قیمت کمپرسور هوا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تلمبه پایی کنزاکس مدل KFP-102
کمپرسور هوا
تلمبه پایی کنزاکس مدل KFP-102 کنزاکس 3,300,000 31 شهریور 2,975,000 3,200,000
تلمبه پایی کنزاکس مدل KFP-102 فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠١
کمپرسور هوا
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠١ كارناوال 38,500,000 2 مهر 36,000,000 36,000,000
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠١ ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: با روغن فشارسنج: دارد شلنگ:ندارد
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠٢
کمپرسور هوا
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠٢ كارناوال 74,000,000 5 مهر 67,000,000 70,350,000
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠٢ بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج:دارد شلنگ: ندارد
مینی کمپرسور باد فندکی  رونیکس مدل  RH_4263
کمپرسور هوا
مینی کمپرسور باد فندکی رونیکس مدل RH_4263 رونیکس 10,879,000 22:04:35 7,500,000 8,400,000
مینی کمپرسور باد فندکی رونیکس مدل RH_4263 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
پمپ باد ادون مدل AC800-WP25L
کمپرسور هوا
پمپ باد ادون مدل AC800-WP25L ادون 27,500,000 22:04:35 27,500,000 27,500,000
پمپ باد ادون مدل AC800-WP25L بازه توان: 500-1000 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور باد  میلان مدل 002
کمپرسور هوا
کمپرسور باد میلان مدل 002 متفرقه 7,850,000 31 تیر 7,850,000 7,850,000
کمپرسور باد میلان مدل 002 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد 55 لیتری فیناک مدل 3HP
کمپرسور هوا
کمپرسور باد 55 لیتری فیناک مدل 3HP متفرقه 23,500,000 25 فروردین 23,500,000 23,500,000
کمپرسور باد 55 لیتری فیناک مدل 3HP ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: با روغن، تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:ندارد
کمپرسور باد آ اس آ مدل AC800
کمپرسور هوا
کمپرسور باد آ اس آ مدل AC800 متفرقه 5,190,000 23 تیر 4,550,500 4,790,000
کمپرسور باد آ اس آ مدل AC800 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد آروا مدل 5132
کمپرسور هوا
کمپرسور باد آروا مدل 5132 آروا 6,900,000 14 تیر 6,900,000 6,900,000
کمپرسور باد آروا مدل 5132 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد آلراید مدل TCW-098
کمپرسور هوا
کمپرسور باد آلراید مدل TCW-098 متفرقه 5,250,000 14 مرداد 4,600,000 4,800,000
کمپرسور باد آلراید مدل TCW-098 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 220 ولت، 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد ادون مدل ED550-25L
کمپرسور هوا
کمپرسور باد ادون مدل ED550-25L ادون 41,500,000 22:04:35 39,000,000 39,000,000
کمپرسور باد ادون مدل ED550-25L بازه توان: 500-1000 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد اس تی ای مدل RH-4261B
کمپرسور هوا
کمپرسور باد اس تی ای مدل RH-4261B اس تی ای 22,100,000 22:04:35 21,990,000 22,000,000
کمپرسور باد اس تی ای مدل RH-4261B ولتاژ ورودی: 220 ولت، 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC-1511D
کمپرسور هوا
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC-1511D اکتیو تولز 6,750,000 1 آبان 6,344,200 7,640,000
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC-1511D بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC1422F
کمپرسور هوا
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC1422F اکتیو تولز 3,395,000 12 مرداد 3,395,000 3,395,000
کمپرسور باد اکتیو تولز مدل AC1422F بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد اکتیو مدل AC1400AS
کمپرسور هوا
کمپرسور باد اکتیو مدل AC1400AS اکتیو تولز 18,130,000 1 شهریور 18,130,000 18,130,000
کمپرسور باد اکتیو مدل AC1400AS ولتاژ ورودی: 220 ولت فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01
کمپرسور هوا
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01 باسئوس 5,720,000 26 اردیبهشت 5,720,000 5,720,000
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج:ندارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01
کمپرسور هوا
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01 باسئوس 5,720,000 27 اردیبهشت 5,720,000 5,720,000
کمپرسور باد باسئوس مدل CRCQB01-01 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج:ندارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد رونیکس مدل RH-4262
کمپرسور هوا
کمپرسور باد رونیکس مدل RH-4262 رونیکس 9,000,000 22:04:35 6,295,000 8,500,000
کمپرسور باد رونیکس مدل RH-4262 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:ندارد
کمپرسور باد سایلنت کنزاکس مدل KACS-150
کمپرسور هوا
کمپرسور باد سایلنت کنزاکس مدل KACS-150 کنزاکس 129,500,000 22:04:35 91,000,000 97,450,000
کمپرسور باد سایلنت کنزاکس مدل KACS-150 ولتاژ ورودی: 220 ولت فناوری کمپرسور: بدون روغن، دو سیلندر، خنک شونده با فن فشارسنج: دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور باد سونتی می مدل TP03
کمپرسور هوا
کمپرسور باد سونتی می مدل TP03 سوِنتی مِی 29,000,000 22:04:35 27,340,000 29,900,000
کمپرسور باد سونتی می مدل TP03 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد سیمند مدل cy102
کمپرسور هوا
کمپرسور باد سیمند مدل cy102 متفرقه 5,500,000 12 اردیبهشت 5,200,000 5,500,000
کمپرسور باد سیمند مدل cy102 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد فندکی اکتیو تولز مدل AC1412BS
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی اکتیو تولز مدل AC1412BS اکتیو تولز 5,350,000 9 مرداد 4,300,000 4,600,000
کمپرسور باد فندکی اکتیو تولز مدل AC1412BS ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن، دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW20L-P-Plus
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW20L-P-Plus دوو 2,350,000 21 فروردین 2,350,000 2,350,000
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW20L-P-Plus ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW55-P Plus
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW55-P Plus دوو 9,399,000 20 مهر 8,349,000 8,439,000
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW55-P Plus ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد فندکی سوباشی مدل SUB-101
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی سوباشی مدل SUB-101 متفرقه 6,250,000 24 اردیبهشت 6,250,000 6,250,000
کمپرسور باد فندکی سوباشی مدل SUB-101 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-13
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-13 کنزاکس 6,110,000 30 خرداد 6,110,000 6,110,000
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-13 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-14
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-14 کنزاکس 7,000,000 22:04:35 5,980,000 6,290,000
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-14 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد فندکی کویدو   مدل 6236L
کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی کویدو مدل 6236L متفرقه 16,400,000 22:04:35 16,400,000 16,400,000
کمپرسور باد فندکی کویدو مدل 6236L ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد مدل A965KP
کمپرسور هوا
کمپرسور باد مدل A965KP متفرقه 7,980,000 24 مرداد 7,980,000 7,980,000
کمپرسور باد مدل A965KP ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد مدل AT2000
کمپرسور هوا
کمپرسور باد مدل AT2000 متفرقه 9,450,000 20 مهر 9,450,000 9,450,000
کمپرسور باد مدل AT2000 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد مدل M-2016
کمپرسور هوا
کمپرسور باد مدل M-2016 متفرقه 2,474,000 22:04:35 2,500,000 2,500,000
کمپرسور باد مدل M-2016 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: بدون روغن فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور باد میلان مدل AC220
کمپرسور هوا
کمپرسور باد میلان مدل AC220 متفرقه 7,300,000 24 مرداد 5,749,400 6,470,000
کمپرسور باد میلان مدل AC220 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد میلان مدل AD12
کمپرسور هوا
کمپرسور باد میلان مدل AD12 متفرقه 10,500,000 31 شهریور 9,400,000 9,400,000
کمپرسور باد میلان مدل AD12 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد هیوسان مدل 2012
کمپرسور هوا
کمپرسور باد هیوسان مدل 2012 متفرقه 9,890,000 22:04:35 6,956,000 6,956,000
کمپرسور باد هیوسان مدل 2012 بازه توان: 0-500 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج:دارد شلنگ: دارد
کمپرسور باد کنزاکس مدل KACS-124
کمپرسور هوا
کمپرسور باد کنزاکس مدل KACS-124 کنزاکس 39,000,000 24 اردیبهشت 39,000,000 39,000,000
کمپرسور باد کنزاکس مدل KACS-124 ولتاژ ورودی: 220 ولت فناوری کمپرسور: بدون روغن، دو سیلندر، خنک شونده با فن فشارسنج: دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور باد کنزاکس کد KAC-110
کمپرسور هوا
کمپرسور باد کنزاکس کد KAC-110 کنزاکس 36,900,000 22:04:35 46,000,000 46,000,000
کمپرسور باد کنزاکس کد KAC-110 بازه توان: 500-1000 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: با روغن تک سیلندر خنک شونده با فن فشارسنج:دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور باد کویدو مدل 18 62
کمپرسور هوا
کمپرسور باد کویدو مدل 18 62 متفرقه 9,400,000 22:04:35 9,400,000 9,400,000
کمپرسور باد کویدو مدل 18 62 ولتاژ ورودی: 12 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ:دارد
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000
کمپرسور هوا
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000 استرانگ 6,300,000 5 مهر 5,550,000 5,990,000
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000
کمپرسور هوا
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000 استرانگ 6,300,000 15 مهر 6,300,000 6,300,000
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000
کمپرسور هوا
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000 استرانگ 6,300,000 20 مهر 6,300,000 6,300,000
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور فندکی تک سیلندر آروا کد 5130
کمپرسور هوا
کمپرسور فندکی تک سیلندر آروا کد 5130 آروا 7,700,000 22:04:35 6,700,000 6,900,000
کمپرسور فندکی تک سیلندر آروا کد 5130 ولتاژ ورودی: 220 ولت فناوری کمپرسور: تک سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور هوا اکتیو تولز مدل ac1110
کمپرسور هوا
کمپرسور هوا اکتیو تولز مدل ac1110 اکتیو تولز 29,900,000 31 شهریور 25,800,000 29,980,000
کمپرسور هوا اکتیو تولز مدل ac1110 بازه توان: 1000-1500 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دبی هوا: 0-5000 فناوری کمپرسور: با روغن تک سیلندر خنک شونده با فن فشارسنج:دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور هوا رونیکس مدل RC-8010
کمپرسور هوا
کمپرسور هوا رونیکس مدل RC-8010 رونیکس 58,500,000 22 مرداد 58,500,000 58,500,000
کمپرسور هوا رونیکس مدل RC-8010 شلنگ: ندارد
کمپرسور هوا شیلدر مدل SH5025
کمپرسور هوا
کمپرسور هوا شیلدر مدل SH5025 شیلدر 30,250,000 27 خرداد 30,250,000 30,250,000
کمپرسور هوا شیلدر مدل SH5025 فناوری کمپرسور: خنک شونده با فن، تک سیلندر، با روغن فشارسنج: دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1280
کمپرسور هوا
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1280 اکتیو تولز 47,800,000 23 فروردین 47,800,000 47,800,000
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1280 ولتاژ ورودی: 220 ولت فناوری کمپرسور: خنک شونده با فن، دو سیلندر، با روغن فشارسنج: دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1280
کمپرسور هوا
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1280 اکتیو تولز 47,800,000 26 فروردین 47,800,000 47,800,000
کمپرسور هوای اکتیو مدل AC1280 ولتاژ ورودی: 220 ولت فناوری کمپرسور: خنک شونده با فن، دو سیلندر، با روغن فشارسنج: دارد شلنگ: ندارد
کمپرسور هوای سوباشی مدل SUB-201
کمپرسور هوا
کمپرسور هوای سوباشی مدل SUB-201 متفرقه 6,500,000 2 مهر 5,400,000 6,480,000
کمپرسور هوای سوباشی مدل SUB-201 ولتاژ ورودی: 12 ولت فناوری کمپرسور: دو سیلندر فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069
کمپرسور هوا
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069 متفرقه 1,325,000 3 فروردین 1,325,000 1,325,000
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069 ولتاژ ورودی: 12 ولت فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069
کمپرسور هوا
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069 متفرقه 1,325,000 6 فروردین 1,325,000 1,325,000
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069 ولتاژ ورودی: 12 ولت فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069
کمپرسور هوا
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069 متفرقه 1,625,000 4 تیر 1,625,000 1,625,000
کمپرسور هوای فندکی KPA مدل 2069 ولتاژ ورودی: 12 ولت فشارسنج: دارد شلنگ: دارد
مجموع موارد: 60 عدد در 2 صفحه
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور باد مدل AT2000
قیمت: 9,450,000 ریال
قیمت: 9,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسورباد دوسیلندر گالان مدل 6222
قیمت: 9,480,000 ریال
قیمت: 9,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی دوو مدل DW20L-P-Plus
قیمت: 2,350,000 ریال
قیمت: 2,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور فندکی استرانگ مدل STG-1000
قیمت: 6,300,000 ریال
قیمت: 6,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
تلمبه پایی کنزاکس مدل KFP-102
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور باد کویدو مدل 18 62
قیمت: 9,400,000 ریال
قیمت: 9,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
كمپرسور هوا كارناوال كد ١٠٢
قیمت: 74,000,000 ریال
قیمت: 74,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور هوای سوباشی مدل SUB-201
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور هوا اکتیو تولز مدل ac1110
قیمت: 29,900,000 ریال
قیمت: 29,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کمپرسور هوا
کمپرسور باد فندکی اکتیو تولز مدل AC1412BS
قیمت: 5,350,000 ریال
قیمت: 5,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات