قیمت نیمکت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
صندلی مدل N82
نیمکت
صندلی مدل N82 متفرقه 13,000,000 14 شهریور 13,000,000 13,000,000
صندلی مدل N82 پشتی: دارد ظرفیت: یک
نیمکت دیزوم مدل Pole
نیمکت
نیمکت دیزوم مدل Pole دیزوم 15,500,000 6 فروردین 15,500,000 15,500,000
نیمکت دیزوم مدل Pole پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت دیزوم مدل Roos
نیمکت
نیمکت دیزوم مدل Roos دیزوم 23,500,000 10:12:43 22,000,000 22,500,000
نیمکت دیزوم مدل Roos پشتی: ندارد ظرفیت: سه
نیمکت سهیل مدل 1277
نیمکت
نیمکت سهیل مدل 1277 سهیل 8,590,000 14 شهریور 8,590,000 8,590,000
نیمکت سهیل مدل 1277 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت سهیل مدل Seven1
نیمکت
نیمکت سهیل مدل Seven1 سهیل 5,090,000 14 شهریور 5,090,000 5,090,000
نیمکت سهیل مدل Seven1 پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت سهیل مدل کلاسیک
نیمکت
نیمکت سهیل مدل کلاسیک سهیل 7,790,000 14 شهریور 7,790,000 7,790,000
نیمکت سهیل مدل کلاسیک پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت سهیل کد 1077
نیمکت
نیمکت سهیل کد 1077 سهیل 5,890,000 14 شهریور 5,890,000 6,890,000
نیمکت سهیل کد 1077 پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت سهیل کد Seven2R
نیمکت
نیمکت سهیل کد Seven2R سهیل 7,790,000 14 شهریور 7,790,000 7,790,000
نیمکت سهیل کد Seven2R پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح رنگین کمان
نیمکت
نیمکت طرح رنگین کمان متفرقه 6,900,000 16 مرداد 7,500,000 7,500,000
نیمکت طرح رنگین کمان پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح رنگین کمان کد Negarestan-R02
نیمکت
نیمکت طرح رنگین کمان کد Negarestan-R02 متفرقه 7,190,000 10:12:47 6,850,000 6,950,000
نیمکت طرح رنگین کمان کد Negarestan-R02 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح سنتی مدل m510
نیمکت
نیمکت طرح سنتی مدل m510 متفرقه 17,000,000 10:12:41 17,000,000 17,000,000
نیمکت طرح سنتی مدل m510 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح سنتی مدل T611
نیمکت
نیمکت طرح سنتی مدل T611 متفرقه 19,000,000 31 تیر 19,000,000 19,000,000
نیمکت طرح سنتی مدل T611 پشتی: دارد ظرفیت: چهار
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040
نیمکت
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040 متفرقه 12,000,000 5 شهریور 9,700,000 9,700,000
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261
نیمکت
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261 راد سیستم 23,000,000 26 خرداد 23,000,000 23,000,000
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261 پشتی: ندارد
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ262
نیمکت
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ262 راد سیستم 23,000,000 26 خرداد 23,000,000 23,000,000
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ262 پشتی: ندارد
نیمکت مدل bn
نیمکت
نیمکت مدل bn متفرقه 8,700,000 15 خرداد 8,700,000 8,700,000
نیمکت مدل bn پشتی: دارد ظرفیت: دو
نیمکت مدل DZ260
نیمکت
نیمکت مدل DZ260 راد سیستم 36,000,000 15 خرداد 36,000,000 36,000,000
نیمکت مدل DZ260 پشتی: ندارد
نیمکت مدل DZ263
نیمکت
نیمکت مدل DZ263 راد سیستم 30,000,000 26 خرداد 30,000,000 30,000,000
نیمکت مدل DZ263 پشتی: ندارد
نیمکت مدل DZ264
نیمکت
نیمکت مدل DZ264 راد سیستم 22,000,000 26 خرداد 22,000,000 22,000,000
نیمکت مدل DZ264 پشتی: ندارد
نیمکت مدل DZ660
نیمکت
نیمکت مدل DZ660 راد سیستم 39,000,000 26 خرداد 39,000,000 39,000,000
نیمکت مدل DZ660 پشتی: ندارد
نیمکت مدل horse back
نیمکت
نیمکت مدل horse back متفرقه 65,000,000 10:12:41 65,000,000 65,000,000
نیمکت مدل horse back پشتی: ندارد ظرفیت: یک
نیمکت مدل N81
نیمکت
نیمکت مدل N81 متفرقه 20,000,000 21 مرداد 20,000,000 20,000,000
نیمکت مدل N81 پشتی: دارد ظرفیت: چهار
نیمکت مدل ایوا  کد 45
نیمکت
نیمکت مدل ایوا کد 45 متفرقه 10,800,000 10:12:43 6,000,000 6,300,000
نیمکت مدل ایوا کد 45 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت مدل طرح سنتی کد  T610
نیمکت
نیمکت مدل طرح سنتی کد T610 متفرقه 20,000,000 14 شهریور 20,000,000 20,000,000
نیمکت مدل طرح سنتی کد T610 پشتی: ندارد ظرفیت: سه
نیمکت مدل چالیک
نیمکت
نیمکت مدل چالیک متفرقه 15,000,000 6 فروردین 15,000,000 15,000,000
نیمکت مدل چالیک پشتی: ندارد ظرفیت: سه
نیمکت مدل97
نیمکت
نیمکت مدل97 متفرقه 30,000,000 10:12:44 30,000,000 30,000,000
نیمکت مدل97 پشتی: دارد ظرفیت: دو
نیمکت کد A2
نیمکت
نیمکت کد A2 متفرقه 13,000,000 10 مهر 13,000,000 13,000,000
نیمکت کد A2 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت کد BN115
نیمکت
نیمکت کد BN115 متفرقه 8,250,000 24 خرداد 8,250,000 8,250,000
نیمکت کد BN115 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت کد Negrestan-N01
نیمکت
نیمکت کد Negrestan-N01 متفرقه 9,100,000 26 خرداد 9,100,000 9,100,000
نیمکت کد Negrestan-N01 پشتی: ندارد ظرفیت: دو
نیمکت  مدل N80
نیمکت
نیمکت  مدل N80 متفرقه 18,000,000 21 مرداد 18,000,000 18,000,000
نیمکت  مدل N80 پشتی: دارد ظرفیت: دو
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت نیمکت
نیمکت مدل DZ264
قیمت: 22,000,000 ریال
قیمت: 22,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت دیزوم مدل Roos
قیمت: 23,500,000 ریال
قیمت: 23,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت مدل ایوا کد 45
قیمت: 10,800,000 ریال
قیمت: 10,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت سهیل مدل Seven1
قیمت: 5,090,000 ریال
قیمت: 5,090,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت طرح لاکپشت مدل DZ261
قیمت: 23,000,000 ریال
قیمت: 23,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت سهیل کد 1077
قیمت: 5,890,000 ریال
قیمت: 5,890,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت کد Negrestan-N01
قیمت: 9,100,000 ریال
قیمت: 9,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت  مدل N80
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت مدل DZ260
قیمت: 36,000,000 ریال
قیمت: 36,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نیمکت
نیمکت طرح صندوقچه کد 10040
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات