قیمت پارکت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پارکت لمینیت گرین لم کد 0911
پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 0911 متفرقه 4,990,000 15 مهر 4,799,000 4,799,000
پارکت لمینیت گرین لم کد 0911 گروه پارکت: گرین هوم نوع سطح: مات قابلیت آنتی استاتیک: دارد سازگاری با سیستم گرمایش از کف: دارد مقاوم در برابر جذب مایعات:بله مقاوم در برابر جذب لکه: بله
پارکت لمینیت گرین لم کد 0921
پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 0921 متفرقه 4,990,000 15 مهر 4,799,000 4,799,000
پارکت لمینیت گرین لم کد 0921 گروه پارکت: گرین هوم نوع سطح: براق قابلیت آنتی استاتیک: دارد سازگاری با سیستم گرمایش از کف: دارد مقاوم در برابر جذب مایعات:بله مقاوم در برابر جذب لکه: بله
پارکت لمینیت گرین لم کد 912
پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 912 متفرقه 4,990,000 15 مهر 4,799,000 4,799,000
پارکت لمینیت گرین لم کد 912 گروه پارکت: گرین هوم نوع سطح: براق قابلیت آنتی استاتیک: دارد سازگاری با سیستم گرمایش از کف: دارد مقاوم در برابر جذب مایعات:بله
پارکت لمینیت گرین لم کد 915
پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 915 متفرقه 4,990,000 15 مهر 4,790,000 4,790,000
پارکت لمینیت گرین لم کد 915 گروه پارکت: گرین هوم نوع سطح: مات قابلیت آنتی استاتیک: دارد سازگاری با سیستم گرمایش از کف: دارد مقاوم در برابر جذب مایعات:بله مقاوم در برابر جذب لکه: بله
پارکت لمینیت گرین لم کد 916
پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 916 متفرقه 4,799,000 31 شهریور 4,799,000 4,799,000
پارکت لمینیت گرین لم کد 916 گروه پارکت: گرین هوم نوع سطح: مات قابلیت آنتی استاتیک: دارد سازگاری با سیستم گرمایش از کف: دارد مقاوم در برابر جذب مایعات:بله مقاوم در برابر جذب لکه: بله
پارکت لمینیت گرین لم کد 922
پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 922 متفرقه 4,990,000 15 مهر 4,799,000 4,799,000
پارکت لمینیت گرین لم کد 922 گروه پارکت: گرین هوم نوع سطح: مات قابلیت آنتی استاتیک: ندارد سازگاری با سیستم گرمایش از کف: دارد مقاوم در برابر جذب مایعات:بله مقاوم در برابر جذب لکه: بله
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه
قیمت پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 922
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 916
قیمت: 4,799,000 ریال
قیمت: 4,799,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 912
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 0911
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 915
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پارکت
پارکت لمینیت گرین لم کد 0921
قیمت: 4,990,000 ریال
قیمت: 4,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات