اردیبهشت 1,060,000 1,060,000
ست تابه پرانی مدل 7018 مجموعه 5 عددی تعداد پارچه: 10 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست تابه پرانی مدل 7019 مجموعه 5 عددی
سرویس پخت و پز
ست تابه پرانی مدل 7019 مجموعه 5 عددی پرانی 1,200,000 10 تیر 1,035,000 1,150,000
ست تابه پرانی مدل 7019 مجموعه 5 عددی تعداد پارچه: 5 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه 10 پارچه پرانی کد 7010
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 10 پارچه پرانی کد 7010 پرانی 3,650,000 27 شهریور 2,895,000 2,895,000
ست قابلمه 10 پارچه پرانی کد 7010 تعداد پارچه: 10 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه 4 پارچه best مدل سیسمونی کودک
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 4 پارچه best مدل سیسمونی کودک متفرقه 1,038,400 26 اردیبهشت 1,038,400 1,038,400
ست قابلمه 4 پارچه best مدل سیسمونی کودک تعداد پارچه: 4 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک عروس 3,240,000 21 مهر 2,820,000 2,820,000
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک تعداد پارچه: 5 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874 متفرقه 1,458,000 21 مهر 1,282,500 1,320,000
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874 تعداد پارچه: 6 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
ست قابلمه 8 پارچه پرانی مدل 7011
سرویس پخت و پز
ست قابلمه 8 پارچه پرانی مدل 7011 پرانی 1,240,000 26 خرداد 1,190,000 1,240,000
ست قابلمه 8 پارچه پرانی مدل 7011 تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی
سرویس پخت و پز
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی جی فی نی 84,000,000 21 مهر 42,800,000 68,000,000
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی تعداد پارچه: 20 پارچه کشور مبداء برند: ایتالیا
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی
سرویس پخت و پز
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی جی فی نی 73,000,000 8 مرداد 72,000,000 72,000,000
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی تعداد پارچه: 20 پارچه کشور مبداء برند: ایتالیا ساختار بدنه: چدن جنس روکش: گرانیت
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی
سرویس پخت و پز
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی جی فی نی 73,000,000 3 شهریور 73,000,000 73,000,000
ست قابلمه جی فی نی 20 پارچه مدل 041 نانو گرانیت طبیعی تعداد پارچه: 20 پارچه کشور مبداء برند: ایتالیا ساختار بدنه: چدن جنس روکش: گرانیت
ست پخت و پز 3 پارچه فیلون مدل Shiny
سرویس پخت و پز
ست پخت و پز 3 پارچه فیلون مدل Shiny متفرقه 1,010,000 19 تیر 906,800 940,000
ست پخت و پز 3 پارچه فیلون مدل Shiny تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
سرویس  قابلمه 8پارچه تاچ مدل ویتا
سرویس پخت و پز
سرویس قابلمه 8پارچه تاچ مدل ویتا تاچ 34,000,000 11 مهر 34,000,000 34,000,000
سرویس قابلمه 8پارچه تاچ مدل ویتا تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ترکیه ساختار بدنه: استیل جنس روکش: استیل
سرویس 10 پارچه نیولایف مدل 4006-Kamelia
سرویس پخت و پز
سرویس 10 پارچه نیولایف مدل 4006-Kamelia نیو لایف 18,890,000 29 تیر 18,900,000 18,900,000
سرویس 10 پارچه نیولایف مدل 4006-Kamelia تعداد پارچه: 10 پارچه کشور مبداء برند: چین
سرویس 11 پارچه کاج نچسب مدل Deniz11
سرویس پخت و پز
سرویس 11 پارچه کاج نچسب مدل Deniz11 کاج نچسب 12,710,000 1 مهر 11,180,000 11,825,000
سرویس 11 پارچه کاج نچسب مدل Deniz11 تعداد پارچه: 11 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس 12 پارچه  قابلمه ویکالینا مدل VL8412-1826
سرویس پخت و پز
سرویس 12 پارچه قابلمه ویکالینا مدل VL8412-1826 متفرقه 18,500,000 21 فروردین 18,500,000 18,500,000
سرویس 12 پارچه قابلمه ویکالینا مدل VL8412-1826 تعداد پارچه: 12 پارچه
سرویس 3 عددی تابه مدل SF14
سرویس پخت و پز
سرویس 3 عددی تابه مدل SF14 متفرقه 850,000 11 مهر 639,000 639,000
سرویس 3 عددی تابه مدل SF14 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس 3 پارچه تابه مرسانا مدل M1600
سرویس پخت و پز
سرویس 3 پارچه تابه مرسانا مدل M1600 مُرسانا 1,700,000 28 مهر 1,540,000 1,645,000
سرویس 3 پارچه تابه مرسانا مدل M1600 تعداد پارچه: 3 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny
سرویس پخت و پز
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny متفرقه 4,100,000 28 مهر 4,400,000 4,490,000
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny تعداد پارچه: 7 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
سرویس 8 پارچه تابه کد 430
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه تابه کد 430 متفرقه 2,100,000 1 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
سرویس 8 پارچه تابه کد 430 تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: استیل
سرویس 8 پارچه تفال مدل New Tempo
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه تفال مدل New Tempo تفال 60,000,000 1 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
سرویس 8 پارچه تفال مدل New Tempo تعداد پارچه: 8 پارچه جنس روکش: تفلون
سرویس 8 پارچه تیارا مدل TR-8SPTG
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه تیارا مدل TR-8SPTG تیارا 5,100,000 19 فروردین 5,100,000 5,100,000
سرویس 8 پارچه تیارا مدل TR-8SPTG تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران جنس روکش: گرانیت
سرویس 8 پارچه پخت و پز کاج نچسب مدل Noora
سرویس پخت و پز
سرویس 8 پارچه پخت و پز کاج نچسب مدل Noora کاج نچسب 12,415,500 28 مهر 10,145,000 11,455,000
سرویس 8 پارچه پخت و پز کاج نچسب مدل Noora تعداد پارچه: 8 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس 9 پارچه پخت و پز بیم مدل سوپرترم پلاس
سرویس پخت و پز
سرویس 9 پارچه پخت و پز بیم مدل سوپرترم پلاس بیم 21,300,000 28 مهر 21,300,000 21,300,000
سرویس 9 پارچه پخت و پز بیم مدل سوپرترم پلاس تعداد پارچه: 9 پارچه کشور مبداء برند: آلمان
سرویس 9 پارچه کاج نچسب مدل Deniz09
سرویس پخت و پز
سرویس 9 پارچه کاج نچسب مدل Deniz09 کاج نچسب 11,735,000 21 مهر 10,585,000 10,875,000
سرویس 9 پارچه کاج نچسب مدل Deniz09 تعداد پارچه: 9 پارچه کشور مبداء برند: ایران
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل Fasto
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل Fasto زرساب 3,000,000 11 مهر 3,100,000 3,200,000
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل Fasto تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل VL-224-20
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل VL-224-20 زرساب 4,078,000 11 مهر 4,078,000 4,078,000
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل VL-224-20 تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-16/20
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-16/20 متفرقه 1,200,000 16 مهر 1,200,000 1,200,000
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-16/20 تعداد پارچه: 2 پارچه کشور مبداء برند: ایران ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-18-22
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-18-22 متفرقه 788,500 28 شهریور 830,000 830,000
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-18-22 تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-24.28
سرویس پخت و پز
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-24.28 متفرقه 1,650,000 16 مهر 1,650,000 1,650,000
سرویس تابه 2 پارچه مدل zrn-24.28 تعداد پارچه: 2 پارچه ساختار بدنه: آلومینیوم جنس روکش: گرانیت
مجموع موارد: 687 عدد در 14 صفحه
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 20 پارچه ام جی اس مدل IC2027
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 11 پارچه هوم کینگ مدل HK-111
قیمت: 18,500,000 ریال
قیمت: 18,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس تابه 6 پارچه ظرف سازان اسدیان مدل یاغیش
قیمت: 1,900,000 ریال
قیمت: 1,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس قابلمه 8 پارچه دبلیو ام اف مدل gourmet plus
قیمت: 94,000,000 ریال
قیمت: 94,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
ست تابه 3 پارچه مدل SML30001
قیمت: 780,000 ریال
قیمت: 780,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 8 پارچه موسیو مدل Carina
قیمت: 45,125,000 ریال
قیمت: 45,125,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 4 پارچه عروس کد 74349
قیمت: 2,880,000 ریال
قیمت: 2,880,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 10 پارچه برلینی هوم مدل A103
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 7 پارچه کد 9411
قیمت: 2,080,000 ریال
قیمت: 2,080,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سرویس پخت و پز
سرویس پخت و پز 10 پارچه نالینو مدل 53321
قیمت: 8,840,000 ریال
قیمت: 8,840,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات