قیمت بستنی ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بستنی ساز بلانزو مدل BIM-1313
بستنی ساز
بستنی ساز بلانزو مدل BIM-1313 بلانزو 7,752,000 12 خرداد 7,752,000 8,160,000
بستنی ساز بلانزو مدل BIM-1313 مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: شیشه
بستنی ساز تیتیز سری Aroni مدل AP-9198
بستنی ساز
بستنی ساز تیتیز سری Aroni مدل AP-9198 تیتیز 450,000 28 مهر 420,000 425,000
بستنی ساز تیتیز سری Aroni مدل AP-9198 مناسب برای: شش نفر جنس مخزن: پلاستیک
بستنی ساز زوکو مدل Slush and Shake Maker
بستنی ساز
بستنی ساز زوکو مدل Slush and Shake Maker متفرقه 1,230,000 4 تیر 1,230,000 1,250,000
بستنی ساز زوکو مدل Slush and Shake Maker مناسب برای: یک نفر جنس مخزن: استیل
بستنی ساز مجیک کد 574
بستنی ساز
بستنی ساز مجیک کد 574 متفرقه 270,000 19 مهر 250,000 260,000
بستنی ساز مجیک کد 574 مناسب برای: یک نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی اسنو من مدل TR بسته 3 عددی
بستنی ساز
قالب بستنی اسنو من مدل TR بسته 3 عددی متفرقه 450,000 17 فروردین 450,000 450,000
قالب بستنی اسنو من مدل TR بسته 3 عددی مناسب برای: شش نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی ایس کوب مدل RW بسته 2 عددی
بستنی ساز
قالب بستنی ایس کوب مدل RW بسته 2 عددی متفرقه 168,000 17 فروردین 168,000 168,000
قالب بستنی ایس کوب مدل RW بسته 2 عددی مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی ستاره مدل Umbrella بسته 2 عددی
بستنی ساز
قالب بستنی ستاره مدل Umbrella بسته 2 عددی متفرقه 112,000 14 شهریور 112,000 112,000
قالب بستنی ستاره مدل Umbrella بسته 2 عددی مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی طرح تام و جری کد 1
بستنی ساز
قالب بستنی طرح تام و جری کد 1 متفرقه 152,000 26 اردیبهشت 152,000 152,000
قالب بستنی طرح تام و جری کد 1 مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی مانستر مدل FUNPOPS بسته 2 عددی
بستنی ساز
قالب بستنی مانستر مدل FUNPOPS بسته 2 عددی متفرقه 225,000 12 مهر 145,000 150,000
قالب بستنی مانستر مدل FUNPOPS بسته 2 عددی مناسب برای: دو نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی مدل jhd
بستنی ساز
قالب بستنی مدل jhd متفرقه 109,000 14 شهریور 109,000 109,000
قالب بستنی مدل jhd مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی مدل Rubbit
بستنی ساز
قالب بستنی مدل Rubbit متفرقه 96,000 13 مهر 80,000 85,500
قالب بستنی مدل Rubbit مناسب برای: چهار نفر
قالب بستنی مدل sorena-23
بستنی ساز
قالب بستنی مدل sorena-23 متفرقه 384,000 21 خرداد 384,000 400,000
قالب بستنی مدل sorena-23 مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی مدل TR
بستنی ساز
قالب بستنی مدل TR متفرقه 683,000 17 فروردین 660,000 683,000
قالب بستنی مدل TR مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی کد 005 بسته 12 عددی
بستنی ساز
قالب بستنی کد 005 بسته 12 عددی متفرقه 135,000 18 مرداد 165,500 171,000
قالب بستنی کد 005 بسته 12 عددی مناسب برای: شش نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی کد dop-ictnew بسته‌ 2 عددی
بستنی ساز
قالب بستنی کد dop-ictnew بسته‌ 2 عددی متفرقه 209,000 8 خرداد 189,000 209,000
قالب بستنی کد dop-ictnew بسته‌ 2 عددی مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
قالب بستنی کد Mhr-333-XL
بستنی ساز
قالب بستنی کد Mhr-333-XL متفرقه 430,000 14 شهریور 430,000 430,000
قالب بستنی کد Mhr-333-XL مناسب برای: چهار نفر جنس مخزن: پلاستیک
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی مدل TR
قیمت: 683,000 ریال
قیمت: 683,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی ستاره مدل Umbrella بسته 2 عددی
قیمت: 112,000 ریال
قیمت: 112,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
بستنی ساز زوکو مدل Slush and Shake Maker
قیمت: 1,230,000 ریال
قیمت: 1,230,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی کد 005 بسته 12 عددی
قیمت: 135,000 ریال
قیمت: 135,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
بستنی ساز بلانزو مدل BIM-1313
قیمت: 7,752,000 ریال
قیمت: 7,752,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی مدل sorena-23
قیمت: 384,000 ریال
قیمت: 384,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی کد dop-ictnew بسته‌ 2 عددی
قیمت: 209,000 ریال
قیمت: 209,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی مدل Rubbit
قیمت: 96,000 ریال
قیمت: 96,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی ایس کوب مدل RW بسته 2 عددی
قیمت: 168,000 ریال
قیمت: 168,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت بستنی ساز
قالب بستنی کد Mhr-333-XL
قیمت: 430,000 ریال
قیمت: 430,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات