قیمت دستگاه پخش خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مانیتور فابریک سراتو سایپایی ایمپالا کد 1039
دستگاه پخش خودرو
مانیتور فابریک سراتو سایپایی ایمپالا کد 1039 ایمپالا 65,900,000 10:11:14 45,900,000 47,200,000
مانیتور فابریک سراتو سایپایی ایمپالا کد 1039 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
مانیتورفابریک آریو Z300 کد1001
دستگاه پخش خودرو
مانیتورفابریک آریو Z300 کد1001 ایمپالا 48,990,000 10:11:13 42,890,000 46,780,000
مانیتورفابریک آریو Z300 کد1001 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
مانیتورفابریک رنو ساندرو ایمپالا کد 1026
دستگاه پخش خودرو
مانیتورفابریک رنو ساندرو ایمپالا کد 1026 ایمپالا 72,300,000 10:11:15 45,600,000 45,600,000
مانیتورفابریک رنو ساندرو ایمپالا کد 1026 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: قابل اضافه شدن سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینکا مدل F145
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F145 وینکا 22,750,000 9 اردیبهشت 22,750,000 22,750,000
پخش خودرو وینکا مدل F145 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو وینکا مدل F561
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F561 وینکا 45,800,000 23 تیر 36,850,000 36,850,000
پخش خودرو وینکا مدل F561 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو وینکا مدل L755
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L755 وینکا 42,600,000 23 تیر 42,600,000 42,600,000
پخش خودرو وینکا مدل L755 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینگر مدل 6053
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینگر مدل 6053 وینگر 32,300,000 14 مرداد 29,000,000 29,000,000
پخش خودرو وینگر مدل 6053 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینگر مدل 7066
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینگر مدل 7066 وینگر 30,000,000 27 مرداد 26,800,000 26,800,000
پخش خودرو وینگر مدل 7066 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو پلازا مدل 553
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو پلازا مدل 553 پلازا 52,000,000 15 مهر 38,500,000 38,500,000
پخش خودرو پلازا مدل 553 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو پلازا مدل 553DL
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو پلازا مدل 553DL پلازا 49,000,000 14 مرداد 34,500,000 37,500,000
پخش خودرو پلازا مدل 553DL پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو مدل a2018
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مدل a2018 متفرقه 29,500,000 2 مهر 29,500,000 31,990,000
پخش خودرو مدل a2018 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو مدل DGX-8801
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مدل DGX-8801 متفرقه 1,930,500 21 خرداد 1,930,500 2,050,000
پخش خودرو مدل DGX-8801 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2717S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2717S مکسیدر 3,850,000 30 فروردین 3,850,000 3,850,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2717S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2719S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2719S مکسیدر 4,100,000 9 اردیبهشت 4,100,000 4,100,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2719S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2721S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2721S مکسیدر 3,750,000 30 فروردین 3,750,000 3,750,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2721S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2722S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2722S مکسیدر 4,100,000 9 اردیبهشت 4,100,000 4,100,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2722S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2723S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2723S مکسیدر 3,680,000 30 فروردین 3,680,000 3,680,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2723S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2703S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2703S مکسیدر 3,600,000 19 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2703S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2706S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2706S مکسیدر 3,990,000 25 فروردین 3,990,000 3,990,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2706S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2711S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2711S مکسیدر 3,350,000 20 خرداد 3,350,000 3,350,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2711S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2714S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2714S مکسیدر 4,250,000 25 فروردین 4,250,000 4,250,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2714S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو وینکا مدل F340
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F340 وینکا 28,000,000 28 خرداد 28,000,000 28,000,000
پخش خودرو وینکا مدل F340 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو وینکا مدل F529
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F529 وینکا 37,500,000 20 خرداد 37,500,000 37,500,000
پخش خودرو وینکا مدل F529 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو وینکا مدل L151
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L151 دستگاه پخش خودرو 43,300,000 28 خرداد 43,300,000 43,300,000
پخش خودرو وینکا مدل L151 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینکا مدل L356
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L356 وینکا 49,500,000 30 خرداد 49,500,000 49,500,000
پخش خودرو وینکا مدل L356 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینکا مدل L900
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L900 وینکا 45,800,000 13 اردیبهشت 45,800,000 45,800,000
پخش خودرو وینکا مدل L900 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U کنوود 10,300,000 2 تیر 9,634,600 10,300,000
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش خودرو کنوود مدل KDC-153UM
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KDC-153UM کنوود 9,777,600 28 خرداد 9,777,600 9,777,600
پخش خودرو کنوود مدل KDC-153UM پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KMM-104
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KMM-104 کنوود 6,859,000 30 فروردین 6,859,000 6,859,000
پخش خودرو کنوود مدل KMM-104 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KMM-204
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KMM-204 کنوود 13,320,000 7 مهر 12,399,000 13,080,000
پخش خودرو کنوود مدل KMM-204 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش کننده خودرو زیکو مدل PH19
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو زیکو مدل PH19 متفرقه 2,300,000 22 تیر 1,870,000 1,870,000
پخش کننده خودرو زیکو مدل PH19 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ندارد
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B متفرقه 7,690,000 23 تیر 7,690,000 7,690,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B متفرقه 8,490,000 22 مرداد 8,490,000 8,490,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B متفرقه 8,490,000 1 شهریور 8,490,000 8,490,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B متفرقه 8,490,000 6 شهریور 8,490,000 8,490,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B متفرقه 8,950,000 26 شهریور 8,950,000 8,950,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B متفرقه 8,950,000 31 شهریور 8,950,000 8,950,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل 4019B پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده تصویری خودرو مدل GM-6281
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل GM-6281 متفرقه 13,490,000 9 اردیبهشت 13,490,000 13,490,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل GM-6281 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو مدل OS-49-1
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل OS-49-1 متفرقه 3,650,000 10:11:18 3,650,000 3,650,000
پخش کننده خودرو مدل OS-49-1 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX:دارد
پخش کننده خودرو وینکا مدل F757
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو وینکا مدل F757 وینکا 35,500,000 5 مهر 26,500,000 27,600,000
پخش کننده خودرو وینکا مدل F757 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش کننده خودرو پایونر مدل IR22-P
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو پایونر مدل IR22-P متفرقه 960,000 10:11:12 815,000 860,000
پخش کننده خودرو پایونر مدل IR22-P پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو آر ایکس مدل T001500
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو آر ایکس مدل T001500 متفرقه 4,300,000 10:11:16 3,540,000 3,820,000
پخش کننده خودرو آر ایکس مدل T001500 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو آلفا مدل 111
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو آلفا مدل 111 متفرقه 43,500,000 10:11:18 43,500,000 43,500,000
پخش کننده خودرو آلفا مدل 111 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX:ندارد
پخش کننده خودرو الفا مدل and 9_ p
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو الفا مدل and 9_ p متفرقه 31,000,000 31 شهریور 28,800,000 28,800,000
پخش کننده خودرو الفا مدل and 9_ p پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو الفا مدل and 9_206
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو الفا مدل and 9_206 متفرقه 30,000,000 31 شهریور 28,700,000 30,000,000
پخش کننده خودرو الفا مدل and 9_206 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو الفا کد 5287
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو الفا کد 5287 متفرقه 38,900,000 10:11:18 38,900,000 38,900,000
پخش کننده خودرو الفا کد 5287 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX:دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو الفا کد 5627
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو الفا کد 5627 متفرقه 38,900,000 10:11:17 38,900,000 38,900,000
پخش کننده خودرو الفا کد 5627 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX:دارد
پخش کننده خودرو الفا کد 5916
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو الفا کد 5916 متفرقه 38,900,000 10:11:17 38,900,000 38,900,000
پخش کننده خودرو الفا کد 5916 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX:دارد
پخش کننده خودرو المنت مدل E-6255
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو المنت مدل E-6255 متفرقه 3,600,000 10:11:14 3,600,000 3,600,000
پخش کننده خودرو المنت مدل E-6255 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ندارد
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9601
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9601 متفرقه 3,880,000 10:11:13 3,300,000 3,400,000
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9601 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
مجموع موارد: 522 عدد در 11 صفحه
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مکسیدر مدل 3088an
قیمت: 8,000,000 ریال
قیمت: 8,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل P131
قیمت: 31,500,000 ریال
قیمت: 31,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو کنکورد پلاس مدل KD-U2507
قیمت: 3,850,000 ریال
قیمت: 3,850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو شروود مدل SH-293BT
قیمت: 2,465,000 ریال
قیمت: 2,465,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو کنوود مدل KDC-154UM
قیمت: 11,500,000 ریال
قیمت: 11,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو کد 55
قیمت: 49,500,000 ریال
قیمت: 49,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل MZDA3
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو مدل F8228
قیمت: 30,590,000 ریال
قیمت: 30,590,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل 315NC100Pro
قیمت: 64,020,000 ریال
قیمت: 64,020,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-S4250BT
قیمت: 31,000,000 ریال
قیمت: 31,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات