قیمت تولیدات معدنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اورانیوم (Uranium)
تولیدات معدنی
اورانیوم (Uranium) 20.5 7 فروردین 20.5 20.5
اورانیوم (Uranium)
ایریدیوم (Iridium)
تولیدات معدنی
ایریدیوم (Iridium) 1,645 12 تیر 1,635 1,640
ایریدیوم (Iridium)
روتنیم (Ruthenium)
تولیدات معدنی
روتنیم (Ruthenium) 270 6 اردیبهشت 260 270
روتنیم (Ruthenium)
مجموع موارد: 3 عدد در 1 صفحه