قیمت کارواش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه شستشوی کرشر مدل OC3 pet box به همراه کیت پت شوی
کارواش
دستگاه شستشوی کرشر مدل OC3 pet box به همراه کیت پت شوی کرشر 39,500,000 24 مرداد 39,500,000 39,500,000
دستگاه شستشوی کرشر مدل OC3 pet box به همراه کیت پت شوی
كارواش كرشر مدل k3
کارواش
كارواش كرشر مدل k3 کرشر 51,000,000 26 شهریور 51,000,000 51,000,000
كارواش كرشر مدل k3 نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
كارواش هاردستون مدل HWP1610Y
کارواش
كارواش هاردستون مدل HWP1610Y هاردستون 15,110,000 8 اردیبهشت 15,110,000 15,110,000
كارواش هاردستون مدل HWP1610Y نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 بازه حداکثر دبی آب: 100-150
کارواش آروا مدل 5106
کارواش
کارواش آروا مدل 5106 آروا 32,500,000 22:03:40 28,500,000 28,500,000
کارواش آروا مدل 5106
کارواش آروا مدل 5109
کارواش
کارواش آروا مدل 5109 آروا 48,900,000 31 تیر 48,190,000 48,190,000
کارواش آروا مدل 5109
کارواش آروا مدل 5110
کارواش
کارواش آروا مدل 5110 آروا 58,500,000 21 خرداد 58,500,000 58,500,000
کارواش آروا مدل 5110
کارواش آنلو مدل APW-VG-110P
کارواش
کارواش آنلو مدل APW-VG-110P آنلو 29,990,000 25 خرداد 24,990,000 29,990,000
کارواش آنلو مدل APW-VG-110P نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش آنووی ریوربری مدل Blitz 8.15
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل Blitz 8.15 آنووی ریوربری 186,000,000 18:05:19 112,230,000 112,230,000
کارواش آنووی ریوربری مدل Blitz 8.15
کارواش آنووی ریوربری مدل Mirage 121 TSS
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل Mirage 121 TSS آنووی ریوربری 38,000,000 18:05:20 31,500,000 33,075,000
کارواش آنووی ریوربری مدل Mirage 121 TSS
کارواش آی پی سی مدل Elite 1910M
کارواش
کارواش آی پی سی مدل Elite 1910M آی پی سی 145,000,000 22:03:42 134,000,000 135,000,000
کارواش آی پی سی مدل Elite 1910M نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش آی پی سی مدل Elite 2840T
کارواش
کارواش آی پی سی مدل Elite 2840T آی پی سی 168,000,000 22:03:41 150,000,000 155,000,000
کارواش آی پی سی مدل Elite 2840T نوع موتور: القایی بازه توان: 1000-1500 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش آی پی سی مدل ONE AF-2000
کارواش
کارواش آی پی سی مدل ONE AF-2000 آی پی سی 58,000,000 22:03:43 58,000,000 58,000,000
کارواش آی پی سی مدل ONE AF-2000 نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اس تی ای مدل 5.32c-140
کارواش
کارواش اس تی ای مدل 5.32c-140 اس تی ای 38,350,000 5 مهر 38,350,000 38,350,000
کارواش اس تی ای مدل 5.32c-140 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140
کارواش
کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140 اس تی ای 38,500,000 22:04:38 38,800,000 38,800,000
کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140
کارواش
کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140 اس تی ای 33,800,000 22:04:38 44,500,000 44,500,000
کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی
کارواش استرانگ مدل KAW160
کارواش
کارواش استرانگ مدل KAW160 استرانگ 34,000,000 24 مرداد 38,900,000 39,780,000
کارواش استرانگ مدل KAW160
کارواش استنلی مدل SXPW22
کارواش
کارواش استنلی مدل SXPW22 استنلی 44,750,000 8 اردیبهشت 44,750,000 44,750,000
کارواش استنلی مدل SXPW22
کارواش المکس مدل H.P.W 681
کارواش
کارواش المکس مدل H.P.W 681 متفرقه 33,800,000 22:03:41 25,950,000 25,950,000
کارواش المکس مدل H.P.W 681 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش المکس مدل H.P.W 682
کارواش
کارواش المکس مدل H.P.W 682 متفرقه 34,800,000 22:03:41 27,950,000 27,950,000
کارواش المکس مدل H.P.W 682 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29100C
کارواش
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29100C اکتیو تولز 19,500,000 22:04:38 19,000,000 19,500,000
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29100C نوع موتور: القایی بازه توان: 1000-1500 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29130C
کارواش
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29130C اکتیو تولز 22,500,000 22:04:38 22,500,000 23,000,000
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29130C نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اکتیو تولز مدل AC29140C
کارواش
کارواش اکتیو تولز مدل AC29140C اکتیو تولز 29,900,000 22:03:39 29,900,000 29,900,000
کارواش اکتیو تولز مدل AC29140C نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اکتیو مدل AC20130
کارواش
کارواش اکتیو مدل AC20130 اکتیو تولز 33,500,000 10 مهر 31,500,000 33,500,000
کارواش اکتیو مدل AC20130 نوع موتور: ذغالی
کارواش اکتیو مدل AC20140
کارواش
کارواش اکتیو مدل AC20140 اکتیو تولز 31,500,000 27 خرداد 31,500,000 31,500,000
کارواش اکتیو مدل AC20140 نوع موتور: القایی
کارواش اکتیو مدل AC20140c
کارواش
کارواش اکتیو مدل AC20140c اکتیو تولز 28,215,000 14 تیر 28,215,000 28,215,000
کارواش اکتیو مدل AC20140c نوع موتور: ذغالی
کارواش ای اند ال مدل 3502
کارواش
کارواش ای اند ال مدل 3502 متفرقه 17,100,000 26 اردیبهشت 17,100,000 17,100,000
کارواش ای اند ال مدل 3502 نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش ایزی جت مدل 1001
کارواش
کارواش ایزی جت مدل 1001 متفرقه 1,050,000 22:03:39 870,000 920,000
کارواش ایزی جت مدل 1001
کارواش توسن مدل 1114CPWX
کارواش
کارواش توسن مدل 1114CPWX توسن 21,350,000 25 مهر 18,195,000 24,350,000
کارواش توسن مدل 1114CPWX نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش توسن مدل 1218IPW
کارواش
کارواش توسن مدل 1218IPW توسن 47,550,000 20:05:00 44,700,000 46,900,000
کارواش توسن مدل 1218IPW نوع موتور: القایی
کارواش دوو مدل DAX110-2100
کارواش
کارواش دوو مدل DAX110-2100 دوو 75,100,000 22:03:42 75,100,000 75,100,000
کارواش دوو مدل DAX110-2100 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی
کارواش دوو مدل DAX120-1600
کارواش
کارواش دوو مدل DAX120-1600 دوو 31,970,000 22:03:41 31,970,000 31,970,000
کارواش دوو مدل DAX120-1600 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی
کارواش دوو مدل DAX130-1800
کارواش
کارواش دوو مدل DAX130-1800 دوو 15,855,400 24 خرداد 15,855,400 24,680,000
کارواش دوو مدل DAX130-1800 نوع موتور: ذغالی
کارواش دوو مدل DAX130-1800
کارواش
کارواش دوو مدل DAX130-1800 دوو 36,590,000 22:03:41 36,590,000 36,590,000
کارواش دوو مدل DAX130-1800 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی
کارواش دوو مدل DAX160-2500
کارواش
کارواش دوو مدل DAX160-2500 دوو 81,950,000 22:03:41 81,950,000 81,950,000
کارواش دوو مدل DAX160-2500 نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 100-150
کارواش رونیکس مدل RP-0180
کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-0180 رونیکس 108,900,000 18:05:19 103,900,000 108,000,000
کارواش رونیکس مدل RP-0180 نوع موتور: القایی
کارواش ریوبی مدل AJP-1600
کارواش
کارواش ریوبی مدل AJP-1600 ریوبی 64,980,000 22:03:40 31,000,000 34,000,000
کارواش ریوبی مدل AJP-1600 نوع موتور: ذغالی
کارواش شیلدر مدل SH1515
کارواش
کارواش شیلدر مدل SH1515 شیلدر 35,629,000 20:05:00 29,689,000 31,580,000
کارواش شیلدر مدل SH1515
کارواش شیلدر مدل SH2015
کارواش
کارواش شیلدر مدل SH2015 شیلدر 55,999,000 20:05:00 55,999,000 55,999,000
کارواش شیلدر مدل SH2015 نوع موتور: القایی
کارواش فایندر کد 135B
کارواش
کارواش فایندر کد 135B متفرقه 59,000,000 22:03:41 59,000,000 59,000,000
کارواش فایندر کد 135B بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی
کارواش فرم مدل GRM1027
کارواش
کارواش فرم مدل GRM1027 متفرقه 39,000,000 22:03:41 42,000,000 42,000,000
کارواش فرم مدل GRM1027 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: نیمه صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 100-150
کارواش فندکی کد 005
کارواش
کارواش فندکی کد 005 متفرقه 7,500,000 24 مرداد 7,500,000 7,500,000
کارواش فندکی کد 005 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 0-500 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش محک مدل HPW-100
کارواش
کارواش محک مدل HPW-100 محک 19,850,000 26 شهریور 19,850,000 19,850,000
کارواش محک مدل HPW-100 نوع موتور: ذغالی
کارواش محک مدل HPW-100
کارواش
کارواش محک مدل HPW-100 محک 24,500,000 20:05:00 24,500,000 24,500,000
کارواش محک مدل HPW-100 نوع موتور: ذغالی
کارواش نووا مدل NTW 4100
کارواش
کارواش نووا مدل NTW 4100 نووا 35,333,300 1 شهریور 22,690,000 22,690,000
کارواش نووا مدل NTW 4100
کارواش نووا مدل NTW 4160
کارواش
کارواش نووا مدل NTW 4160 نووا 80,000,000 15 مهر 65,000,000 69,800,000
کارواش نووا مدل NTW 4160
کارواش نووا مدل NTW5100
کارواش
کارواش نووا مدل NTW5100 نووا 21,000,000 3 مرداد 18,350,000 18,350,000
کارواش نووا مدل NTW5100 نوع موتور: ذغالی
کارواش هاردستون مدل  HWP1210Y
کارواش
کارواش هاردستون مدل HWP1210Y هاردستون 11,690,000 27 خرداد 11,690,000 11,690,000
کارواش هاردستون مدل HWP1210Y نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 بازه حداکثر دبی آب: 100-150
کارواش هیتاچی مدل AW 100
کارواش
کارواش هیتاچی مدل AW 100 هیتاچی 28,900,000 5 مهر 29,000,000 29,500,000
کارواش هیتاچی مدل AW 100 نوع موتور: القایی
کارواش هیرو مدل HE-1500
کارواش
کارواش هیرو مدل HE-1500 هیرو 14,750,000 24 خرداد 14,750,000 14,750,000
کارواش هیرو مدل HE-1500 نوع موتور: ذغالی
کارواش هیوندای مدل 1410
کارواش
کارواش هیوندای مدل 1410 هیوندای 34,000,000 22:04:38 32,640,000 32,640,000
کارواش هیوندای مدل 1410 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی
مجموع موارد: 64 عدد در 2 صفحه
قیمت کارواش
کارواش وکسون مدل vk 220
قیمت: 49,920,000 ریال
قیمت: 49,920,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش کومت مدل STATIC 1700 CLASSIC GOLD
قیمت: 162,000,000 ریال
قیمت: 162,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش کومت مدل KRS 1300 CLASSIC
قیمت: 55,000,000 ریال
قیمت: 55,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش فرم مدل GRM1027
قیمت: 39,000,000 ریال
قیمت: 39,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش اکتیو تولز مدل AC-29100C
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش آی پی سی مدل Elite 1910M
قیمت: 145,000,000 ریال
قیمت: 145,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش کرشر مدل K2COMPACT-NEW
قیمت: 37,250,000 ریال
قیمت: 37,250,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش نووا مدل NTW5100
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش توسن مدل 1114CPWX
قیمت: 21,350,000 ریال
قیمت: 21,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش اکتیو تولز مدل AC29140C
قیمت: 29,900,000 ریال
قیمت: 29,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات