قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بست فرش و موکت خوش قلب کد 003 بسته 5 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت خوش قلب کد 003 بسته 5 عددی متفرقه 100,000 2 آبان 98,000 98,000
بست فرش و موکت خوش قلب کد 003 بسته 5 عددی جنس: فلز تعداد: 5
بست فرش و موکت پله بسته 10 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله بسته 10 عددی متفرقه 147,000 28 شهریور 132,000 132,000
بست فرش و موکت پله بسته 10 عددی جنس: پلاستیک - فلز تعداد: 10
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی متفرقه 200,000 14 شهریور 200,000 200,000
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی جنس: فلز تعداد: 1
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی متفرقه 245,000 2 مهر 219,000 219,000
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی جنس: پلاستیک - فلز تعداد: 20
بست فرش و موکت کد BA10 بسته 10 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت کد BA10 بسته 10 عددی متفرقه 149,900 2 آبان 160,000 160,000
بست فرش و موکت کد BA10 بسته 10 عددی جنس: فلز تعداد: 10
بست فرش و موکت کد BA20 بسته 20 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت کد BA20 بسته 20 عددی متفرقه 300,000 2 آبان 299,000 299,000
بست فرش و موکت کد BA20 بسته 20 عددی جنس: فلز تعداد: 20
بست فرش و موکت کد kz15 بسته 6 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت کد kz15 بسته 6 عددی متفرقه 120,000 2 آبان 120,000 120,000
بست فرش و موکت کد kz15 بسته 6 عددی جنس: فلز تعداد: 6
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-2
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-2 متفرقه 35,000 2 مرداد 34,000 35,000
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-2 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3 متفرقه 65,000 2 آبان 59,000 63,000
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-3 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4 متفرقه 69,900 21 تیر 104,900 104,900
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در مدل GM1
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل GM1 متفرقه 62,000 4 فروردین 62,000 62,000
ترمز در مدل GM1 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در مدل GMB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل GMB متفرقه 55,000 25 فروردین 55,000 55,000
ترمز در مدل GMB جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز در مدل KY1
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل KY1 متفرقه 60,000 4 فروردین 60,000 60,000
ترمز در مدل KY1 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش ایران ترمز مدل HS بسته 10 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز مدل HS بسته 10 عددی متفرقه 125,000 17 مهر 110,900 115,000
ترمز فرش ایران ترمز مدل HS بسته 10 عددی جنس: چسب تعداد: 10
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۱ بسته ۴ عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۱ بسته ۴ عددی متفرقه 49,500 17 مهر 44,000 62,000
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۱ بسته ۴ عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی متفرقه 56,000 2 آبان 58,000 67,000
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش ایران هانی کد 012
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران هانی کد 012 متفرقه 66,000 2 آبان 55,000 55,000
ترمز فرش ایران هانی کد 012 جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش ایران هانی کد 88 به همراه عایق پشت درب
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران هانی کد 88 به همراه عایق پشت درب متفرقه 199,000 2 آبان 174,000 174,000
ترمز فرش ایران هانی کد 88 به همراه عایق پشت درب جنس: پلاستیک تعداد: 2
ترمز فرش باران کد 984 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش باران کد 984 بسته 4 عددی متفرقه 58,000 17 مهر 60,000 60,000
ترمز فرش باران کد 984 بسته 4 عددی جنس: فوم تعداد: 4
ترمز فرش برتر مدل NB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش برتر مدل NB متفرقه 150,000 28 شهریور 150,000 150,000
ترمز فرش برتر مدل NB جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش برتر مدل NB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش برتر مدل NB متفرقه 150,000 28 شهریور 150,000 150,000
ترمز فرش برتر مدل NB جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش برتر مدل NB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش برتر مدل NB متفرقه 150,000 2 مهر 150,000 150,000
ترمز فرش برتر مدل NB جنس: فوم تعداد: 1
ترمز فرش برتر مدل NB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش برتر مدل NB متفرقه 150,000 12 مهر 150,000 150,000
ترمز فرش برتر مدل NB جنس: فوم تعداد: 1
ترمز فرش برتر کد NB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش برتر کد NB متفرقه 150,000 17 مهر 150,000 150,000
ترمز فرش برتر کد NB جنس: فوم تعداد: 1
ترمز فرش به موکت خوش قلب کد 15 7 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش به موکت خوش قلب کد 15 7 بسته 4 عددی متفرقه 250,000 2 آبان 180,000 180,000
ترمز فرش به موکت خوش قلب کد 15 7 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش بوستیک مدل Blu tack کد 1511142
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش بوستیک مدل Blu tack کد 1511142 متفرقه 84,000 2 آبان 95,500 96,000
ترمز فرش بوستیک مدل Blu tack کد 1511142 جنس: چسب تعداد: 1
ترمز فرش تزا مدل 00014-55735
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش تزا مدل 00014-55735 تزا 4,020,000 8 اردیبهشت 4,020,000 4,020,000
ترمز فرش تزا مدل 00014-55735 جنس: چسب تعداد: 1
ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی متفرقه 85,000 17 مهر 77,000 78,000
ترمز فرش خوش قلب بسته 8 عددی جنس: چسب تعداد: 8
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 4 عددی متفرقه 100,000 28 شهریور 108,000 108,000
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی متفرقه 100,000 14 مرداد 98,900 98,900
ترمز فرش خوش قلب مجموعه 6 عددی جنس: چسب تعداد: 6
ترمز فرش راگا ابزار مدل 04 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش راگا ابزار مدل 04 بسته 4 عددی متفرقه 43,000 2 آبان 48,000 48,000
ترمز فرش راگا ابزار مدل 04 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 متفرقه 220,000 2 آبان 180,000 180,000
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 جنس: چسب تعداد: 5
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 متفرقه 140,000 2 آبان 130,000 130,000
ترمز فرش سُربَس مدل sp-111 جنس: چسب تعداد: 5
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-42
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-42 متفرقه 224,600 2 مهر 208,000 208,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-42 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-64
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-64 متفرقه 197,000 17 شهریور 197,000 224,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-64 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-74
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-74 متفرقه 205,000 7 مهر 182,000 182,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-74 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-84
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-84 متفرقه 230,000 14 شهریور 230,000 230,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-84 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-94
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-94 متفرقه 244,900 2 آبان 218,000 218,000
ترمز فرش طرح هندسی کد VA-94 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش ماکسیم مدل TF4
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ماکسیم مدل TF4 متفرقه 64,800 2 آبان 22,000 22,000
ترمز فرش ماکسیم مدل TF4 جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مجیک مدل d42 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مجیک مدل d42 بسته 4 عددی متفرقه 74,400 2 آبان 74,400 74,400
ترمز فرش مجیک مدل d42 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مدل  TF 12
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل TF 12 متفرقه 224,000 2 آبان 193,000 193,000
ترمز فرش مدل TF 12 جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش مدل 001 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 001 بسته 4 عددی متفرقه 62,000 1 آبان 48,000 48,000
ترمز فرش مدل 001 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل 001SF
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 001SF متفرقه 221,400 2 آبان 270,000 270,000
ترمز فرش مدل 001SF جنس: پلاستیک تعداد: 1
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی متفرقه 48,500 17 خرداد 48,500 48,500
ترمز فرش مدل 002 بسته 4 عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مدل 4 غیر اصل
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4 غیر اصل متفرقه 46,800 17 مهر 47,800 50,000
ترمز فرش مدل 4 غیر اصل جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل 4012 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4012 بسته 4 عددی متفرقه 26,900 24 مرداد 25,000 35,000
ترمز فرش مدل 4012 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ متفرقه 80,000 17 مهر 70,000 74,000
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی متفرقه 880,000 2 آبان 729,900 735,000
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی جنس: پلاستیک تعداد: 4
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی متفرقه 32,500 2 آبان 26,000 26,000
ترمز فرش مدل H4 بسته 4 عددی جنس: چسب تعداد: 4
ترمز فرش مدل NB
گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل NB متفرقه 150,000 28 شهریور 150,000 150,000
ترمز فرش مدل NB جنس: پلاستیک تعداد: 1
مجموع موارد: 85 عدد در 2 صفحه
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله کد 003 بسته 20 عددی
قیمت: 245,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش ایران ترمز کد ۰۲ بسته ۴ عددی
قیمت: 56,000 ریال
قیمت: 56,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز موکت به فرش خوش قلب کد 20 10 بسته 4 عددی
قیمت: 280,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
محافظ ریشه فرش پارس فوم کد 04
قیمت: 90,000 ریال
قیمت: 90,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل A1122 بسته چهار عددی
قیمت: 880,000 ریال
قیمت: 880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در مدل GMB
قیمت: 55,000 ریال
قیمت: 55,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
بست فرش و موکت پله خوش قلب بسته 20 عددی
قیمت: 200,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش مدل 4pies بسته ۴ عددی بزرگ
قیمت: 80,000 ریال
قیمت: 80,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز در تک پلاستیک مدل T129-4
قیمت: 69,900 ریال
قیمت: 69,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره، ترمز و محافظ ریشه فرش
ترمز فرش هلیسا کد 1257 مجموعه 6 عددی
قیمت: 210,000 ریال
قیمت: 210,000 ریال
مشاهده اطلاعات