قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-01 بسته 5 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-01 بسته 5 عددی متفرقه 680,000 19 شهریور 790,000 790,000
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-01 بسته 5 عددی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-02 بسته 5 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-02 بسته 5 عددی متفرقه 970,000 3 مهر 980,000 980,000
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-02 بسته 5 عددی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-04 بسته 5 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-04 بسته 5 عددی متفرقه 1,300,000 15 شهریور 1,300,000 1,400,000
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-04 بسته 5 عددی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-20
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-20 متفرقه 1,500,000 30 مرداد 1,500,000 1,500,000
اگزوز کله قندی پنوماتیک مدل KGH-20
بازوی ربات صنعتی و آموزشی اسپاد مدل s200
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
بازوی ربات صنعتی و آموزشی اسپاد مدل s200 متفرقه 260,000,000 3 خرداد 260,000,000 260,000,000
بازوی ربات صنعتی و آموزشی اسپاد مدل s200
برد کنترل جت هیتر مدل v34
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
برد کنترل جت هیتر مدل v34 متفرقه 3,110,000 4 مرداد 2,620,000 2,710,000
برد کنترل جت هیتر مدل v34
تایمر 2 قلو مولتی رنج کوینو مدل KTM-AMTM33
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر 2 قلو مولتی رنج کوینو مدل KTM-AMTM33 کوینو 4,200,000 18 مهر 3,900,000 3,900,000
تایمر 2 قلو مولتی رنج کوینو مدل KTM-AMTM33
تایمر 8 پایه کوینو مدل KTM-AMTM11
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر 8 پایه کوینو مدل KTM-AMTM11 کوینو 4,200,000 23 مهر 3,900,000 3,900,000
تایمر 8 پایه کوینو مدل KTM-AMTM11
تایمر دقیقه راما کد 31
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر دقیقه راما کد 31 متفرقه 1,168,500 23 مهر 1,168,500 1,168,500
تایمر دقیقه راما کد 31
تایمر دقیقه راما کد 31 بسته 16 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر دقیقه راما کد 31 بسته 16 عددی متفرقه 17,712,000 28 مهر 17,712,000 17,712,000
تایمر دقیقه راما کد 31 بسته 16 عددی
تایمر راما کد 10
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر راما کد 10 متفرقه 1,970,000 3 مهر 2,110,000 2,110,000
تایمر راما کد 10
تایمر راما کد 19
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر راما کد 19 متفرقه 1,070,000 13 مهر 1,170,000 1,170,000
تایمر راما کد 19
تایمر راما کد 20
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر راما کد 20 متفرقه 1,070,000 3 مهر 1,070,000 1,070,000
تایمر راما کد 20
تایمر شیوا امواج مدل LRB-SLE
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر شیوا امواج مدل LRB-SLE شیوا امواج 1,980,000 3 خرداد 1,734,000 1,734,000
تایمر شیوا امواج مدل LRB-SLE
تایمر فرمان 2 رله شیوا امواج مدل STB - 90P2R
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر فرمان 2 رله شیوا امواج مدل STB - 90P2R شیوا امواج 3,168,000 3 خرداد 2,748,000 2,748,000
تایمر فرمان 2 رله شیوا امواج مدل STB - 90P2R
تایمر مولتی رنج کوینو مدل KTM-AM8
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر مولتی رنج کوینو مدل KTM-AM8 کوینو 2,808,000 23 مهر 2,530,000 2,530,000
تایمر مولتی رنج کوینو مدل KTM-AM8
تایمر و کانتر آتونیکس مدل CT6M-1P4
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر و کانتر آتونیکس مدل CT6M-1P4 آتونیکس 14,100,000 5 مرداد 8,360,000 8,360,000
تایمر و کانتر آتونیکس مدل CT6M-1P4
تایمر چپگرد راستگرد دیجیتال راما کد 41
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر چپگرد راستگرد دیجیتال راما کد 41 متفرقه 2,460,500 23 مهر 2,460,500 2,460,500
تایمر چپگرد راستگرد دیجیتال راما کد 41
تایمر کلید روغنی شیوا امواج مدل  ATJ-60SV
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تایمر کلید روغنی شیوا امواج مدل ATJ-60SV شیوا امواج 1,104,000 3 خرداد 1,104,000 1,104,000
تایمر کلید روغنی شیوا امواج مدل ATJ-60SV
تسمه کش مدل 1013
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تسمه کش مدل 1013 متفرقه 6,000,000 19 شهریور 4,940,000 4,940,000
تسمه کش مدل 1013
تسمه کش مدل 1013
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تسمه کش مدل 1013 متفرقه 4,940,000 3 خرداد 4,940,000 4,940,000
تسمه کش مدل 1013
تسمه کش پنوماتیک سایز 19-13
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
تسمه کش پنوماتیک سایز 19-13 متفرقه 44,000,000 21 خرداد 42,000,000 44,000,000
تسمه کش پنوماتیک سایز 19-13
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر 250
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر 250 ای تی اس الکترو-لوب 164,325,000 13 مهر 164,325,000 164,325,000
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر 250
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر 500
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر 500 ای تی اس الکترو-لوب 187,600,000 13 مهر 187,600,000 187,600,000
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر 500
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر125
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر125 ای تی اس الکترو-لوب 94,185,000 8 مهر 94,185,000 94,185,000
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل آلتیمیت لوبر125
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل الکترو لوبر 125
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل الکترو لوبر 125 ای تی اس الکترو-لوب 22,050,000 29 شهریور 22,050,000 22,050,000
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل الکترو لوبر 125
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل تایتان اویلر
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل تایتان اویلر ای تی اس الکترو-لوب 164,325,000 8 مهر 164,325,000 164,325,000
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل تایتان اویلر
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل جامبو لوبر 475
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل جامبو لوبر 475 ای تی اس الکترو-لوب 49,000,000 8 مهر 49,000,000 49,000,000
دستگاه روانکاری اتوماتیک ای تی اس الکترو-لوب مدل جامبو لوبر 475
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000 متفرقه 1,050,000 14 شهریور 850,000 900,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000
دیمر صنعتی سینا مدل DS2000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS2000 متفرقه 1,150,000 14 شهریور 1,000,000 1,000,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS2000
دیمر صنعتی سینا مدل DS3000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS3000 متفرقه 1,680,000 28 مهر 1,160,000 1,400,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS3000
دیمر صنعتی سینا مدل DS5000
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS5000 متفرقه 1,600,000 18 خرداد 1,600,000 1,600,000
دیمر صنعتی سینا مدل DS5000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل 60.13.8
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل 60.13.8 متفرقه 650,000 21 خرداد 650,000 680,000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل 60.13.8
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1 متفرقه 520,000 7 فروردین 520,000 520,000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1 متفرقه 520,000 19 فروردین 520,000 520,000
رله 11 پایه تی ان تی دی مدل MK3P1
رله 11 پایه مدل 24dc-g-MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل 24dc-g-MK3P1 متفرقه 540,000 15 مرداد 539,000 539,000
رله 11 پایه مدل 24dc-g-MK3P1
رله 11 پایه مدل g220v-MK3P1
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل g220v-MK3P1 متفرقه 385,000 11 مرداد 400,000 420,000
رله 11 پایه مدل g220v-MK3P1
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی متفرقه 1,210,000 4 مرداد 1,220,000 1,240,000
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی متفرقه 1,240,000 18 خرداد 1,240,000 1,240,000
رله 11 پایه مدل v220-gMK3P1 بسته 3 عددی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی متفرقه 3,890,000 5 مرداد 3,950,000 3,950,000
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی متفرقه 3,950,000 19 فروردین 3,950,000 3,950,000
رله 11 پایه مدل v220g-MK3P1 بسته 10 عددی
رله 11 پایه کاکن مدل K707-3PL-24VDC بسته ۱۰ عددی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 11 پایه کاکن مدل K707-3PL-24VDC بسته ۱۰ عددی کاکن 12,200,000 18 مهر 11,350,000 11,350,000
رله 11 پایه کاکن مدل K707-3PL-24VDC بسته ۱۰ عددی
رله 14 پایه مدل MY4N-220vac
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه مدل MY4N-220vac متفرقه 410,000 18 مهر 390,000 390,000
رله 14 پایه مدل MY4N-220vac
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 بسته 10 عددی غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 بسته 10 عددی غیر اصل متفرقه 4,110,000 29 شهریور 3,900,000 4,000,000
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 بسته 10 عددی غیر اصل
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 غیر اصل متفرقه 555,000 24 شهریور 550,000 550,000
رله 14 پایه کد 55.34.024.0054 غیر اصل
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 بسته 10 عددی غیر اصل متفرقه 4,100,000 4 مرداد 4,000,000 4,000,000
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 غیر اصل متفرقه 554,900 28 مهر 420,000 420,000
رله 14 پایه کد 55.34.8.220.0040 غیر اصل
رله 14 پایه کد 55.34.9.024.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 14 پایه کد 55.34.9.024.0040 بسته 10 عددی غیر اصل متفرقه 4,100,000 5 مرداد 4,000,000 4,000,000
رله 14 پایه کد 55.34.9.024.0040 بسته 10 عددی غیر اصل
رله 4 پایه هونگفا کد HF32FV /012-HS3F
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 4 پایه هونگفا کد HF32FV /012-HS3F هونگفا 117,000 28 مهر 102,000 102,000
رله 4 پایه هونگفا کد HF32FV /012-HS3F
رله 4 پایه هونگفا کد HF7520/012
تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله 4 پایه هونگفا کد HF7520/012 هونگفا 273,000 13 مهر 260,000 260,000
رله 4 پایه هونگفا کد HF7520/012
مجموع موارد: 181 عدد در 4 صفحه
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
دیمر صنعتی سینا مدل DS1000
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
کلید گردان دو طرفه سایکو مدل LA38-11X2BLACK بسته 10 عددی
قیمت: 1,830,000 ریال
قیمت: 1,830,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
میکروسویچ غلطکی سایکو کد 8108 بسته 10 عددی
قیمت: 3,020,000 ریال
قیمت: 3,020,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
سوئیچ فشار کمپرسور دانفوس مدل KP35
قیمت: 4,750,000 ریال
قیمت: 4,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیبر الکترونیک کد VK 0007
قیمت: 1,600,000 ریال
قیمت: 1,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیبر الکترونیک کد v.k001
قیمت: 44,200 ریال
قیمت: 44,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیبر الکترونیک کد vK 0008
قیمت: 2,700,000 ریال
قیمت: 2,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
رله کنترل فاز راما کد 03
قیمت: 2,310,000 ریال
قیمت: 2,310,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
فیلتر روغن مان فیلتر مدل WD 13 145/1 مناسب برای کمپرسور اسکرو
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی
کلید گردان یک طرفه سایکو مدل LA38-11X2BLACK بسته 10 عددی
قیمت: 1,810,000 ریال
قیمت: 1,810,000 ریال
مشاهده اطلاعات