قیمت کمد فایل و قفسه اداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جعبه کلید اداری مدل TGA-K120
کمد فایل و قفسه اداری
جعبه کلید اداری مدل TGA-K120 متفرقه 3,410,000 15 شهریور 2,780,000 2,780,000
جعبه کلید اداری مدل TGA-K120 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: ندارد
جعبه کلید اداری مدل TGA-K30
کمد فایل و قفسه اداری
جعبه کلید اداری مدل TGA-K30 متفرقه 1,200,000 5 مرداد 1,081,500 1,081,500
جعبه کلید اداری مدل TGA-K30 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: ندارد
جعبه کلید اداری مدل TGA-K60
کمد فایل و قفسه اداری
جعبه کلید اداری مدل TGA-K60 متفرقه 1,722,000 16 مرداد 1,512,000 1,512,000
جعبه کلید اداری مدل TGA-K60 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: ندارد
صندوق روزنامه و مطبوعات مدل TGA-169
کمد فایل و قفسه اداری
صندوق روزنامه و مطبوعات مدل TGA-169 متفرقه 2,250,000 3 آبان 1,830,000 1,850,000
صندوق روزنامه و مطبوعات مدل TGA-169 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: ندارد
فایل اداری سدید مدل 1400 EAC
کمد فایل و قفسه اداری
فایل اداری سدید مدل 1400 EAC سدید 106,000,000 23 خرداد 106,000,000 106,000,000
فایل اداری سدید مدل 1400 EAC جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل اداری سدید مدل EAC 700
کمد فایل و قفسه اداری
فایل اداری سدید مدل EAC 700 سدید 68,500,000 2 خرداد 68,500,000 68,500,000
فایل اداری سدید مدل EAC 700 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل اداری مدل RS01
کمد فایل و قفسه اداری
فایل اداری مدل RS01 متفرقه 17,000,000 3 آبان 10,200,000 10,200,000
فایل اداری مدل RS01 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل اداری کد Gh m f 3
کمد فایل و قفسه اداری
فایل اداری کد Gh m f 3 متفرقه 10,200,000 16 مرداد 9,000,000 9,000,000
فایل اداری کد Gh m f 3 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل کشویی دورابل مدل 27-7606
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی دورابل مدل 27-7606 دورابل 11,450,000 31 تیر 11,450,000 11,450,000
فایل کشویی دورابل مدل 27-7606 نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: ندارد
فایل کشویی سری دایان مدل S-K102
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی سری دایان مدل S-K102 متفرقه 8,150,000 10 مهر 7,400,000 7,500,000
فایل کشویی سری دایان مدل S-K102 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد
فایل کشویی فوفل مدل F102 N50  رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی فوفل مدل F102 N50 رنگ G1 فوفل 7,100,000 20 شهریور 5,850,000 5,850,000
فایل کشویی فوفل مدل F102 N50 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل کشویی فوفل مدل F103 N50 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی فوفل مدل F103 N50 رنگ G1 فوفل 8,120,000 30 اردیبهشت 7,850,000 8,120,000
فایل کشویی فوفل مدل F103 N50 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل کشویی فوفل مدل F104 N50 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی فوفل مدل F104 N50 رنگ G1 فوفل 9,300,000 14 اردیبهشت 9,300,000 9,300,000
فایل کشویی فوفل مدل F104 N50 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
فایل کشویی لایتز مدل 6048
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی لایتز مدل 6048 لایتز 5,880,000 04:04:10 5,600,000 5,600,000
فایل کشویی لایتز مدل 6048 جنس: پلی پروپیلن نیاز به مونتاژ: دارد قفل: ندارد پایه: ندارد
فایل کشویی لایتز مدل 6049
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی لایتز مدل 6049 لایتز 6,860,000 04:04:11 6,530,000 6,530,000
فایل کشویی لایتز مدل 6049 جنس: پلی پروپیلن نیاز به مونتاژ: دارد قفل: ندارد پایه: ندارد
فایل کشویی مدل D3 کد 1001
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی مدل D3 کد 1001 متفرقه 11,000,000 29 شهریور 11,000,000 11,000,000
فایل کشویی مدل D3 کد 1001 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
فایل کشویی مدل mor-9901
کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی مدل mor-9901 متفرقه 11,040,000 29 شهریور 11,040,000 11,040,000
فایل کشویی مدل mor-9901 جنس: چوب نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
قفسه اداری اِلی هوم مدل EH1
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه اداری اِلی هوم مدل EH1 متفرقه 11,000,000 04:04:10 10,600,000 10,600,000
قفسه اداری اِلی هوم مدل EH1 جنس: چوب، فلز نیاز به مونتاژ: دارد قفل: ندارد پایه: ندارد
قفسه اداری ایکیا مدل KALLAX
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه اداری ایکیا مدل KALLAX ایکیا 21,850,000 20 شهریور 17,000,000 19,000,000
قفسه اداری ایکیا مدل KALLAX جنس: MDF قفل: ندارد پایه: ندارد
قفسه اداری ایکیا مدل KALLAX
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه اداری ایکیا مدل KALLAX ایکیا 12,900,000 04:04:10 13,200,000 13,200,000
قفسه اداری ایکیا مدل KALLAX جنس: MDF نیاز به مونتاژ: دارد قفل: ندارد پایه: ندارد
قفسه اداری سازینه چوب سری هیرو مدل S-S701
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه اداری سازینه چوب سری هیرو مدل S-S701 متفرقه 5,160,000 14 اردیبهشت 5,160,000 5,160,000
قفسه اداری سازینه چوب سری هیرو مدل S-S701 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
قفسه اداری سری هیرو مدل S-801
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه اداری سری هیرو مدل S-801 متفرقه 4,760,000 16 مرداد 4,450,000 4,450,000
قفسه اداری سری هیرو مدل S-801 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: ندارد
قفسه اداری سری هیرو مدل S-S701
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه اداری سری هیرو مدل S-S701 متفرقه 6,840,000 04:04:10 4,990,000 5,100,000
قفسه اداری سری هیرو مدل S-S701 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
قفسه دکور آسان مدل 116LV
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه دکور آسان مدل 116LV متفرقه 6,860,000 23 اردیبهشت 9,400,000 9,400,000
قفسه دکور آسان مدل 116LV جنس: چوب، MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: ندارد
قفسه مدل KALLAX
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه مدل KALLAX متفرقه 7,200,000 31 تیر 7,450,000 7,450,000
قفسه مدل KALLAX جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: ندارد
قفسه کتاب سرو چوب مدل 1-2-3 Cube
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه کتاب سرو چوب مدل 1-2-3 Cube متفرقه 8,550,000 29 شهریور 8,550,000 8,550,000
قفسه کتاب سرو چوب مدل 1-2-3 Cube جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد
قفسه کتاب سرو چوب مدل Decorative Display
کمد فایل و قفسه اداری
قفسه کتاب سرو چوب مدل Decorative Display متفرقه 13,900,000 27 خرداد 13,900,000 13,900,000
قفسه کتاب سرو چوب مدل Decorative Display جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد
کتابخانه سری هیرو مدل S-S901-W
کمد فایل و قفسه اداری
کتابخانه سری هیرو مدل S-S901-W متفرقه 5,800,000 31 شهریور 5,360,000 5,360,000
کتابخانه سری هیرو مدل S-S901-W جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری اوشن تجارت مدل استار کد OT454
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری اوشن تجارت مدل استار کد OT454 اوشن تجارت 7,100,000 04:04:10 6,600,000 6,600,000
کمد اداری اوشن تجارت مدل استار کد OT454 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: ندارد
کمد اداری اوشن تجارت مدل شقایق کد OT384
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری اوشن تجارت مدل شقایق کد OT384 اوشن تجارت 3,400,000 21 مرداد 2,870,000 3,000,000
کمد اداری اوشن تجارت مدل شقایق کد OT384 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد
کمد اداری اوشن تجارت مدل صدف کد OT424
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری اوشن تجارت مدل صدف کد OT424 اوشن تجارت 6,100,000 25 شهریور 5,890,000 6,200,000
کمد اداری اوشن تجارت مدل صدف کد OT424 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: ندارد
کمد اداری فـوفل مدل B101 N90 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل B101 N90 رنگ G1 فوفل 10,010,000 25 مهر 7,800,000 7,800,000
کمد اداری فـوفل مدل B101 N90 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل B102R 45 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل B102R 45 رنگ G1 فوفل 8,000,000 31 شهریور 5,980,000 5,980,000
کمد اداری فـوفل مدل B102R 45 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل H101N45 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل H101N45 رنگ G1 فوفل 6,840,000 31 شهریور 6,120,000 7,200,000
کمد اداری فـوفل مدل H101N45 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل H103 L90 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل H103 L90 رنگ G1 فوفل 7,590,000 27 خرداد 7,500,000 7,590,000
کمد اداری فـوفل مدل H103 L90 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل S101 N 94 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل S101 N 94 رنگ G1 فوفل 7,420,000 16 مرداد 6,720,000 6,720,000
کمد اداری فـوفل مدل S101 N 94 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل S102 N47 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل S102 N47 رنگ G1 فوفل 6,500,000 21 مرداد 6,000,000 6,100,000
کمد اداری فـوفل مدل S102 N47 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل S103 L 94-V02
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل S103 L 94-V02 فوفل 9,620,000 14 اردیبهشت 9,620,000 9,620,000
کمد اداری فـوفل مدل S103 L 94-V02 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
کمد اداری فـوفل مدل S103 R94 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل S103 R94 رنگ G1 فوفل 9,860,000 31 تیر 9,060,000 9,060,000
کمد اداری فـوفل مدل S103 R94 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد پایه: دارد
کمد اداری فوفل مدل H102 N90 رنگ G1
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فوفل مدل H102 N90 رنگ G1 فوفل 8,360,000 20 شهریور 7,860,000 7,860,000
کمد اداری فوفل مدل H102 N90 رنگ G1 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد اداری مدل LRS4
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری مدل LRS4 متفرقه 26,000,000 3 آبان 20,400,000 20,400,000
کمد اداری مدل LRS4 جنس: فلز نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: دارد
کمد اداری مدل ایستا 45
کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری مدل ایستا 45 متفرقه 4,100,000 21 مرداد 4,700,000 4,700,000
کمد اداری مدل ایستا 45 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد پایه: دارد
کمد فایل اداری بالینکو مدل BLS-2
کمد فایل و قفسه اداری
کمد فایل اداری بالینکو مدل BLS-2 بالینکو 14,400,000 29 شهریور 14,400,000 14,400,000
کمد فایل اداری بالینکو مدل BLS-2 جنس: MDF نیاز به مونتاژ: ندارد قفل: ندارد
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
کمد فایل اداری بالینکو مدل BLS-2
قیمت: 14,400,000 ریال
قیمت: 14,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
قفسه کتاب سرو چوب مدل Decorative Display
قیمت: 13,900,000 ریال
قیمت: 13,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
فایل اداری سدید مدل 1400 EAC
قیمت: 106,000,000 ریال
قیمت: 106,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی فوفل مدل F102 N50 رنگ G1
قیمت: 7,100,000 ریال
قیمت: 7,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
جعبه کلید اداری مدل TGA-K60
قیمت: 1,722,000 ریال
قیمت: 1,722,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری اوشن تجارت مدل استار کد OT454
قیمت: 7,100,000 ریال
قیمت: 7,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری مدل ایستا 45
قیمت: 4,100,000 ریال
قیمت: 4,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
صندوق روزنامه و مطبوعات مدل TGA-169
قیمت: 2,250,000 ریال
قیمت: 2,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
کمد اداری فـوفل مدل S102 N47 رنگ G1
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمد فایل و قفسه اداری
فایل کشویی مدل mor-9901
قیمت: 11,040,000 ریال
قیمت: 11,040,000 ریال
مشاهده اطلاعات