قیمت مسیریاب خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ردیاب  تک یاب جی پی اس مدل مگنتو  GT104
مسیریاب خودرو
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل مگنتو GT104 تک یاب جی پی اس 19,700,000 7 مهر 15,500,000 15,500,000
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل مگنتو GT104 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303
مسیریاب خودرو
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303 تک یاب جی پی اس 6,300,000 9 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303 صفحه نمایش: ندارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو  تلتونیکا مدل FM1120
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FM1120 تلتونیکا 7,500,000 9 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FM1120 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه مینی یو اس بی:دارد
ردیاب خودرو  تلتونیکا مدل fma110
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma110 9,000,000 3 فروردین 9,000,000 9,000,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma110 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو  سیلور مدل GEOSAFE
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سیلور مدل GEOSAFE متفرقه 8,100,000 5 آبان 7,275,000 7,275,000
ردیاب خودرو سیلور مدل GEOSAFE صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو  سینو ترک مدل 900
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سینو ترک مدل 900 سینوترک 9,500,000 5 آبان 9,500,000 9,500,000
ردیاب خودرو سینو ترک مدل 900 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو  سینو ترک مدل 901W
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سینو ترک مدل 901W سینوترک 11,500,000 5 آبان 11,500,000 11,500,000
ردیاب خودرو سینو ترک مدل 901W صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 متفرقه 10,000,000 14:06:41 8,000,000 8,000,000
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 متفرقه 9,200,000 30 مهر 7,900,000 7,900,000
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو آنزو کد G05N
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آنزو کد G05N آنزو 7,800,000 14 شهریور 7,800,000 7,800,000
ردیاب خودرو آنزو کد G05N صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو آنزو کد G5
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آنزو کد G5 آنزو 10,000,000 5 آبان 10,000,000 10,000,000
ردیاب خودرو آنزو کد G5 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو آهنربایی مدل AS4 _X
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آهنربایی مدل AS4 _X متفرقه 16,990,000 26 شهریور 16,000,000 16,250,000
ردیاب خودرو آهنربایی مدل AS4 _X صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو آیرود مدل iVT-808WP
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آیرود مدل iVT-808WP آیرود 10,000,000 5 آبان 10,000,000 10,000,000
ردیاب خودرو آیرود مدل iVT-808WP صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو او بی دی کد 22
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو او بی دی کد 22 متفرقه 15,289,800 5 آبان 9,990,000 12,825,000
ردیاب خودرو او بی دی کد 22 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: دارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو اکسیر مدل Ex-02
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو اکسیر مدل Ex-02 متفرقه 5,600,000 8 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
ردیاب خودرو اکسیر مدل Ex-02 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو ای ویگو مدل Ob22d
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو ای ویگو مدل Ob22d متفرقه 8,990,000 5 آبان 9,490,000 9,490,000
ردیاب خودرو ای ویگو مدل Ob22d صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو به دید مدل brk-out
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو به دید مدل brk-out متفرقه 6,500,000 1 شهریور 6,100,000 6,100,000
ردیاب خودرو به دید مدل brk-out صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641 متفرقه 6,380,000 9 اردیبهشت 6,380,000 6,380,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT642
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT642 متفرقه 7,250,000 8 اردیبهشت 7,250,000 7,250,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT642 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT654
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT654 متفرقه 9,950,000 9 اردیبهشت 9,950,000 9,950,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT654 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT655
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT655 متفرقه 10,680,000 9 اردیبهشت 10,680,000 10,680,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT655 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل 920
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل 920 تلتونیکا 9,600,000 12 مهر 8,900,000 8,900,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل 920 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202 تلتونیکا 14,500,000 24 مرداد 11,644,000 14,200,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB202
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB202 تلتونیکا 16,500,000 31 شهریور 15,300,000 15,300,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB202 صفحه نمایش: دارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920 تلتونیکا 9,250,000 10 مهر 8,280,000 8,900,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920 هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108A
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108A جی پی اس ترکر 20,000,000 15 مهر 16,191,000 17,990,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108A صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108B
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108B جی پی اس ترکر 23,200,000 5 آبان 17,910,000 19,900,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108B صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 707
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 707 جی پی اس ترکر 9,500,000 22 مرداد 7,800,000 7,800,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 707 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 711
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 711 جی پی اس ترکر 9,300,000 14 مرداد 9,300,000 9,300,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 711 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل C310
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل C310 جی پی اس ترکر 8,100,000 5 آبان 6,350,000 6,350,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل C310 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل C310B
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل C310B جی پی اس ترکر 10,600,000 5 آبان 8,910,000 8,910,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل C310B صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101 جی پی اس ترکر 6,900,000 5 مرداد 5,300,000 5,500,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل IR59
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل IR59 جی پی اس ترکر 7,450,000 5 مهر 7,450,000 7,450,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل IR59 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد  705
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 705 جی پی اس ترکر 16,100,000 21 شهریور 15,400,000 15,400,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 705 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 601
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 601 جی پی اس ترکر 7,700,000 5 آبان 6,200,000 6,200,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 601 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو رادار مدل 320
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو رادار مدل 320 رادار 9,900,000 7 مهر 8,800,000 8,800,000
ردیاب خودرو رادار مدل 320 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو رایان مدل TON100
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو رایان مدل TON100 متفرقه 6,500,000 28 خرداد 6,500,000 6,500,000
ردیاب خودرو رایان مدل TON100 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو روبیکس مدل GPS103
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو روبیکس مدل GPS103 متفرقه 7,300,000 28 خرداد 7,300,000 7,300,000
ردیاب خودرو روبیکس مدل GPS103 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N متفرقه 7,200,000 5 مرداد 6,800,000 6,890,000
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N متفرقه 10,800,000 5 آبان 7,190,000 7,200,000
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد
ردیاب خودرو زنوتیک مدل X3
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زنوتیک مدل X3 زنوتیک 8,600,000 14 شهریور 8,000,000 8,600,000
ردیاب خودرو زنوتیک مدل X3 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01 متفرقه 7,000,000 14 مرداد 6,700,000 6,700,000
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01 صفحه نمایش: ندارد درگاه سیم کارت: دارد
ردیاب خودرو سونتی می مدل Midrive D03
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سونتی می مدل Midrive D03 سوِنتی مِی 5,375,000 5 آبان 7,590,500 7,590,500
ردیاب خودرو سونتی می مدل Midrive D03 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: ندارد گزارش مسافت طی شده: ندارد درگاه سیم کارت:ندارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906 سینوترک 8,100,000 10 مهر 6,470,000 6,470,000
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو سیکیومور مدل G500
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سیکیومور مدل G500 متفرقه 6,900,000 5 آبان 6,900,000 6,900,000
ردیاب خودرو سیکیومور مدل G500 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو فشن مدل GPS105
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو فشن مدل GPS105 متفرقه 9,500,000 5 مرداد 8,300,000 8,300,000
ردیاب خودرو فشن مدل GPS105 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل 001
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل 001 متفرقه 7,650,000 30 فروردین 7,650,000 8,500,000
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل 001 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: ندارد گزارش مسافت طی شده: ندارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو لاجیسکر مدل smart
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لاجیسکر مدل smart متفرقه 5,990,000 23 خرداد 5,990,000 5,990,000
ردیاب خودرو لاجیسکر مدل smart صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو لندر مدل LD-45
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لندر مدل LD-45 لندر 7,000,000 5 آبان 6,200,000 6,300,000
ردیاب خودرو لندر مدل LD-45 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57 لندر 7,240,000 21 شهریور 6,750,000 7,290,000
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
مجموع موارد: 103 عدد در 3 صفحه
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب نفریاب تک یاب جی پی اس مدل GT102
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو های ویژن مدل C303
قیمت: 4,590,000 ریال
قیمت: 4,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو های ویژن مدل MW3
قیمت: 5,650,000 ریال
قیمت: 5,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب و ضد سرقت خودرو لندر مدل LD-56
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202
قیمت: 14,500,000 ریال
قیمت: 14,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641
قیمت: 6,380,000 ریال
قیمت: 6,380,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303
قیمت: 6,300,000 ریال
قیمت: 6,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودروی اگزد مدل G3
قیمت: 7,500,000 ریال
قیمت: 7,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FMB202
قیمت: 16,500,000 ریال
قیمت: 16,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 108B
قیمت: 23,200,000 ریال
قیمت: 23,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات