قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فابر خودرو رینبو مدل Dream-4AB
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فابر خودرو رینبو مدل Dream-4AB 18,900,000 18 تیر 18,900,000 18,900,000
آمپلی فابر خودرو رینبو مدل Dream-4AB تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480 17,900,000 10:11:15 15,500,000 15,500,000
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF 8,450,000 25 فروردین 8,450,000 8,450,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF 9,550,000 17 اردیبهشت 9,550,000 9,550,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130 7,260,600 13 اردیبهشت 7,260,600 7,260,600
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140 10,510,100 23 تیر 9,250,000 9,250,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150 9,450,000 9 فروردین 9,450,000 9,450,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو  ارتکوییک مدل MiNi D1500.2
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1500.2 25,000,000 5 مرداد 22,500,000 24,500,000
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1500.2 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 130 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل BM-O350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل BM-O350.4 7,943,000 1 شهریور 7,943,000 7,943,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل BM-O350.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل BM-W350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل BM-W350.4 7,870,000 17 شهریور 7,870,000 8,090,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل BM-W350.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-O350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-O350.4 8,050,000 7 مهر 8,050,000 8,050,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-O350.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-O500.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-O500.4 10,000,000 08:13:55 9,150,000 9,150,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-O500.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W350.4 7,780,000 26 شهریور 7,870,000 7,870,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W350.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W500.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W500.4 9,800,000 15 مهر 9,800,000 9,800,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W500.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W600.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W600.4 9,650,000 31 شهریور 9,650,000 9,650,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MB-W600.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B350.4 7,780,000 26 شهریور 7,870,000 8,090,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B350.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B500.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B500.4 9,800,000 10:11:16 9,150,000 9,150,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B500.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B600.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B600.4 9,650,000 26 شهریور 9,081,000 9,977,000
آمپلی فایر خودرو آ دی اس مدل MC-B600.4 تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4 25,000,000 5 مرداد 22,500,000 24,000,000
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 65
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq 78,550,000 10:11:12 58,500,000 58,500,000
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 500 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670 12,777,000 9 تیر 10,195,000 20,858,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705 18,700,000 17 شهریور 17,300,000 18,700,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX 11,270,000 30 خرداد 11,270,000 25,804,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX 16,820,000 14 شهریور 16,820,000 17,132,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 10001
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 10001 22,500,000 26 شهریور 21,000,000 21,600,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 10001 تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805 12,500,000 24 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400 9,840,000 21 خرداد 9,840,000 9,840,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550 10,800,000 28 خرداد 10,800,000 12,463,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000 11,700,000 13 اردیبهشت 11,575,000 11,700,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR 5,550,000 29 خرداد 5,550,000 5,550,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR تعداد کانال: 2 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001 36,700,000 25 مهر 32,500,000 32,500,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001 تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1480DC
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1480DC 22,500,000 26 شهریور 19,200,000 19,200,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1480DC تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100 9,000,000 28 خرداد 9,000,000 9,000,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100 10,195,000 23 خرداد 10,195,000 12,953,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115 19,900,000 2 مهر 15,900,000 17,170,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125 14,200,000 14 شهریور 14,200,000 14,200,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185 10,950,000 1 خرداد 10,816,200 10,950,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2 11,600,000 14 تیر 10,000,000 10,390,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905 13,990,000 14 تیر 12,500,000 12,500,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام جی ائودیو مدل MG-5MINI
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام جی ائودیو مدل MG-5MINI 21,200,000 31 شهریور 21,200,000 21,200,000
آمپلی فایر خودرو ام جی ائودیو مدل MG-5MINI تعداد کانال: 5
آمپلی فایر خودرو ام جی مدل MG-1MINI
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام جی مدل MG-1MINI 20,100,000 10:11:14 18,650,000 18,650,000
آمپلی فایر خودرو ام جی مدل MG-1MINI تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-O500.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-O500.4 9,424,000 6 شهریور 9,424,000 9,424,000
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-O500.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-O600.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-O600.4 10,675,000 5 مهر 9,081,000 9,977,000
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-O600.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-W350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-W350.4 8,090,000 14 شهریور 7,943,000 8,090,000
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-W350.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-W500.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-W500.4 10,083,000 25 مهر 10,083,000 10,083,000
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MB-W500.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MC-B350.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MC-B350.4 9,785,000 10:11:16 8,090,000 8,090,000
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MC-B350.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MC-B600.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MC-B600.4 10,675,000 5 مهر 10,775,000 10,775,000
آمپلی فایر خودرو ای دی اس مدل MC-B600.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM 13,438,000 14 مرداد 9,900,000 12,078,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 300 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM 14,300,000 30 خرداد 14,300,000 14,300,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM 16,900,000 12 خرداد 16,900,000 16,900,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
مجموع موارد: 1791 عدد در 36 صفحه
قیمت: 1,270,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
میدرنج خودرو بوستر مدل BM-10H
قیمت: 4,850,000 ریال
قیمت: 4,850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
خازن خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-9700
قیمت: 4,264,000 ریال
قیمت: 4,264,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
پخش کننده خودرو پایونیر مدل DEH-S1152UB
قیمت: 26,500,000 ریال
قیمت: 26,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
توییتر خودرو امجد کد 80
قیمت: 2,406,000 ریال
قیمت: 2,406,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
آمپلی فایر خودرو کارینا مدل XW-544
قیمت: 11,170,000 ریال
قیمت: 11,170,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM01
قیمت: 3,350,000 ریال
قیمت: 3,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل H-163
قیمت: 780,000 ریال
قیمت: 780,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
پخش کننده خودرو ووکس مدل CS35C100Pro
قیمت: 70,810,000 ریال
قیمت: 70,810,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو
ساب ووفر خودرو هرتز مدل DBX 30.3
قیمت: 36,480,000 ریال
قیمت: 36,480,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات