قیمت ظروف بنشن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بانکه  حبوبات مدل L040
ظروف بنشن
بانکه حبوبات مدل L040 متفرقه 110,000 24 خرداد 110,000 110,000
بانکه حبوبات مدل L040 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک
بانکه  طرح chef مجموعه 4 عددی
ظروف بنشن
بانکه طرح chef مجموعه 4 عددی متفرقه 419,000 2 آبان 370,000 390,000
بانکه طرح chef مجموعه 4 عددی تعداد: چهار عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه  مدل A2030 بسته 4 عددی
ظروف بنشن
بانکه مدل A2030 بسته 4 عددی متفرقه 3,100,000 24 خرداد 3,100,000 3,100,000
بانکه مدل A2030 بسته 4 عددی تعداد: چهار عدد جنس بدنه: شیشه پایه: دارد
بانکه  مدل A5030 بسته 3 عددی
ظروف بنشن
بانکه مدل A5030 بسته 3 عددی متفرقه 3,700,000 18 مرداد 3,700,000 3,700,000
بانکه مدل A5030 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد جنس بدنه: چینی پایه: دارد
بانکه  والرین مدل GH103
ظروف بنشن
بانکه والرین مدل GH103 والرین 1,350,000 13 خرداد 1,350,000 1,350,000
بانکه والرین مدل GH103 تعداد: سه عدد جنس بدنه: بامبو
بانکه Marylizhome مدل Sweet Home بسته 4 عددی
ظروف بنشن
بانکه Marylizhome مدل Sweet Home بسته 4 عددی متفرقه 680,000 24 خرداد 680,000 680,000
بانکه Marylizhome مدل Sweet Home بسته 4 عددی تعداد: چهار عدد جنس بدنه: شیشه پایه: ندارد
بانکه آذرساتراپ مدل پاپیون 261
ظروف بنشن
بانکه آذرساتراپ مدل پاپیون 261 متفرقه 283,000 18 مرداد 260,000 260,000
بانکه آذرساتراپ مدل پاپیون 261 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آذرساتراپ مدل پاپیون 421
ظروف بنشن
بانکه آذرساتراپ مدل پاپیون 421 متفرقه 260,000 4 فروردین 260,000 260,000
بانکه آذرساتراپ مدل پاپیون 421 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آرسیام کد 102
ظروف بنشن
بانکه آرسیام کد 102 متفرقه 220,000 2 آبان 129,000 153,000
بانکه آرسیام کد 102 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آرسیام کد 103
ظروف بنشن
بانکه آرسیام کد 103 متفرقه 185,000 2 آبان 185,000 185,000
بانکه آرسیام کد 103 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آرسیام کد 105
ظروف بنشن
بانکه آرسیام کد 105 متفرقه 220,000 2 آبان 215,000 215,000
بانکه آرسیام کد 105 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آرسیام کد 106
ظروف بنشن
بانکه آرسیام کد 106 متفرقه 209,000 2 آبان 209,000 210,000
بانکه آرسیام کد 106 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آرسیام کد 109
ظروف بنشن
بانکه آرسیام کد 109 متفرقه 175,000 30 مهر 175,000 175,000
بانکه آرسیام کد 109 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آرسیام کد 109
ظروف بنشن
بانکه آرسیام کد 109 متفرقه 175,000 2 آبان 170,000 175,000
بانکه آرسیام کد 109 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل 1807 مجموعه 2 عددی
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل 1807 مجموعه 2 عددی متفرقه 320,000 2 آبان 315,000 315,000
بانکه آریسام مدل 1807 مجموعه 2 عددی جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل 1808 مجموعه 2 عددی
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل 1808 مجموعه 2 عددی متفرقه 440,000 17 شهریور 300,000 300,000
بانکه آریسام مدل 1808 مجموعه 2 عددی جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل L1 مجموعه 2 عددی
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل L1 مجموعه 2 عددی متفرقه 260,000 2 آبان 263,000 265,000
بانکه آریسام مدل L1 مجموعه 2 عددی تعداد: دو عدد جنس بدنه: پلاستیک
بانکه آریسام مدل L2
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل L2 آریسام 95,000 2 آبان 81,000 84,800
بانکه آریسام مدل L2 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل L2 بسته 4 عددی
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل L2 بسته 4 عددی متفرقه 510,000 1 آبان 319,000 320,000
بانکه آریسام مدل L2 بسته 4 عددی تعداد: چهار عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل L3
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل L3 آریسام 85,000 30 مهر 54,900 71,000
بانکه آریسام مدل L3 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل L3 بسته 4 عددی
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل L3 بسته 4 عددی متفرقه 300,000 2 آبان 250,000 270,000
بانکه آریسام مدل L3 بسته 4 عددی تعداد: چهار عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل L3 مجموعه 3 عددی
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل L3 مجموعه 3 عددی متفرقه 230,000 27 مهر 195,000 220,000
بانکه آریسام مدل L3 مجموعه 3 عددی تعداد: سه عدد جنس بدنه: پلاستیک
بانکه آریسام مدل M2
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل M2 آریسام 68,000 2 آبان 55,000 55,000
بانکه آریسام مدل M2 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل S2
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل S2 آریسام 100,000 2 آبان 58,400 89,000
بانکه آریسام مدل S2 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل XL1
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل XL1 آریسام 193,000 2 آبان 164,400 185,500
بانکه آریسام مدل XL1 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آریسام مدل XL2
ظروف بنشن
بانکه آریسام مدل XL2 آریسام 179,500 2 آبان 160,000 183,500
بانکه آریسام مدل XL2 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آزین چوب کد 207
ظروف بنشن
بانکه آزین چوب کد 207 آزین چوب 1,050,000 2 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
بانکه آزین چوب کد 207 تعداد: یک عدد پایه: ندارد
بانکه آمیتیس مدل مادرید M1
ظروف بنشن
بانکه آمیتیس مدل مادرید M1 متفرقه 230,000 17 اردیبهشت 220,000 220,000
بانکه آمیتیس مدل مادرید M1 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آمیتیس مدل مادرید M2
ظروف بنشن
بانکه آمیتیس مدل مادرید M2 متفرقه 210,000 21 تیر 210,000 210,000
بانکه آمیتیس مدل مادرید M2 تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آوا مدل pooneh بسته 2 عددی
ظروف بنشن
بانکه آوا مدل pooneh بسته 2 عددی آوا ور 485,000 16 مهر 470,000 470,000
بانکه آوا مدل pooneh بسته 2 عددی جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آوا ور مدل 02 pooneh بسته 2 عددی
ظروف بنشن
بانکه آوا ور مدل 02 pooneh بسته 2 عددی آوا ور 395,000 18 مرداد 380,000 380,000
بانکه آوا ور مدل 02 pooneh بسته 2 عددی تعداد: دو عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه آوا ور مدل Yas-02 بسته 2عددی
ظروف بنشن
بانکه آوا ور مدل Yas-02 بسته 2عددی آوا ور 395,000 18 مرداد 380,000 380,000
بانکه آوا ور مدل Yas-02 بسته 2عددی تعداد: دو عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه اسمارت پلنت کد BNG-1 بسته 3 عددی
ظروف بنشن
بانکه اسمارت پلنت کد BNG-1 بسته 3 عددی اسمارت پلنت 2,990,000 2 آبان 2,990,000 2,990,000
بانکه اسمارت پلنت کد BNG-1 بسته 3 عددی تعداد: سه عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه الماس کاران طرح شطرنجی مدل 003
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران طرح شطرنجی مدل 003 متفرقه 240,000 2 آبان 240,000 240,000
بانکه الماس کاران طرح شطرنجی مدل 003 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه پایه: ندارد
بانکه الماس کاران مدل بیضی 1 کد 20069
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل بیضی 1 کد 20069 متفرقه 278,000 30 مهر 239,000 239,000
بانکه الماس کاران مدل بیضی 1 کد 20069 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل بیضی 2 کد 20070
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل بیضی 2 کد 20070 متفرقه 300,000 29 مهر 239,000 239,000
بانکه الماس کاران مدل بیضی 2 کد 20070 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل بیضی 4 کد 20184
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل بیضی 4 کد 20184 متفرقه 245,000 30 مهر 209,000 227,000
بانکه الماس کاران مدل بیضی 4 کد 20184 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل بیضی مجموعه 5 عددی
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل بیضی مجموعه 5 عددی متفرقه 1,650,000 2 آبان 1,420,000 1,530,000
بانکه الماس کاران مدل بیضی مجموعه 5 عددی تعداد: پنج عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل بیضی کد 20070
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل بیضی کد 20070 متفرقه 265,000 2 آبان 229,000 229,000
بانکه الماس کاران مدل بیضی کد 20070 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 1 کد 20182
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 1 کد 20182 متفرقه 230,000 2 آبان 203,000 206,000
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 1 کد 20182 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه پایه: ندارد
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 2 کد 20183
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 2 کد 20183 متفرقه 210,000 2 آبان 195,000 203,000
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 2 کد 20183 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 3 کد 20184
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 3 کد 20184 متفرقه 225,000 2 آبان 185,000 189,000
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 3 کد 20184 تعداد: یک عدد جنس بدنه: شیشه پایه: ندارد
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی مجموعه 5 عددی
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی مجموعه 5 عددی متفرقه 1,680,000 2 آبان 1,250,000 1,350,000
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی مجموعه 5 عددی تعداد: پنج عدد جنس بدنه: شیشه
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0031
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0031 متفرقه 200,000 2 آبان 200,000 210,000
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0031 تعداد: یک عدد جنس بدنه: بلور
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0032
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0032 متفرقه 220,000 2 آبان 220,000 220,000
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0032 تعداد: یک عدد جنس بدنه: بلور
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0033
ظروف بنشن
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0033 متفرقه 185,000 18 مرداد 185,000 185,000
بانکه الماس کاران مدل نسترن کد 0033 تعداد: یک عدد جنس بدنه: بلور
بانکه انگلیش هوم کد 12
ظروف بنشن
بانکه انگلیش هوم کد 12 انگلیش هوم 1,300,000 10 اردیبهشت 850,000 850,000
بانکه انگلیش هوم کد 12 تعداد: یک عدد جنس بدنه: سرامیک پایه: ندارد
بانکه انگلیش هوم کد9397 مجموعه 2 عددی
ظروف بنشن
بانکه انگلیش هوم کد9397 مجموعه 2 عددی انگلیش هوم 2,750,000 3 فروردین 2,750,000 2,750,000
بانکه انگلیش هوم کد9397 مجموعه 2 عددی تعداد: دو عدد جنس بدنه: سرامیک پایه: ندارد
بانکه اورانوس مدل For Export
ظروف بنشن
بانکه اورانوس مدل For Export متفرقه 95,000 18 مرداد 95,000 95,000
بانکه اورانوس مدل For Export تعداد: یک عدد جنس بدنه: پلاستیک پایه: ندارد
بانکه اورمزد مدل 2K-T بسته 3 عددی
ظروف بنشن
بانکه اورمزد مدل 2K-T بسته 3 عددی اورمزد 3,520,000 2 آبان 2,495,000 3,022,000
بانکه اورمزد مدل 2K-T بسته 3 عددی تعداد: سه عدد جنس بدنه: استیل
مجموع موارد: 422 عدد در 9 صفحه
قیمت ظروف بنشن
بانکه لاولی کد A629
قیمت: 170,000 ریال
قیمت: 170,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه پاشاباغچه مدل Viva کد 96374
قیمت: 1,177,000 ریال
قیمت: 1,177,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه کد 003 بسته 3 عددی
قیمت: 1,390,000 ریال
قیمت: 1,390,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه مدل کندی مجموعه 3 عددی
قیمت: 2,000,000 ریال
قیمت: 2,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه کومکس مدل Daykips - بسته 3 عددی
قیمت: 970,200 ریال
قیمت: 970,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه حبوبات لیمون مدل سارینا متوسط
قیمت: 550,000 ریال
قیمت: 550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه کارن کد 501
قیمت: 330,000 ریال
قیمت: 330,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه زیبا کد 31132-320004
قیمت: 519,000 ریال
قیمت: 519,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه کد 750
قیمت: 830,000 ریال
قیمت: 830,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ظروف بنشن
بانکه بی اس تی کد 102
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات