قیمت پرده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
توری درب و پنجره ابروند مدل ph103 سایز 75*195 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph103 سایز 75*195 سانتی متر اَبَروند 3,274,000 14 اردیبهشت 3,132,500 3,132,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph103 سایز 75*195 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد
توری درب و پنجره ابروند مدل ph111 سایز 85*125 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph111 سایز 85*125 سانتی متر اَبَروند 2,412,500 14 اردیبهشت 2,412,500 2,412,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph111 سایز 85*125 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph112 سایز 85*135 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph112 سایز 85*135 سانتی متر اَبَروند 3,662,500 10:13:01 2,565,500 2,565,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph112 سایز 85*135 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph114 سایز 85*155 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph114 سایز 85*155 سانتی متر اَبَروند 4,130,000 10:12:57 2,871,500 2,871,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph114 سایز 85*155 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph116 سایز 85*175 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph116 سایز 85*175 سانتی متر اَبَروند 4,597,500 10:12:59 3,177,500 3,177,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph116 سایز 85*175 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph126 سایز 95*155 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph126 سایز 95*155 سانتی متر اَبَروند 4,543,000 10:13:01 3,150,000 3,150,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph126 سایز 95*155 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph142 سایز 105*195 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph142 سایز 105*195 سانتی متر اَبَروند 6,100,000 10:13:01 4,185,500 4,185,500
توری درب و پنجره ابروند مدل ph142 سایز 105*195 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد
توری درب و پنجره ابروند مدل ph143 سایز 105*205 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph143 سایز 105*205 سانتی متر اَبَروند 4,585,000 21 خرداد 4,585,000 4,585,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph143 سایز 105*205 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph147 سایز 115*125 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph147 سایز 115*125 سانتی متر اَبَروند 4,460,000 10:12:58 4,460,000 4,460,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph147 سایز 115*125 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph72 سایز 45*125 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph72 سایز 45*125 سانتی متر اَبَروند 3,250,000 10:13:01 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph72 سایز 45*125 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph75 سایز 45*155 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph75 سایز 45*155 سانتی متر اَبَروند 3,250,000 10:13:00 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph75 سایز 45*155 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph77 سایز 55*95 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph77 سایز 55*95 سانتی متر اَبَروند 3,250,000 10:12:59 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph77 سایز 55*95 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph79 سایز 55*115 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph79 سایز 55*115 سانتی متر اَبَروند 3,250,000 10:12:56 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph79 سایز 55*115 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph81 سایز 55*135 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph81 سایز 55*135 سانتی متر اَبَروند 3,250,000 10:12:59 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph81 سایز 55*135 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph85 سایز 65*95 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph85 سایز 65*95 سانتی متر اَبَروند 3,220,000 10:13:01 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph85 سایز 65*95 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph87 سایز 65*115 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph87 سایز 65*115 سانتی متر اَبَروند 2,400,000 15 خرداد 2,400,000 2,400,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph87 سایز 65*115 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره ابروند مدل ph90 سایز 65*145 سانتی متر
پرده
توری درب و پنجره ابروند مدل ph90 سایز 65*145 سانتی متر اَبَروند 2,300,000 14 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توری درب و پنجره ابروند مدل ph90 سایز 65*145 سانتی متر جنس پرده: پلی‌استر میل پرده: ندارد ساختار پرده: کرکره ای
توری درب و پنجره پویا پلاست کد h8 سایز 150 × 85 سانتی‌متر
پرده
توری درب و پنجره پویا پلاست کد h8 سایز 150 × 85 سانتی‌متر متفرقه 220,000 10:12:54 200,000 200,000
توری درب و پنجره پویا پلاست کد h8 سایز 150 × 85 سانتی‌متر جنس پرده: تور میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
عنوان : پرده نیروانا مدل pl2088 سایز 280 × 140 سانتی متر
پرده
عنوان : پرده نیروانا مدل pl2088 سایز 280 × 140 سانتی متر نیروانا 4,200,000 9 اردیبهشت 3,864,000 4,200,000
عنوان : پرده نیروانا مدل pl2088 سایز 280 × 140 سانتی متر جنس پرده: هازان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C31-50079
پرده
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C31-50079 متفرقه 5,364,000 10:13:13 5,364,000 5,364,000
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C31-50079 جنس پرده: ساتن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C31-50116
پرده
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C31-50116 متفرقه 5,364,000 10:13:13 5,364,000 5,364,000
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C31-50116 جنس پرده: ساتن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C32-50114
پرده
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C32-50114 متفرقه 3,960,000 4 مهر 3,960,000 3,960,000
مجموعه 2 عددی پرده رنس مدل C32-50114 جنس پرده: ساتن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
والان پرده باربد کد B02 سایز 70 × 330 سانتی متر
پرده
والان پرده باربد کد B02 سایز 70 × 330 سانتی متر باربد 7,936,000 10:12:53 6,144,000 6,144,000
والان پرده باربد کد B02 سایز 70 × 330 سانتی متر جنس پرده: مخمل، شانل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
والان پرده باربد کد B05 سایز 330×60 سانتی متر
پرده
والان پرده باربد کد B05 سایز 330×60 سانتی متر باربد 8,900,000 10:12:53 7,832,000 7,832,000
والان پرده باربد کد B05 سایز 330×60 سانتی متر جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
والان پرده مدل PI04 سایز 85×340 سانتی متر
پرده
والان پرده مدل PI04 سایز 85×340 سانتی متر متفرقه 7,580,000 10:12:53 7,490,000 7,490,000
والان پرده مدل PI04 سایز 85×340 سانتی متر جنس پرده: ساتن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرد شید کد Drpicker01-(208) سایز 120x180 سانتیمتر
پرده
پرد شید کد Drpicker01-(208) سایز 120x180 سانتیمتر متفرقه 6,100,000 31 شهریور 6,100,000 6,100,000
پرد شید کد Drpicker01-(208) سایز 120x180 سانتیمتر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: ساده
پرد شید کد Drpicker01-(92) سایز 100x180 سانتیمتر
پرده
پرد شید کد Drpicker01-(92) سایز 100x180 سانتیمتر متفرقه 5,100,000 31 شهریور 5,100,000 5,100,000
پرد شید کد Drpicker01-(92) سایز 100x180 سانتیمتر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: ساده
پرده سرمه مدل pm147
پرده
پرده سرمه مدل pm147 متفرقه 4,900,000 25 فروردین 4,900,000 4,900,000
پرده سرمه مدل pm147 جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده شمسه نگار مدل M 510 سایز 140x220 سانتی متر
پرده
پرده شمسه نگار مدل M 510 سایز 140x220 سانتی متر شمسه نگار 7,650,000 10:13:08 7,650,000 7,650,000
پرده شمسه نگار مدل M 510 سایز 140x220 سانتی متر جنس پرده: مخمل، هازان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده شید کد 2118508 سایز 70x180 سانتیمتر
پرده
پرده شید کد 2118508 سایز 70x180 سانتیمتر متفرقه 3,600,000 4 مهر 3,600,000 3,600,000
پرده شید کد 2118508 سایز 70x180 سانتیمتر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: ساده
پرده مجموعه 2 عددی مدل Cc-117 كاتیا
پرده
پرده مجموعه 2 عددی مدل Cc-117 كاتیا متفرقه 4,560,000 10:12:58 4,560,000 4,560,000
پرده مجموعه 2 عددی مدل Cc-117 كاتیا جنس پرده: ماهوت میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل per29 سایز 140x280 سانتی متر
پرده
پرده مدل per29 سایز 140x280 سانتی متر متفرقه 5,850,000 31 شهریور 5,850,000 5,850,000
پرده مدل per29 سایز 140x280 سانتی متر جنس پرده: هازان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل per29 سایز 140x280 سانتی متر
پرده
پرده مدل per29 سایز 140x280 سانتی متر متفرقه 6,750,000 31 شهریور 6,750,000 6,750,000
پرده مدل per29 سایز 140x280 سانتی متر جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل per60ab سایز 140x280 سانتی متر
پرده
پرده مدل per60ab سایز 140x280 سانتی متر متفرقه 6,750,000 31 شهریور 6,750,000 6,750,000
پرده مدل per60ab سایز 140x280 سانتی متر جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل pl356
پرده
پرده مدل pl356 متفرقه 3,900,000 21 مرداد 3,900,000 3,900,000
پرده مدل pl356 جنس پرده: لینن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل s001 ابعاد 280x140 سانتی متر
پرده
پرده مدل s001 ابعاد 280x140 سانتی متر متفرقه 8,000,000 10:13:12 8,000,000 8,000,000
پرده مدل s001 ابعاد 280x140 سانتی متر جنس پرده: مخمل میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده مدل هرمز سایز ۸۰×۱۸۰ سانتی متر
پرده
پرده مدل هرمز سایز ۸۰×۱۸۰ سانتی متر متفرقه 2,995,000 31 شهریور 2,995,000 2,995,000
پرده مدل هرمز سایز ۸۰×۱۸۰ سانتی متر جنس پرده: چوب میل پرده: دارد ساختار پرده: ساده
پرده مدلTR6015 سایز 150×280 سانتی متر
پرده
پرده مدلTR6015 سایز 150×280 سانتی متر متفرقه 2,900,000 31 شهریور 2,900,000 2,900,000
پرده مدلTR6015 سایز 150×280 سانتی متر جنس پرده: هازان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده کد M229 سایز 150*250 سانتیمتر
پرده
پرده کد M229 سایز 150*250 سانتیمتر متفرقه 5,900,000 31 شهریور 5,900,000 5,900,000
پرده کد M229 سایز 150*250 سانتیمتر جنس پرده: هازان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده ارنیکال مدل ft-2657
پرده
پرده ارنیکال مدل ft-2657 متفرقه 2,450,000 9 فروردین 2,450,000 2,450,000
پرده ارنیکال مدل ft-2657 جنس پرده: کتان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده اچ اند ام کد 0405527003 سایز 120x250 سانتی متر
پرده
پرده اچ اند ام کد 0405527003 سایز 120x250 سانتی متر متفرقه 3,990,000 10:13:01 3,990,000 3,990,000
پرده اچ اند ام کد 0405527003 سایز 120x250 سانتی متر جنس پرده: کتان میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده رنس مدل C1-50029 ارتفاع 290 سانتی متر
پرده
پرده رنس مدل C1-50029 ارتفاع 290 سانتی متر متفرقه 2,682,000 10:13:13 2,466,000 2,466,000
پرده رنس مدل C1-50029 ارتفاع 290 سانتی متر جنس پرده: ساتن میل پرده: ندارد ساختار پرده: ساده
پرده زبرا زیو کد 1999 سایز 200x180 سانتی متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 1999 سایز 200x180 سانتی متر زیو 5,831,700 10:12:53 5,391,500 5,391,500
پرده زبرا زیو کد 1999 سایز 200x180 سانتی متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 140 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 140 سانتی‌ متر زیو 5,270,000 10:12:56 6,200,000 6,200,000
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 140 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر زیو 5,950,000 10:12:54 7,000,000 7,000,000
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 180 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 180 سانتی‌ متر زیو 6,800,000 10:12:56 8,000,000 8,000,000
پرده زبرا زیو کد 52 سایز 180 × 180 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 55 سایز 180 × 120 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 55 سایز 180 × 120 سانتی‌ متر زیو 4,505,000 10:13:00 5,300,000 5,300,000
پرده زبرا زیو کد 55 سایز 180 × 120 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 55 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 55 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر زیو 5,950,000 10:12:55 7,000,000 7,000,000
پرده زبرا زیو کد 55 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 73 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 73 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر زیو 5,950,000 10:12:54 7,000,000 7,000,000
پرده زبرا زیو کد 73 سایز 180 × 160 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
پرده زبرا زیو کد 73 سایز 180 × 180 سانتی‌ متر
پرده
پرده زبرا زیو کد 73 سایز 180 × 180 سانتی‌ متر زیو 6,800,000 10:12:55 8,000,000 8,000,000
پرده زبرا زیو کد 73 سایز 180 × 180 سانتی‌ متر جنس پرده: نخ - پلی‌استر میل پرده: دارد ساختار پرده: کرکره ای
مجموع موارد: 1893 عدد در 38 صفحه
قیمت پرده
پرده زبرا مدل TD-39 سایز 135x150 سانتی متر
قیمت: 7,100,000 ریال
قیمت: 7,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 4,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرده
پرده زبرا مدل TD-31 سایز 220x220 سانتی متر
قیمت: 16,200,000 ریال
قیمت: 16,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 8,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 8,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 5,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 3,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرده
پرده زبرا مدل TO-16 سایز 110x180 سانتی متر
قیمت: 5,500,000 ریال
قیمت: 5,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 3,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرده
پرده مدل SA-641 سایز ۲۹۰x۱۴۰ سانتی متر
قیمت: 4,150,000 ریال
قیمت: 4,150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات