قیمت فرآورده های پتروشیمی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اتانول (Ethanol)
فرآورده های پتروشیمی
اتانول (Ethanol) 1.52 3 آبان 1 1
اتانول (Ethanol)
اتانول (Ethanol)
فرآورده های پتروشیمی
اتانول (Ethanol) 1.31 28 مرداد 1 1
اتانول (Ethanol)
استایرن (Styrene)
فرآورده های پتروشیمی
استایرن (Styrene) 820 30 مهر 655 670
استایرن (Styrene)
پارازایلین (PX)
فرآورده های پتروشیمی
پارازایلین (PX) 56,701 25 اردیبهشت 56,701 56,701
پارازایلین (PX)
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه