قیمت صافی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آبکش فکلمن سری Soft مدل 25214
صافی
آبکش فکلمن سری Soft مدل 25214 فکلمن 1,850,000 4 فروردین 1,850,000 1,850,000
آبکش فکلمن سری Soft مدل 25214 جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: دارد
درپوش سینک اس اچ کیو طرح دست مدل Z-344
صافی
درپوش سینک اس اچ کیو طرح دست مدل Z-344 متفرقه 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
درپوش سینک اس اچ کیو طرح دست مدل Z-344 جنس: پلاستیک پایه: ندارد
درپوش سینک مدل  Si1 بسته 2عددی
صافی
درپوش سینک مدل Si1 بسته 2عددی متفرقه 177,200 3 فروردین 177,200 177,200
درپوش سینک مدل Si1 بسته 2عددی جنس: استیل
درپوش سینک مدل CM-7
صافی
درپوش سینک مدل CM-7 متفرقه 132,000 12 فروردین 132,000 132,000
درپوش سینک مدل CM-7 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
درپوش سینک مدل CM-9
صافی
درپوش سینک مدل CM-9 متفرقه 108,000 4 فروردین 108,000 108,000
درپوش سینک مدل CM-9 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
سطل صافی لیمون کد ML20
صافی
سطل صافی لیمون کد ML20 لیمون 190,000 17 فروردین 190,000 190,000
سطل صافی لیمون کد ML20 جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی آرد کد 03
صافی
صافی آرد کد 03 متفرقه 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
صافی آرد کد 03 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی آرورا سری پروفیشن کد 247
صافی
صافی آرورا سری پروفیشن کد 247 متفرقه 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
صافی آرورا سری پروفیشن کد 247 جنس: پلاستیک
صافی آرورا سری پروفیشن کد 254
صافی
صافی آرورا سری پروفیشن کد 254 آرورا 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
صافی آرورا سری پروفیشن کد 254 جنس: استیل دستگیره: دارد
صافی آشپزخانه مدل دلفین
صافی
صافی آشپزخانه مدل دلفین متفرقه 200,000 12 فروردین 200,000 200,000
صافی آشپزخانه مدل دلفین جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی استیل سینک ظرفشویی ابتکار مدل کوچک
صافی
صافی استیل سینک ظرفشویی ابتکار مدل کوچک متفرقه 51,000 4 اردیبهشت 51,000 72,000
صافی استیل سینک ظرفشویی ابتکار مدل کوچک جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی استیل سینک ظرفشویی استیل ایران مدل بزرگ
صافی
صافی استیل سینک ظرفشویی استیل ایران مدل بزرگ متفرقه 104,000 4 فروردین 103,000 104,000
صافی استیل سینک ظرفشویی استیل ایران مدل بزرگ جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی استیل سینک ظرفشویی استیل ایران مدل کوچک
صافی
صافی استیل سینک ظرفشویی استیل ایران مدل کوچک متفرقه 55,000 4 اردیبهشت 55,000 57,000
صافی استیل سینک ظرفشویی استیل ایران مدل کوچک جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی استیل سینک ظرفشویی مدل A1
صافی
صافی استیل سینک ظرفشویی مدل A1 متفرقه 78,000 12 فروردین 78,000 78,000
صافی استیل سینک ظرفشویی مدل A1 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی استیل سینک مدل A2 بسته 2 عددی
صافی
صافی استیل سینک مدل A2 بسته 2 عددی متفرقه 161,000 4 فروردین 158,000 161,000
صافی استیل سینک مدل A2 بسته 2 عددی جنس: استیل پایه: ندارد
صافی باریکو سری لامیا کد 1557 - 7 سانتی‌متری
صافی
صافی باریکو سری لامیا کد 1557 - 7 سانتی‌متری باریکو 820,000 3 فروردین 820,000 820,000
صافی باریکو سری لامیا کد 1557 - 7 سانتی‌متری جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی باریکو سری لامیا کد 1559 - 14 سانتی‌متری
صافی
صافی باریکو سری لامیا کد 1559 - 14 سانتی‌متری باریکو 1,900,000 17 فروردین 1,900,000 1,900,000
صافی باریکو سری لامیا کد 1559 - 14 سانتی‌متری جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی باریکو سری لامیا کد 1586 - 22.86 سانتی‌متری
صافی
صافی باریکو سری لامیا کد 1586 - 22.86 سانتی‌متری باریکو 1,200,000 12 فروردین 1,170,000 1,200,000
صافی باریکو سری لامیا کد 1586 - 22.86 سانتی‌متری جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی باریکو مدل Verona کد 1942 - 7 سانتی‌ متری
صافی
صافی باریکو مدل Verona کد 1942 - 7 سانتی‌ متری باریکو 1,150,000 3 فروردین 1,150,000 1,150,000
صافی باریکو مدل Verona کد 1942 - 7 سانتی‌ متری جنس: استیل پایه: ندارد
صافی باریکو مدل Verona کد 1943 - 12 سانتی‌ متری
صافی
صافی باریکو مدل Verona کد 1943 - 12 سانتی‌ متری باریکو 1,780,000 17 فروردین 1,780,000 1,780,000
صافی باریکو مدل Verona کد 1943 - 12 سانتی‌ متری جنس: استیل پایه: ندارد
صافی باریکو مدل Verona کد 1944 - 18 سانتی‌ متری
صافی
صافی باریکو مدل Verona کد 1944 - 18 سانتی‌ متری باریکو 1,850,000 17 فروردین 1,850,000 1,850,000
صافی باریکو مدل Verona کد 1944 - 18 سانتی‌ متری جنس: استیل پایه: ندارد
صافی تخت فیسیون کد 192
صافی
صافی تخت فیسیون کد 192 متفرقه 530,000 4 فروردین 530,000 530,000
صافی تخت فیسیون کد 192 جنس: استیل دستگیره: دارد
صافی تیتیز کد 1031
صافی
صافی تیتیز کد 1031 تیتیز 850,000 3 فروردین 850,000 850,000
صافی تیتیز کد 1031 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی تیتیز کد 1144
صافی
صافی تیتیز کد 1144 تیتیز 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
صافی تیتیز کد 1144 جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی دامو مدل HL900 بسته 4 عددی
صافی
صافی دامو مدل HL900 بسته 4 عددی متفرقه 39,000 3 فروردین 39,000 39,000
صافی دامو مدل HL900 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی دامو مدل HL901 بسته 4 عددی
صافی
صافی دامو مدل HL901 بسته 4 عددی متفرقه 39,000 3 فروردین 39,000 39,000
صافی دامو مدل HL901 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی دامو مدل HL902 بسته 4 عددی
صافی
صافی دامو مدل HL902 بسته 4 عددی متفرقه 39,000 3 فروردین 39,000 39,000
صافی دامو مدل HL902 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی راشن مدل Lorenz 39221 - 9cm
صافی
صافی راشن مدل Lorenz 39221 - 9cm راشن 755,000 3 فروردین 755,000 755,000
صافی راشن مدل Lorenz 39221 - 9cm جنس: استیل دستگیره: دارد
صافی راشن کد 44610
صافی
صافی راشن کد 44610 راشن 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
صافی راشن کد 44610 جنس: استیل دستگیره: دارد
صافی راشن کد 44611
صافی
صافی راشن کد 44611 راشن 1,400,000 4 فروردین 1,400,000 1,400,000
صافی راشن کد 44611 جنس: استیل دستگیره: دارد
صافی سینک استیل بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک استیل بسته 2 عددی متفرقه 150,100 3 فروردین 150,100 150,100
صافی سینک استیل بسته 2 عددی جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک ایران استیل مدل 01
صافی
صافی سینک ایران استیل مدل 01 متفرقه 93,000 4 اردیبهشت 91,000 93,000
صافی سینک ایران استیل مدل 01 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک جاسک مدل A505
صافی
صافی سینک جاسک مدل A505 جاسک 150,000 4 فروردین 150,000 150,000
صافی سینک جاسک مدل A505 جنس: استیل پایه: دارد دستگیره: ندارد
صافی سینک جیالی مدل B-A
صافی
صافی سینک جیالی مدل B-A متفرقه 51,900 3 فروردین 51,900 51,900
صافی سینک جیالی مدل B-A جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک جیالی کد 01 بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک جیالی کد 01 بسته 2 عددی متفرقه 42,000 4 فروردین 42,000 54,000
صافی سینک جیالی کد 01 بسته 2 عددی جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک زد پی مدل پانچی
صافی
صافی سینک زد پی مدل پانچی متفرقه 84,000 12 فروردین 82,000 84,000
صافی سینک زد پی مدل پانچی جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک زد پی مدل پانچی بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک زد پی مدل پانچی بسته 2 عددی متفرقه 169,000 4 فروردین 169,000 169,000
صافی سینک زد پی مدل پانچی بسته 2 عددی جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047 بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047 بسته 2 عددی متفرقه 84,000 12 فروردین 84,000 85,000
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047 بسته 2 عددی جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047 بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047 بسته 2 عددی متفرقه 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047 بسته 2 عددی جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047/1
صافی
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047/1 متفرقه 85,000 3 فروردین 85,000 85,000
صافی سینک طرح ستاره دریایی کد 2047/1 جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک طرح ستاره کد 050
صافی
صافی سینک طرح ستاره کد 050 متفرقه 120,000 12 فروردین 120,000 120,000
صافی سینک طرح ستاره کد 050 جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک متوسط جار بسته 2 عددی با قطر 7 سانتی
صافی
صافی سینک متوسط جار بسته 2 عددی با قطر 7 سانتی متفرقه 190,000 2 اردیبهشت 190,000 193,000
صافی سینک متوسط جار بسته 2 عددی با قطر 7 سانتی جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک مدل 055
صافی
صافی سینک مدل 055 متفرقه 70,000 3 فروردین 70,000 70,000
صافی سینک مدل 055 جنس: پلاستیک پایه: دارد دستگیره: ندارد
صافی سینک مدل Aria 7002
صافی
صافی سینک مدل Aria 7002 متفرقه 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
صافی سینک مدل Aria 7002 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک مدل ITA-01
صافی
صافی سینک مدل ITA-01 متفرقه 70,000 3 فروردین 70,000 70,000
صافی سینک مدل ITA-01 جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک مدل MP-220 مجموعه 2 عددی
صافی
صافی سینک مدل MP-220 مجموعه 2 عددی متفرقه 59,000 12 فروردین 59,000 69,000
صافی سینک مدل MP-220 مجموعه 2 عددی جنس: پلاستیک
صافی سینک مدل piso بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک مدل piso بسته 2 عددی متفرقه 90,000 2 اردیبهشت 90,000 95,000
صافی سینک مدل piso بسته 2 عددی جنس: پلاستیک پایه: ندارد دستگیره: دارد
صافی سینک مدل QC-23
صافی
صافی سینک مدل QC-23 متفرقه 93,000 3 فروردین 93,000 93,000
صافی سینک مدل QC-23 جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
صافی سینک مدل YG-506
صافی
صافی سینک مدل YG-506 متفرقه 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
صافی سینک مدل YG-506 جنس: پلاستیک پایه: دارد دستگیره: ندارد
صافی سینک مدل هفت دریا بسته 2 عددی
صافی
صافی سینک مدل هفت دریا بسته 2 عددی متفرقه 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
صافی سینک مدل هفت دریا بسته 2 عددی جنس: استیل پایه: ندارد دستگیره: ندارد
مجموع موارد: 164 عدد در 4 صفحه
قیمت صافی
صافی چای مدل SML بسته 15 عددی
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی چای داخل قوری استیل پانچ مدل A14
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 130,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی آرورا سری پروفیشن کد 254
قیمت: 680,000 ریال
قیمت: 680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی چای تی ناز کد GL002‌ طرح آناناس
قیمت: 94,000 ریال
قیمت: 94,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی چای طرح قوری کد 043
قیمت: 65,000 ریال
قیمت: 65,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی چای راشن کد 44613
قیمت: 340,000 ریال
قیمت: 340,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی متالتکس کد 206126
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
درپوش سینک مدل CM-7
قیمت: 132,000 ریال
قیمت: 132,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی چای کد 0045 بسته 2 عددی
قیمت: 146,000 ریال
قیمت: 146,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت صافی
صافی دامو مدل HL902 بسته 4 عددی
قیمت: 39,000 ریال
قیمت: 39,000 ریال
مشاهده اطلاعات