قیمت گلیم دستبافت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جاجیم رجینال مدل Mat سایز 150× 70
گلیم دستبافت
جاجیم رجینال مدل Mat سایز 150× 70 متفرقه 2,117,500 24 مرداد 2,117,500 2,117,500
جاجیم رجینال مدل Mat سایز 150× 70 رنگ زمینه: الوان
جاجیم دستبافت 3 متری مدل سنتوری کد 01
گلیم دستبافت
جاجیم دستبافت 3 متری مدل سنتوری کد 01 متفرقه 9,500,000 2 آبان 9,500,000 9,500,000
جاجیم دستبافت 3 متری مدل سنتوری کد 01
جاجیم دو متری کد A03
گلیم دستبافت
جاجیم دو متری کد A03 متفرقه 5,900,000 21 خرداد 5,900,000 5,900,000
جاجیم دو متری کد A03 رنگ زمینه: الوان
جاجیم رجینال مدل 04 سایز 120×180
گلیم دستبافت
جاجیم رجینال مدل 04 سایز 120×180 متفرقه 2,550,000 9 اردیبهشت 2,550,000 2,550,000
جاجیم رجینال مدل 04 سایز 120×180 رنگ زمینه: الوان
جاجیم کد 559 سایز 90x180 سانتی متر
گلیم دستبافت
جاجیم کد 559 سایز 90x180 سانتی متر متفرقه 2,000,000 2 آبان 1,696,500 1,890,000
جاجیم کد 559 سایز 90x180 سانتی متر
جاجیم کد 560 سایز 90x180 سانتی متر
گلیم دستبافت
جاجیم کد 560 سایز 90x180 سانتی متر متفرقه 2,000,000 2 آبان 2,000,000 2,000,000
جاجیم کد 560 سایز 90x180 سانتی متر
جاجیم کد 562 سایز 90x180 سانتی متر
گلیم دستبافت
جاجیم کد 562 سایز 90x180 سانتی متر متفرقه 2,000,000 2 آبان 1,890,000 1,890,000
جاجیم کد 562 سایز 90x180 سانتی متر
جاجیم یک و نیم متری کد 559
گلیم دستبافت
جاجیم یک و نیم متری کد 559 1,880,000 3 فروردین 1,880,000 1,880,000
جاجیم یک و نیم متری کد 559
جاجیم یک و نیم متری کد 560
گلیم دستبافت
جاجیم یک و نیم متری کد 560 1,880,000 3 فروردین 1,880,000 1,880,000
جاجیم یک و نیم متری کد 560
جاجیم یک و نیم متری کد A01
گلیم دستبافت
جاجیم یک و نیم متری کد A01 متفرقه 5,700,000 8 اردیبهشت 4,290,000 5,700,000
جاجیم یک و نیم متری کد A01 رنگ زمینه: الوان
زیر تلفنی گلیم دستباف مدل هریس کد g26
گلیم دستبافت
زیر تلفنی گلیم دستباف مدل هریس کد g26 متفرقه 590,000 2 آبان 600,000 600,000
زیر تلفنی گلیم دستباف مدل هریس کد g26 محل بافت: آذربایجان رنگ زمینه: کرم
زیر تلفنی گلیم دستباف مدل هریس کد ل27
گلیم دستبافت
زیر تلفنی گلیم دستباف مدل هریس کد ل27 متفرقه 590,000 2 آبان 600,000 600,000
زیر تلفنی گلیم دستباف مدل هریس کد ل27 محل بافت: آذربایجان رنگ زمینه: کرم
زیر تلفنی گلیم دستبافت طرح سوزنی کد 007
گلیم دستبافت
زیر تلفنی گلیم دستبافت طرح سوزنی کد 007 متفرقه 704,000 2 آبان 704,000 704,000
زیر تلفنی گلیم دستبافت طرح سوزنی کد 007 رنگ زمینه: سفید
کاپان گلیم سوزنی دستبافت رستا طرح 50-124
گلیم دستبافت
کاپان گلیم سوزنی دستبافت رستا طرح 50-124 رستا 42,000,000 8 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
کاپان گلیم سوزنی دستبافت رستا طرح 50-124 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستبافت رستا مدل 18-124
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت رستا مدل 18-124 رستا 5,000,000 2 آبان 5,000,000 5,000,000
گلیم دستبافت رستا مدل 18-124 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستبافت رستا مدل 15-124
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت رستا مدل 15-124 رستا 5,000,000 2 آبان 5,000,000 5,000,000
گلیم دستبافت رستا مدل 15-124 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستبافت یک متری مدل 24-113
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری مدل 24-113 متفرقه 2,800,000 2 آبان 2,800,000 2,800,000
گلیم دستبافت یک متری مدل 24-113 محل بافت: آذربایجان رنگ زمینه: الوان
گلیم دستبافت یک متری مدل 25-113
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری مدل 25-113 متفرقه 2,800,000 24 مرداد 2,800,000 2,800,000
گلیم دستبافت یک متری مدل 25-113 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستبافت یک متری مدل 26-113
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری مدل 26-113 متفرقه 2,800,000 4 فروردین 2,800,000 2,800,000
گلیم دستبافت یک متری مدل 26-113 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستبافت یک متری مدل 28-113
گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری مدل 28-113 متفرقه 2,800,000 24 مرداد 2,800,000 2,800,000
گلیم دستبافت یک متری مدل 28-113 رنگ زمینه: الوان
گلیم آرنیکال هندی مدل Pizzeria سایز 60*200 سانتی متر رنگ زرد
گلیم دستبافت
گلیم آرنیکال هندی مدل Pizzeria سایز 60*200 سانتی متر رنگ زرد 1,445,800 3 فروردین 1,445,800 1,445,800
گلیم آرنیکال هندی مدل Pizzeria سایز 60*200 سانتی متر رنگ زرد
گلیم دست بافت یک متری مدل شیوانا کد R09
گلیم دستبافت
گلیم دست بافت یک متری مدل شیوانا کد R09 متفرقه 1,920,000 2 مهر 1,920,000 1,920,000
گلیم دست بافت یک متری مدل شیوانا کد R09
گلیم دستباف نیم متری کد 980423
گلیم دستبافت
گلیم دستباف نیم متری کد 980423 متفرقه 4,830,000 30 فروردین 4,830,000 4,830,000
گلیم دستباف نیم متری کد 980423 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف 1 متری کد 8-30003
گلیم دستبافت
گلیم دستباف 1 متری کد 8-30003 متفرقه 2,600,000 8 اردیبهشت 2,210,000 2,600,000
گلیم دستباف 1 متری کد 8-30003 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171025
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171025 سی پرشیا 12,900,000 2 آبان 9,900,000 9,900,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171025 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171026
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171026 سی پرشیا 12,900,000 2 آبان 8,990,000 8,990,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171026 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171028
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171028 سی پرشیا 11,490,000 27 خرداد 11,490,000 11,490,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171028 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171029
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171029 سی پرشیا 15,900,000 2 آبان 11,490,000 11,490,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171029 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171030
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171030 سی پرشیا 17,900,000 2 آبان 13,490,000 13,490,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171030 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171031
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171031 سی پرشیا 17,900,000 18 شهریور 13,490,000 13,490,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171031 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171032
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171032 سی پرشیا 17,900,000 2 آبان 12,290,000 12,290,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171032 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171033
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171033 سی پرشیا 13,900,000 2 آبان 10,490,000 10,490,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 171033 محل بافت: فارس رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176014
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176014 سی پرشیا 31,000,000 2 آبان 20,900,000 20,900,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176014 رنگ زمینه: صورتی
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176015
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176015 سی پرشیا 27,500,000 2 آبان 18,300,000 18,300,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176015 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176016
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176016 سی پرشیا 27,500,000 2 آبان 18,300,000 18,300,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176016 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176019
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176019 سی پرشیا 16,900,000 2 آبان 12,500,000 12,500,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176019 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176020
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176020 سی پرشیا 16,900,000 2 آبان 12,500,000 12,500,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176020
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176021
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176021 سی پرشیا 20,900,000 2 آبان 13,900,000 13,900,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176021
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176022
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176022 سی پرشیا 20,900,000 2 آبان 12,690,000 12,690,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176022 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176023
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176023 سی پرشیا 25,900,000 2 آبان 16,690,000 16,690,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176023 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176025
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176025 سی پرشیا 20,900,000 2 آبان 13,300,000 13,300,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176025 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176026
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176026 سی پرشیا 20,900,000 2 آبان 13,900,000 13,900,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176026 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176027
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176027 سی پرشیا 31,000,000 2 آبان 19,090,000 19,090,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176027
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176029
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176029 سی پرشیا 19,500,000 2 آبان 12,900,000 12,900,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176029 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176030
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176030 سی پرشیا 19,500,000 1 آبان 12,500,000 12,500,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176030 رنگ زمینه: الوان
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176031
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176031 سی پرشیا 19,500,000 2 آبان 11,390,000 11,390,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176031
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176032
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176032 سی پرشیا 13,900,000 15 خرداد 13,900,000 13,900,000
گلیم دستباف دو متری سی پرشیا کد 176032
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2013
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2013 متفرقه 59,500,000 2 آبان 59,500,000 59,500,000
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2013 محل بافت: خراسان
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2014
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2014 متفرقه 55,000,000 2 آبان 55,000,000 55,000,000
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2014 محل بافت: خراسان
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2016
گلیم دستبافت
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2016 متفرقه 53,000,000 2 آبان 47,700,000 47,700,000
گلیم دستباف دو متری مدل خشتی کد 2016 محل بافت: خراسان
مجموع موارد: 925 عدد در 19 صفحه
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک و نیم متری مدل قشقایی کد 462766
قیمت: 5,280,000 ریال
قیمت: 5,280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک و نیم متری مدل قشقایی کد 459037
قیمت: 5,241,000 ریال
قیمت: 5,241,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری مدل قشقایی کد 1943
قیمت: 4,234,000 ریال
قیمت: 4,234,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم ماشینی چهار متری دنیای فرش طرح آفتاب کد 400
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری کد 980858
قیمت: 5,000,000 ریال
قیمت: 5,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستباف یک متری کد GLG6
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت چهار و نیم متری مدل قشقایی کد 3410
قیمت: 14,870,000 ریال
قیمت: 14,870,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت یک متری کد 980843
قیمت: 5,000,000 ریال
قیمت: 5,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستباف یک متری کد G40
قیمت: 900,000 ریال
قیمت: 900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گلیم دستبافت
گلیم دستبافت دو و نیم متری مدل قشقایی کد 3330
قیمت: 6,890,000 ریال
قیمت: 6,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات