قیمت موکت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات
موکت
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات متفرقه 5,300,000 1 آبان 1,990,000 1,990,000
موکت تافتینگ نگین مشهد مدل1488 کات متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت سپاهان موکت طرح ولور برجسته نسیم زمینه طوسی کد 051
موکت
موکت سپاهان موکت طرح ولور برجسته نسیم زمینه طوسی کد 051 سپاهان موکت 14,990,000 28 شهریور 14,990,000 14,990,000
موکت سپاهان موکت طرح ولور برجسته نسیم زمینه طوسی کد 051 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت سپاهان موکت طرح کبریتی زمینه کرم کد011
موکت
موکت سپاهان موکت طرح کبریتی زمینه کرم کد011 سپاهان موکت 2,280,000 2 آبان 900,000 1,800,000
موکت سپاهان موکت طرح کبریتی زمینه کرم کد011 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت سیزال مدل شگی کد ۶۰۰
موکت
موکت سیزال مدل شگی کد ۶۰۰ سیزال 39,900,000 7 مهر 39,900,000 39,900,000
موکت سیزال مدل شگی کد ۶۰۰ متراژ: 4×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ضد سایش مقاوم در برابر آتش ثبات رنگ
موکت طرح پارکت مدل N75 کد 506
موکت
موکت طرح پارکت مدل N75 کد 506 متفرقه 810,000 1 آبان 810,000 810,000
موکت طرح پارکت مدل N75 کد 506 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت طرح پارکت مدل N76 کد 502
موکت
موکت طرح پارکت مدل N76 کد 502 متفرقه 960,000 1 آبان 960,000 960,000
موکت طرح پارکت مدل N76 کد 502 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت ظریف مصور طرح اشرافی زمینه شکلاتی کد3021
موکت
موکت ظریف مصور طرح اشرافی زمینه شکلاتی کد3021 متفرقه 1,620,000 1 آبان 1,620,000 1,620,000
موکت ظریف مصور طرح اشرافی زمینه شکلاتی کد3021 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: زرشکی جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح رویا زمینه نسکافه ای کد 0822
موکت
موکت ظریف مصور طرح رویا زمینه نسکافه ای کد 0822 متفرقه 1,790,000 14 شهریور 1,790,000 1,790,000
موکت ظریف مصور طرح رویا زمینه نسکافه ای کد 0822 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181
موکت
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181 متفرقه 12,900,000 7 آبان 3,930,000 3,930,000
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: قرمز جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح سیدنی  قهوه ای روشن کد 5233
موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی قهوه ای روشن کد 5233 متفرقه 9,900,000 1 آبان 5,340,000 5,340,000
موکت ظریف مصور طرح سیدنی قهوه ای روشن کد 5233 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح سیدنی  کرم  کد 5212
موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی کرم کد 5212 متفرقه 15,000,000 2 مهر 5,000,000 8,010,000
موکت ظریف مصور طرح سیدنی کرم کد 5212 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح سیدنی نسکافه ای کد 5221
موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی نسکافه ای کد 5221 متفرقه 9,900,000 1 آبان 5,340,000 5,340,000
موکت ظریف مصور طرح سیدنی نسکافه ای کد 5221 متراژ: 3×1، 10×3، 11×3، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح نسیم زمینه شکلاتی کد 8621
موکت
موکت ظریف مصور طرح نسیم زمینه شکلاتی کد 8621 متفرقه 800,000 1 آبان 690,000 690,000
موکت ظریف مصور طرح نسیم زمینه شکلاتی کد 8621 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح هرمس زمینه نقره ای کد 5542
موکت
موکت ظریف مصور طرح هرمس زمینه نقره ای کد 5542 متفرقه 7,800,000 1 آبان 5,400,000 5,430,000
موکت ظریف مصور طرح هرمس زمینه نقره ای کد 5542 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3 رنگ زمینه: کرم
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه بژ کد 7614
موکت
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه بژ کد 7614 متفرقه 10,188,000 17 مهر 6,900,000 6,900,000
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه بژ کد 7614 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه کرم کد 7613
موکت
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه کرم کد 7613 متفرقه 5,940,000 1 آبان 3,180,000 3,180,000
موکت ظریف مصور طرح ونوس زمینه کرم کد 7613 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح ونیز کد5811 زمینه کرم
موکت
موکت ظریف مصور طرح ونیز کد5811 زمینه کرم ظریف مصور 4,500,000 1 آبان 3,637,500 3,637,500
موکت ظریف مصور طرح ونیز کد5811 زمینه کرم متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3، 0.5×0.8 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ضد سایش ثبات رنگ
موکت ظریف مصور طرح پارکتی توسکا زمینه کرم کد 3111
موکت
موکت ظریف مصور طرح پارکتی توسکا زمینه کرم کد 3111 متفرقه 3,720,000 2 آبان 840,000 4,500,000
موکت ظریف مصور طرح پارکتی توسکا زمینه کرم کد 3111 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: طرح‌دار جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت ظریف مصور طرح کبریتی زمینه شکلاتی کد 1821
موکت
موکت ظریف مصور طرح کبریتی زمینه شکلاتی کد 1821 متفرقه 1,440,000 17 مهر 1,050,000 1,050,000
موکت ظریف مصور طرح کبریتی زمینه شکلاتی کد 1821 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل افرا N85 کد 5521
موکت
موکت مدل افرا N85 کد 5521 متفرقه 1,140,000 1 آبان 1,140,000 1,140,000
موکت مدل افرا N85 کد 5521 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت مدل الیت کد 5641
موکت
موکت مدل الیت کد 5641 متفرقه 12,000,000 1 آبان 10,200,000 10,200,000
موکت مدل الیت کد 5641 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت مدل بهار کد m08
موکت
موکت مدل بهار کد m08 متفرقه 200,000 2 آبان 250,000 250,000
موکت مدل بهار کد m08 متراژ: 3×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: طوسی جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل بهاران کد m01
موکت
موکت مدل بهاران کد m01 متفرقه 250,000 2 آبان 270,000 270,000
موکت مدل بهاران کد m01 متراژ: 3×1، 2×3، 4×3، 5×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: آبی جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل بهاران کد m04
موکت
موکت مدل بهاران کد m04 متفرقه 250,000 2 آبان 250,000 250,000
موکت مدل بهاران کد m04 متراژ: 3×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قرمز جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل تشریفات کد m06
موکت
موکت مدل تشریفات کد m06 متفرقه 250,000 1 آبان 250,000 250,000
موکت مدل تشریفات کد m06 متراژ: 3×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: آبی جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل تشریفات کد m07
موکت
موکت مدل تشریفات کد m07 متفرقه 250,000 2 آبان 250,000 250,000
موکت مدل تشریفات کد m07 متراژ: 3×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل دیبا N90 کد 0741
موکت
موکت مدل دیبا N90 کد 0741 متفرقه 1,260,000 1 آبان 1,260,000 1,260,000
موکت مدل دیبا N90 کد 0741 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: طوسی جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت مدل شراراه N91 کد 0122
موکت
موکت مدل شراراه N91 کد 0122 متفرقه 3,300,000 2 آبان 1,380,000 1,380,000
موکت مدل شراراه N91 کد 0122 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت مدل شقایق کد m03
موکت
موکت مدل شقایق کد m03 متفرقه 250,000 2 آبان 240,000 240,000
موکت مدل شقایق کد m03 متراژ: 3×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: بنفش جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت مدل ماهور N87 کد 1341
موکت
موکت مدل ماهور N87 کد 1341 متفرقه 650,000 1 آبان 650,000 650,000
موکت مدل ماهور N87 کد 1341 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: طوسی جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت مدل ماهور N88 کد 1321
موکت
موکت مدل ماهور N88 کد 1321 متفرقه 1,230,000 1 آبان 1,230,000 1,230,000
موکت مدل ماهور N88 کد 1321 متراژ: 2×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت مدل پارکتی کد m09
موکت
موکت مدل پارکتی کد m09 متفرقه 200,000 2 آبان 250,000 250,000
موکت مدل پارکتی کد m09 متراژ: 3×1 نوع طرح: طرح‌دار رنگ زمینه: قهوه‌ای جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت نگین مشهد کد ۱۰۸۵
موکت
موکت نگین مشهد کد ۱۰۸۵ متفرقه 2,700,000 2 آبان 1,980,000 1,980,000
موکت نگین مشهد کد ۱۰۸۵ نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: نایلون ویژگی: ثبات رنگ
موکت پالاز مدل پونه کد 9852
موکت
موکت پالاز مدل پونه کد 9852 پالاز 3,217,800 2 آبان 2,210,700 2,210,700
موکت پالاز مدل پونه کد 9852 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111 پالاز 3,973,200 2 آبان 2,730,600 2,730,600
موکت پالاز مدل کات بی کد 5111 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823 پالاز 3,973,200 2 آبان 2,730,600 2,730,600
موکت پالاز مدل کات بی کد 5823 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: کرم جنس نخ: پلی پروپیلن
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111 پالاز 3,973,200 2 آبان 2,730,600 2,730,600
موکت پالاز مدل کات بی کد 9111 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن ویژگی:ثبات رنگ
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711
موکت
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711 پالاز 3,973,200 2 آبان 2,730,600 2,730,600
موکت پالاز مدل کات بی کد 9711 متراژ: 3×1، 2×3، 3×3، 4×3، 5×3، 6×3، 7×3، 8×3، 9×3، 10×3، 11×3 نوع طرح: ساده رنگ زمینه: خاکستری جنس نخ: پلی پروپیلن
مجموع موارد: 38 عدد در 1 صفحه
قیمت موکت
موکت مدل بهاران کد m04
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت موکت
موکت طرح پارکت مدل N76 کد 502
قیمت: 960,000 ریال
قیمت: 960,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت موکت
موکت ظریف مصور طرح سیدنی کرم کد 5212
قیمت: 15,000,000 ریال
قیمت: 15,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 2,280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت موکت
موکت مدل شقایق کد m03
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت موکت
موکت مدل دیبا N90 کد 0741
قیمت: 1,260,000 ریال
قیمت: 1,260,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت موکت
موکت ظریف مصور طرح رویال قرمز کد 5181
قیمت: 12,900,000 ریال
قیمت: 12,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت موکت
موکت مدل شراراه N91 کد 0122
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات