قیمت ملزومات باربری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باکس موتور سیکلت تکنو مدل 2016
ملزومات باربری
باکس موتور سیکلت تکنو مدل 2016 متفرقه 7,236,000 20:05:01 7,900,000 8,000,000
باکس موتور سیکلت تکنو مدل 2016 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 510
ملزومات باربری
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 510 متفرقه 5,589,000 25 مهر 5,700,000 5,800,000
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 510 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 520
ملزومات باربری
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 520 متفرقه 5,229,000 5 مهر 4,860,000 4,930,000
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 520 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل BPM
ملزومات باربری
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل BPM ردلاین 5,800,000 25 مهر 5,400,000 5,400,000
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل BPM قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل CRBN
ملزومات باربری
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل CRBN ردلاین 6,048,000 20:05:01 5,345,000 5,345,000
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل CRBN قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1
ملزومات باربری
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1 متفرقه 255,000 23 تیر 228,000 235,000
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1 قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله
تسمه  آسان حمل مدل 01
ملزومات باربری
تسمه آسان حمل مدل 01 متفرقه 560,000 5 مرداد 490,000 509,000
تسمه آسان حمل مدل 01 نیازمند باربند برای نصب: خیر
تسمه حمل بار خودرو مدل CF-10 مجموعه 4 عددی
ملزومات باربری
تسمه حمل بار خودرو مدل CF-10 مجموعه 4 عددی متفرقه 1,250,000 5 مهر 1,050,000 1,050,000
تسمه حمل بار خودرو مدل CF-10 مجموعه 4 عددی قفل: دارد
تسمه حمل بار مدل PC-10 مجموعه ۴ عددی
ملزومات باربری
تسمه حمل بار مدل PC-10 مجموعه ۴ عددی متفرقه 2,650,000 20:05:03 2,650,000 2,650,000
تسمه حمل بار مدل PC-10 مجموعه ۴ عددی قفل: دارد
تسمه حمل بار کد P-095 طول ۲ متر
ملزومات باربری
تسمه حمل بار کد P-095 طول ۲ متر متفرقه 620,000 20:05:02 590,000 590,000
تسمه حمل بار کد P-095 طول ۲ متر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
تسمه حمل بار کد P-096 طول ۳ متر
ملزومات باربری
تسمه حمل بار کد P-096 طول ۳ متر متفرقه 680,000 20:05:01 650,000 650,000
تسمه حمل بار کد P-096 طول ۳ متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
توری باربند مدل مدل d1
ملزومات باربری
توری باربند مدل مدل d1 متفرقه 950,000 20:05:02 950,000 950,000
توری باربند مدل مدل d1 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله
روکش زین موتور سیکلت مدل پرشین
ملزومات باربری
روکش زین موتور سیکلت مدل پرشین متفرقه 290,000 13 تیر 295,000 382,000
روکش زین موتور سیکلت مدل پرشین قفل: ندارد
زنجیر قلاب کج آمریکایی هاردوایر
ملزومات باربری
زنجیر قلاب کج آمریکایی هاردوایر متفرقه 8,100,000 15 مهر 6,000,000 6,450,000
زنجیر قلاب کج آمریکایی هاردوایر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 1 متر
ملزومات باربری
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 1 متر متفرقه 215,000 20:05:03 200,000 200,000
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 1 متر قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 1.5 متر متفرقه 240,000 20:05:03 230,000 230,000
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 1.5 متر قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 2 متر متفرقه 390,000 20:05:03 350,000 350,000
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 2 متر قفل: دارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش بار موتور سیکلت کد NB
ملزومات باربری
کش بار موتور سیکلت کد NB متفرقه 195,000 20:05:02 195,000 200,000
کش بار موتور سیکلت کد NB قفل: ندارد
کش بار موتور سیکلت کد NB
ملزومات باربری
کش بار موتور سیکلت کد NB متفرقه 200,000 16 شهریور 200,000 200,000
کش بار موتور سیکلت کد NB قفل: ندارد
کش بار موتور کد NB طول 1.9 متر
ملزومات باربری
کش بار موتور کد NB طول 1.9 متر متفرقه 200,000 10 مهر 200,000 200,000
کش بار موتور کد NB طول 1.9 متر قفل: ندارد
کش باربری  مدل P2  مجموعه 2 عددی
ملزومات باربری
کش باربری مدل P2 مجموعه 2 عددی متفرقه 175,000 20:05:05 179,000 183,300
کش باربری مدل P2 مجموعه 2 عددی قفل: دارد
کش باربری اطمینان مدل  قیطانی 3متری
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 3متری اطمینان 328,800 20:05:03 268,000 380,000
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 3متری مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی اطمینان 114,400 20:05:04 60,900 64,000
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری اطمینان مدل 4 متری صادراتی
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل 4 متری صادراتی اطمینان 250,000 20:05:03 200,000 200,000
کش باربری اطمینان مدل 4 متری صادراتی مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری اطمینان مدل ET.77 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل ET.77 طول 3 متر اطمینان 180,000 20:05:05 180,000 180,000
کش باربری اطمینان مدل ET.77 طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 2 متری
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 2 متری اطمینان 196,500 20:05:04 188,000 190,000
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 2 متری مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 001 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 001 طول 2 متر متفرقه 53,000 20:05:03 49,400 51,000
کش باربری مدل 001 طول 2 متر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل 003 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 003 طول 3 متر متفرقه 66,600 20:05:01 62,700 63,900
کش باربری مدل 003 طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 003 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 003 طول 3 متر متفرقه 77,000 20:05:04 79,900 79,900
کش باربری مدل 003 طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل 007 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 007 طول 1.5 متر متفرقه 110,000 14 شهریور 110,000 110,000
کش باربری مدل 007 طول 1.5 متر قفل: دارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر متفرقه 81,000 20:05:05 79,000 81,000
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر قفل: دارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 70D طول 2 متر بسته دو عددی
ملزومات باربری
کش باربری مدل 70D طول 2 متر بسته دو عددی متفرقه 120,000 20:05:04 125,000 144,100
کش باربری مدل 70D طول 2 متر بسته دو عددی قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: خیر شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل 7D طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 7D طول 2 متر متفرقه 56,000 20:05:04 56,000 59,000
کش باربری مدل 7D طول 2 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل A77
ملزومات باربری
کش باربری مدل A77 متفرقه 234,300 20:05:04 192,000 195,000
کش باربری مدل A77 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل B12 طول 2متر بسته سه عددی
ملزومات باربری
کش باربری مدل B12 طول 2متر بسته سه عددی متفرقه 111,300 8 تیر 136,000 140,000
کش باربری مدل B12 طول 2متر بسته سه عددی قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل cv طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل cv طول 3 متر متفرقه 85,000 20:05:04 85,000 85,000
کش باربری مدل cv طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل cv1 طول  2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل cv1 طول 2 متر متفرقه 70,000 27 مرداد 70,500 85,100
کش باربری مدل cv1 طول 2 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل cv2 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل cv2 طول 1.5 متر متفرقه 66,000 14 شهریور 66,000 66,500
کش باربری مدل cv2 طول 1.5 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل Diba طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل Diba طول 3 متر متفرقه 160,000 8 تیر 142,500 150,000
کش باربری مدل Diba طول 3 متر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل M77
ملزومات باربری
کش باربری مدل M77 متفرقه 200,000 12 مرداد 178,000 178,000
کش باربری مدل M77 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل MING2 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل MING2 طول 2 متر متفرقه 179,700 20:05:03 139,900 141,000
کش باربری مدل MING2 طول 2 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل YEL03M  طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل YEL03M طول 3 متر متفرقه 330,000 20:05:04 295,000 295,000
کش باربری مدل YEL03M طول 3 متر قفل: ندارد
کش باربری کد IR1 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری کد IR1 طول 3 متر متفرقه 65,000 2 اردیبهشت 65,000 65,000
کش باربری کد IR1 طول 3 متر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری یاز مدل off road
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل off road متفرقه 5,500,000 12 مرداد 5,500,000 5,500,000
کش باربری یاز مدل off road قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-01 طول 1 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-01 طول 1 متر متفرقه 290,000 22 مرداد 290,000 290,000
کش باربری یاز مدل Ya-01 طول 1 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-01.5 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-01.5 طول 1.5 متر متفرقه 320,000 22 مرداد 320,000 320,000
کش باربری یاز مدل Ya-01.5 طول 1.5 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-02 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-02 طول 2 متر متفرقه 200,000 24 خرداد 200,000 200,000
کش باربری یاز مدل Ya-02 طول 2 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-03 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-03 طول 3 متر متفرقه 260,000 20:05:05 250,000 250,000
کش باربری یاز مدل Ya-03 طول 3 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-04 طول 4 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-04 طول 4 متر متفرقه 300,000 24 خرداد 300,000 300,000
کش باربری یاز مدل Ya-04 طول 4 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-05 طول 5 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-05 طول 5 متر متفرقه 350,000 6 مرداد 350,000 350,000
کش باربری یاز مدل Ya-05 طول 5 متر قفل: ندارد
مجموع موارد: 70 عدد در 2 صفحه
قیمت ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 3متری
قیمت: 328,800 ریال
قیمت: 328,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
تسمه حمل بار کد P-096 طول ۳ متر
قیمت: 680,000 ریال
قیمت: 680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت یاز طرح توری
قیمت: 260,000 ریال
قیمت: 260,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
کش باربری مدل cv طول 3 متر
قیمت: 85,000 ریال
قیمت: 85,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
تسمه آسان حمل مدل 01
قیمت: 560,000 ریال
قیمت: 560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت مدل S-110
قیمت: 183,000 ریال
قیمت: 183,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1
قیمت: 255,000 ریال
قیمت: 255,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی
قیمت: 114,400 ریال
قیمت: 114,400 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
کش باربری مدل Diba طول 3 متر
قیمت: 160,000 ریال
قیمت: 160,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ملزومات باربری
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر
قیمت: 81,000 ریال
قیمت: 81,000 ریال
مشاهده اطلاعات