قیمت ظروف سرو و پذیرایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آجیل خوری  وی سی اند اچ سری اکسیر مدل VEX0732G1W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری وی سی اند اچ سری اکسیر مدل VEX0732G1W وی سی اند اچ 800,000 25 خرداد 800,000 800,000
آجیل خوری وی سی اند اچ سری اکسیر مدل VEX0732G1W جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری  وی سی اند اچ سری مونزا مدل VMO0712G1W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری وی سی اند اچ سری مونزا مدل VMO0712G1W وی سی اند اچ 673,000 22 مهر 512,400 731,400
آجیل خوری وی سی اند اچ سری مونزا مدل VMO0712G1W جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آدریا گلس سری بریز کد 4021
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آدریا گلس سری بریز کد 4021 آدریا گلس 1,100,000 7 مهر 1,200,000 1,200,000
آجیل خوری آدریا گلس سری بریز کد 4021 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آماریس مدل ونوس کد DAV0001
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آماریس مدل ونوس کد DAV0001 ناخمن 8,900,000 23 شهریور 8,300,000 8,300,000
آجیل خوری آماریس مدل ونوس کد DAV0001 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آوا مدل 600B
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آوا مدل 600B آوا ور 455,000 08:04:38 410,000 410,000
آجیل خوری آوا مدل 600B جنس: ملامین تعداد طبقات: دو سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آیرنا مدل هامبورگ کد PD-225
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آیرنا مدل هامبورگ کد PD-225 ایرنا 4,990,000 25 مهر 4,900,000 5,100,000
آجیل خوری آیرنا مدل هامبورگ کد PD-225 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری آیرنا مدل پاریس کد P-1207
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری آیرنا مدل پاریس کد P-1207 ایرنا 2,400,000 31 اردیبهشت 2,200,000 2,400,000
آجیل خوری آیرنا مدل پاریس کد P-1207 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری اس ای دکور طرح انار کد A02 بسته دو عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری اس ای دکور طرح انار کد A02 بسته دو عددی اس ای دکور 660,000 25 مهر 341,000 620,000
آجیل خوری اس ای دکور طرح انار کد A02 بسته دو عددی جنس: چوب تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری اس ای دکور طرح هندوانه کد 02
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری اس ای دکور طرح هندوانه کد 02 اس ای دکور 1,850,000 25 مهر 1,620,000 1,720,000
آجیل خوری اس ای دکور طرح هندوانه کد 02 جنس: چوب سطح: تخت دستگیره: ندارد
آجیل خوری ایرنا طرح هامبورگ
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ایرنا طرح هامبورگ ایرنا 4,819,000 20 شهریور 4,820,000 5,300,000
آجیل خوری ایرنا طرح هامبورگ جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ایرنا مدل خورشیدی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ایرنا مدل خورشیدی ایرنا 3,070,000 27 مهر 1,975,000 1,975,000
آجیل خوری ایرنا مدل خورشیدی جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس ایرنا 2,600,000 30 اردیبهشت 2,200,000 2,200,000
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس کد PD-018
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس کد PD-018 ایرنا 1,700,000 19 مرداد 1,619,800 1,619,800
آجیل خوری ایرنا مدل پاریس کد PD-018 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بروفه مدل Mayjee
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بروفه مدل Mayjee متفرقه 1,360,000 8 اردیبهشت 1,360,000 1,360,000
آجیل خوری بروفه مدل Mayjee جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری بروفه مدل Vatikan
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بروفه مدل Vatikan متفرقه 1,250,000 19 مرداد 1,250,000 1,250,000
آجیل خوری بروفه مدل Vatikan جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود
آجیل خوری بلور کاوه مدل Santa بسته 6 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بلور کاوه مدل Santa بسته 6 عددی بلور کاوه 270,000 25 مهر 225,000 245,000
آجیل خوری بلور کاوه مدل Santa بسته 6 عددی جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمکس مدل 11040
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمکس مدل 11040 متفرقه 2,990,000 17 فروردین 2,990,000 2,990,000
آجیل خوری بوهمکس مدل 11040 جنس: شیشه سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمکس مدل Prime کد A0
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمکس مدل Prime کد A0 متفرقه 3,050,000 2 اردیبهشت 3,050,000 3,050,000
آجیل خوری بوهمکس مدل Prime کد A0 جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل 2019 کد 456
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل 2019 کد 456 بوهمیا 19,500,000 25 مهر 18,200,000 18,200,000
آجیل خوری بوهمیا مدل 2019 کد 456 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل Metropolitan 305 کد 4711
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل Metropolitan 305 کد 4711 بوهمیا 3,100,000 19 مرداد 3,200,000 3,300,000
آجیل خوری بوهمیا مدل Metropolitan 305 کد 4711 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا مدل موزر کد SM7
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا مدل موزر کد SM7 بوهمیا 1,690,000 12 مهر 1,800,000 1,800,000
آجیل خوری بوهمیا مدل موزر کد SM7 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد 171 بسته 6 عددی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 171 بسته 6 عددی بوهمیا 8,100,000 17 فروردین 8,100,000 8,100,000
آجیل خوری بوهمیا کد 171 بسته 6 عددی جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد 205
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 205 بوهمیا 8,300,000 17 فروردین 8,300,000 8,300,000
آجیل خوری بوهمیا کد 205 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری بوهمیا کد 255
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 255 بوهمیا 10,600,000 17 فروردین 10,600,000 10,600,000
آجیل خوری بوهمیا کد 255 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: دارد
آجیل خوری بوهمیا کد 310
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 310 بوهمیا 5,200,000 17 فروردین 5,200,000 5,200,000
آجیل خوری بوهمیا کد 310 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد 430
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد 430 بوهمیا 4,950,000 17 فروردین 4,950,000 4,950,000
آجیل خوری بوهمیا کد 430 جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد SN4
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد SN4 بوهمیا 2,280,000 19 مرداد 2,280,000 2,280,000
آجیل خوری بوهمیا کد SN4 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری بوهمیا کد SP12
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری بوهمیا کد SP12 بوهمیا 2,070,000 14 مرداد 2,060,000 2,070,000
آجیل خوری بوهمیا کد SP12 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری جنوا مدل MPYT کد DLT1312-200
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری جنوا مدل MPYT کد DLT1312-200 متفرقه 930,000 12 مهر 900,000 900,000
آجیل خوری جنوا مدل MPYT کد DLT1312-200 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری دیلایت مدل فلورنس AVST کد DLT731
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری دیلایت مدل فلورنس AVST کد DLT731 دیلایت 740,000 18 خرداد 740,000 740,000
آجیل خوری دیلایت مدل فلورنس AVST کد DLT731 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 117975
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 117975 روگاشکا 24,250,000 2 اردیبهشت 24,250,000 24,250,000
آجیل خوری روگاشکا مدل adria کد 117975 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل finness کد 109115
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل finness کد 109115 روگاشکا 8,080,000 2 اردیبهشت 8,080,000 8,080,000
آجیل خوری روگاشکا مدل finness کد 109115 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل imperial کد 109131
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل imperial کد 109131 روگاشکا 8,000,000 2 اردیبهشت 8,000,000 8,000,000
آجیل خوری روگاشکا مدل imperial کد 109131 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل Lovebirds کد 114135
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل Lovebirds کد 114135 روگاشکا 12,000,000 2 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
آجیل خوری روگاشکا مدل Lovebirds کد 114135 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری روگاشکا مدل polar light کد 103389
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری روگاشکا مدل polar light کد 103389 روگاشکا 9,300,000 14 مرداد 8,600,000 8,900,000
آجیل خوری روگاشکا مدل polar light کد 103389 جنس: کریستال دستگیره: ندارد
آجیل خوری ساکورا سری اپیوم مدل 350712W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری اپیوم مدل 350712W ساکورا 553,000 14 شهریور 414,000 553,000
آجیل خوری ساکورا سری اپیوم مدل 350712W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ساکورا سری می جی مدل 740731W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری می جی مدل 740731W ساکورا 429,900 25 مهر 419,900 419,900
آجیل خوری ساکورا سری می جی مدل 740731W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ساکورا سری می جی مدل 740732W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری می جی مدل 740732W ساکورا 579,900 08:04:38 320,000 499,800
آجیل خوری ساکورا سری می جی مدل 740732W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860731W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860731W ساکورا 445,000 25 مهر 311,900 405,000
آجیل خوری ساکورا سری واتیکان مدل 860731W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری ساکورا سری کنزو مدل 340712W
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری ساکورا سری کنزو مدل 340712W ساکورا 632,000 22 مهر 290,000 405,000
آجیل خوری ساکورا سری کنزو مدل 340712W جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری سه طبقه چشمه نور کد C2107/3-A
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سه طبقه چشمه نور کد C2107/3-A چشمه نور 3,930,000 12 مهر 3,700,000 3,700,000
آجیل خوری سه طبقه چشمه نور کد C2107/3-A جنس: برنج تعداد طبقات: سه سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری سه پایه آیرنا مدل خورشیدی
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سه پایه آیرنا مدل خورشیدی ایرنا 3,250,000 27 مهر 3,240,000 3,260,000
آجیل خوری سه پایه آیرنا مدل خورشیدی جنس: کریستال سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11003
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11003 سیلیکا 2,140,000 26 مهر 1,985,000 1,985,000
آجیل خوری سیلیکا مدل آنجلیکا کد 11003 جنس: بلور دستگیره: ندارد
آجیل خوری شیشه و بلور اصفهان مدل مانیسا کد 606
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری شیشه و بلور اصفهان مدل مانیسا کد 606 متفرقه 227,700 25 مهر 215,000 278,000
آجیل خوری شیشه و بلور اصفهان مدل مانیسا کد 606 جنس: بلور سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری طرح ابراه
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح ابراه متفرقه 780,000 19 مرداد 780,000 780,000
آجیل خوری طرح ابراه جنس: بلور سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری طرح باران
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح باران متفرقه 1,080,000 19 مرداد 1,080,000 1,080,000
آجیل خوری طرح باران جنس: شیشه سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری طرح فلورانس کد NA9711-SH2
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح فلورانس کد NA9711-SH2 متفرقه 730,000 25 خرداد 730,000 730,000
آجیل خوری طرح فلورانس کد NA9711-SH2 جنس: بلور تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری طرح گل کد 01
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح گل کد 01 متفرقه 360,000 8 اردیبهشت 360,000 360,000
آجیل خوری طرح گل کد 01 جنس: شیشه تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
آجیل خوری طرح گل کد 02
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری طرح گل کد 02 متفرقه 360,000 31 فروردین 360,000 360,000
آجیل خوری طرح گل کد 02 جنس: شیشه دستگیره: ندارد
آجیل خوری فلورانس مدل MPYT کد DLT1319-195
ظروف سرو و پذیرایی
آجیل خوری فلورانس مدل MPYT کد DLT1319-195 متفرقه 750,000 3 مرداد 750,000 860,000
آجیل خوری فلورانس مدل MPYT کد DLT1319-195 جنس: کریستال تعداد طبقات: یک سطح: گود دستگیره: ندارد
مجموع موارد: 2748 عدد در 55 صفحه
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو بی.وی.کی مدل VK606552
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو دالتون مدل 3033H
قیمت: 1,180,000 ریال
قیمت: 1,180,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
ظرف سرو دالتون مدل 726SS
قیمت: 650,000 ریال
قیمت: 650,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
شکلات خوری کد M1104
قیمت: 4,122,300 ریال
قیمت: 4,122,300 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
شکلات خوری کد 1217SPE
قیمت: 991,200 ریال
قیمت: 991,200 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
اردور خوری بامبو طرح برگ چهار خانه کد D301
قیمت: 960,000 ریال
قیمت: 960,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
جعبه پذیرایی طرح خورشید
قیمت: 595,000 ریال
قیمت: 595,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ظروف سرو و پذیرایی
سینی سرو بامبوم مدل Amor کد 2464
قیمت: 2,600,000 ریال
قیمت: 2,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات