قیمت ملزومات پرده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آویز پرده باربد کد B01
ملزومات پرده
آویز پرده باربد کد B01 باربد 1,250,000 22:06:45 950,000 950,000
آویز پرده باربد کد B01
بست پرده سقفی مدل Y-19
ملزومات پرده
بست پرده سقفی مدل Y-19 متفرقه 128,000 22:06:45 130,000 130,000
بست پرده سقفی مدل Y-19
ریل پرده مدل Graber 5 سایز 580 سانتی متر
ملزومات پرده
ریل پرده مدل Graber 5 سایز 580 سانتی متر متفرقه 6,380,000 31 شهریور 6,380,000 6,380,000
ریل پرده مدل Graber 5 سایز 580 سانتی متر
شرابه پرده مدل 217 بسته 2 عددی
ملزومات پرده
شرابه پرده مدل 217 بسته 2 عددی متفرقه 450,000 14 شهریور 450,000 450,000
شرابه پرده مدل 217 بسته 2 عددی
شرابه پرده کد 8 بسته دو عددی
ملزومات پرده
شرابه پرده کد 8 بسته دو عددی متفرقه 1,289,000 22:06:45 1,289,000 1,289,000
شرابه پرده کد 8 بسته دو عددی
مدال پرده کد as110
ملزومات پرده
مدال پرده کد as110 متفرقه 828,600 4 مهر 828,600 828,600
مدال پرده کد as110
مدال پرده کد as110
ملزومات پرده
مدال پرده کد as110 متفرقه 940,000 15 مهر 828,600 828,600
مدال پرده کد as110
موتور پرده برقی نوو مدل KR225
ملزومات پرده
موتور پرده برقی نوو مدل KR225 نوو 23,000,000 4 مهر 22,000,000 22,000,000
موتور پرده برقی نوو مدل KR225
میله پرده مدل 015 طول 150 سانتی متر
ملزومات پرده
میله پرده مدل 015 طول 150 سانتی متر متفرقه 1,500,000 22:06:45 1,400,000 1,400,000
میله پرده مدل 015 طول 150 سانتی متر
میله پرده مدل 02 طول 2 متر
ملزومات پرده
میله پرده مدل 02 طول 2 متر متفرقه 1,600,000 22:06:45 1,500,000 1,500,000
میله پرده مدل 02 طول 2 متر
میله پرده مدل 025 طول  2.50 متر
ملزومات پرده
میله پرده مدل 025 طول 2.50 متر متفرقه 1,900,000 22:06:45 1,800,000 1,800,000
میله پرده مدل 025 طول 2.50 متر
میله پرده مدل 03 طول 300 سانتی متر
ملزومات پرده
میله پرده مدل 03 طول 300 سانتی متر متفرقه 2,200,000 22:06:45 2,100,000 2,100,000
میله پرده مدل 03 طول 300 سانتی متر
نوار پرده باربد مدل BB03 طول3متر
ملزومات پرده
نوار پرده باربد مدل BB03 طول3متر باربد 128,000 31 شهریور 128,000 128,000
نوار پرده باربد مدل BB03 طول3متر
نوار پرده باربد مدل BB03 طول3متر
ملزومات پرده
نوار پرده باربد مدل BB03 طول3متر باربد 88,000 22:06:45 89,600 89,600
نوار پرده باربد مدل BB03 طول3متر
نوار پرده باربد مدل BB05 طول 5 متر
ملزومات پرده
نوار پرده باربد مدل BB05 طول 5 متر باربد 125,000 22:06:45 150,000 150,000
نوار پرده باربد مدل BB05 طول 5 متر
نوار پرده باربد مدل BB10 طول 10متر
ملزومات پرده
نوار پرده باربد مدل BB10 طول 10متر باربد 364,000 22:06:45 234,000 234,000
نوار پرده باربد مدل BB10 طول 10متر
نوار پرده مدل 44L طول 10 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 44L طول 10 متر متفرقه 198,000 22:06:45 199,000 199,000
نوار پرده مدل 44L طول 10 متر
نوار پرده مدل 44L طول 20 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 44L طول 20 متر متفرقه 398,000 22:06:45 399,000 399,000
نوار پرده مدل 44L طول 20 متر
نوار پرده مدل 44L طول 5 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 44L طول 5 متر متفرقه 50,000 22:06:45 99,000 99,000
نوار پرده مدل 44L طول 5 متر
نوار پرده مدل 44L طول 60 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 44L طول 60 متر متفرقه 998,000 22:06:45 999,000 999,000
نوار پرده مدل 44L طول 60 متر
نوار پرده مدل 4L طول 10 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 4L طول 10 متر متفرقه 256,000 4 مهر 256,000 256,000
نوار پرده مدل 4L طول 10 متر
نوار پرده مدل 4L طول 20 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 4L طول 20 متر متفرقه 500,000 31 شهریور 500,000 500,000
نوار پرده مدل 4L طول 20 متر
نوار پرده مدل 4L طول 5 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 4L طول 5 متر متفرقه 123,000 31 شهریور 123,000 123,000
نوار پرده مدل 4L طول 5 متر
نوار پرده مدل 4L طول 60 متر
ملزومات پرده
نوار پرده مدل 4L طول 60 متر متفرقه 1,450,000 4 مهر 1,500,000 1,500,000
نوار پرده مدل 4L طول 60 متر
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی متفرقه 204,000 22:06:45 182,000 182,000
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی متفرقه 288,000 22:06:45 295,000 295,000
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی متفرقه 211,000 22:06:45 182,000 182,000
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی متفرقه 211,000 22:06:45 182,000 182,000
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی متفرقه 190,000 22:06:45 182,000 182,000
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی متفرقه 196,000 22:06:45 182,000 182,000
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
پرده جمع کن مدل SH-1
ملزومات پرده
پرده جمع کن مدل SH-1 متفرقه 1,349,000 22:06:45 1,349,000 1,349,000
پرده جمع کن مدل SH-1
پرده جمع کن مدل SH-2
ملزومات پرده
پرده جمع کن مدل SH-2 متفرقه 1,099,000 22:06:45 1,099,000 1,099,000
پرده جمع کن مدل SH-2
پرده جمع کن مدل SH-3
ملزومات پرده
پرده جمع کن مدل SH-3 متفرقه 790,000 22:06:45 750,000 750,000
پرده جمع کن مدل SH-3
پرده جمع کن کد 08 مجموعه 8 عددی
ملزومات پرده
پرده جمع کن کد 08 مجموعه 8 عددی متفرقه 1,253,000 22:06:45 1,790,000 1,790,000
پرده جمع کن کد 08 مجموعه 8 عددی
چوب پرده مدل  SD طول 200 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل SD طول 200 سانتی متر متفرقه 2,200,000 22:06:45 2,100,000 2,100,000
چوب پرده مدل SD طول 200 سانتی متر
چوب پرده مدل 001 طول 1 متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل 001 طول 1 متر متفرقه 1,100,000 22:06:45 1,050,000 1,050,000
چوب پرده مدل 001 طول 1 متر
چوب پرده مدل CHC طول 125 سانتیمتر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHC طول 125 سانتیمتر متفرقه 1,650,000 22:06:45 1,650,000 1,650,000
چوب پرده مدل CHC طول 125 سانتیمتر
چوب پرده مدل CHC طول 200 سانتیمتر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHC طول 200 سانتیمتر متفرقه 1,900,000 22:06:45 1,800,000 1,800,000
چوب پرده مدل CHC طول 200 سانتیمتر
چوب پرده مدل CHC طول 250 سانتیمتر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHC طول 250 سانتیمتر متفرقه 2,100,000 22:06:45 2,000,000 2,000,000
چوب پرده مدل CHC طول 250 سانتیمتر
چوب پرده مدل CHR طول 100 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 100 سانتی متر متفرقه 1,600,000 22:06:45 1,500,000 1,500,000
چوب پرده مدل CHR طول 100 سانتی متر
چوب پرده مدل CHR طول 125 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 125 سانتی متر متفرقه 1,800,000 22:06:45 1,700,000 1,700,000
چوب پرده مدل CHR طول 125 سانتی متر
چوب پرده مدل CHR طول 150 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 150 سانتی متر متفرقه 1,990,000 22:06:45 1,900,000 1,900,000
چوب پرده مدل CHR طول 150 سانتی متر
چوب پرده مدل CHR طول 200 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 200 سانتی متر متفرقه 2,200,000 22:06:45 2,100,000 2,100,000
چوب پرده مدل CHR طول 200 سانتی متر
چوب پرده مدل CHR طول 250 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 250 سانتی متر متفرقه 2,190,000 22:06:45 2,200,000 2,200,000
چوب پرده مدل CHR طول 250 سانتی متر
چوب پرده مدل CHR طول 300 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 300 سانتی متر متفرقه 2,500,000 22:06:45 2,400,000 2,400,000
چوب پرده مدل CHR طول 300 سانتی متر
چوب پرده مدل S-01
ملزومات پرده
چوب پرده مدل S-01 متفرقه 570,000 31 شهریور 570,000 570,000
چوب پرده مدل S-01
چوب پرده مدل SD طول 100 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل SD طول 100 سانتی متر متفرقه 1,600,000 22:06:45 1,500,000 1,500,000
چوب پرده مدل SD طول 100 سانتی متر
چوب پرده مدل SD طول 125 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل SD طول 125 سانتی متر متفرقه 1,800,000 22:06:45 1,700,000 1,700,000
چوب پرده مدل SD طول 125 سانتی متر
چوب پرده مدل SD طول 150 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل SD طول 150 سانتی متر متفرقه 2,000,000 22:06:45 1,900,000 1,900,000
چوب پرده مدل SD طول 150 سانتی متر
چوب پرده مدل SD طول 250 سانتی متر
ملزومات پرده
چوب پرده مدل SD طول 250 سانتی متر متفرقه 2,300,000 22:06:45 2,200,000 2,200,000
چوب پرده مدل SD طول 250 سانتی متر
مجموع موارد: 66 عدد در 2 صفحه
قیمت ملزومات پرده
میله پرده مدل 03 طول 300 سانتی متر
قیمت: 2,200,000 ریال
قیمت: 2,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
گیره چوب پرده مدل A-20 بسته 20 عددی
قیمت: 39,500 ریال
قیمت: 39,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
نوار پرده مدل 44L طول 5 متر
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
قیمت: 196,000 ریال
قیمت: 196,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
چوب پرده مدل SD طول 300 سانتی متر
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
ریل پرده مدل Graber 5 سایز 580 سانتی متر
قیمت: 6,380,000 ریال
قیمت: 6,380,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
چوب پرده مدل S-01
قیمت: 570,000 ریال
قیمت: 570,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
پرده جمع کن طرح گل بسته 2 عددی
قیمت: 288,000 ریال
قیمت: 288,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
چوب پرده مدل CHR طول 100 سانتی متر
قیمت: 1,600,000 ریال
قیمت: 1,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات پرده
آویز پرده باربد کد B01
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات