قیمت حسگر خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99590100
حسگر خودرو
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99590100 اس اس ای تی 1,500,000 21 شهریور 1,140,000 1,140,000
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99590100
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99660100
حسگر خودرو
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99660100 اس اس ای تی 1,900,000 4 آبان 1,045,000 1,100,000
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل 99660100
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل X100 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل X100 مناسب برای پراید اس اس ای تی 1,900,000 4 آبان 1,396,800 1,440,000
آنتن ایموبلایزر اس اس ای تی مدل X100 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S580452010 مناسب برای پژو 407
حسگر خودرو
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S580452010 مناسب برای پژو 407 اتو داینو 7,800,000 4 آبان 7,410,000 7,800,000
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S580452010 مناسب برای پژو 407 مناسب برای: پژو 405
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S590652106  مناسب برای خودرو پژو پارس و پژو 405 یورو 4
حسگر خودرو
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S590652106 مناسب برای خودرو پژو پارس و پژو 405 یورو 4 اتو داینو 3,900,000 15 فروردین 3,900,000 3,900,000
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S590652106 مناسب برای خودرو پژو پارس و پژو 405 یورو 4 مناسب برای: پژو 405، پژو پارس
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S590652107 مناسب برای پراید و تیبا
حسگر خودرو
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S590652107 مناسب برای پراید و تیبا اتو داینو 3,800,000 15 شهریور 3,610,000 3,800,000
حسگر اکسیژن اتو داینو مدل DE S590652107 مناسب برای پراید و تیبا مناسب برای: پراید
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای خودروهایی با موتور ساژم
حسگر خودرو
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای خودروهایی با موتور ساژم متفرقه 450,000 18 مرداد 450,000 450,000
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای خودروهایی با موتور ساژم مناسب برای: پژو 405
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای پراید متفرقه 497,500 15 شهریور 497,500 497,500
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای گروه پژو
حسگر خودرو
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای گروه پژو متفرقه 1,257,500 4 آبان 1,057,500 1,057,500
حسگر دور موتور مدل S.D.1 مناسب برای گروه پژو مناسب برای: پژو 405، پژو پارس
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای خودروهایی با موتور زیمنس
حسگر خودرو
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای خودروهایی با موتور زیمنس متفرقه 1,157,500 4 آبان 967,500 967,500
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای خودروهایی با موتور زیمنس مناسب برای: پراید
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای پراید متفرقه 1,227,500 4 آبان 1,027,500 1,027,500
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای گروه پژو
حسگر خودرو
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای گروه پژو متفرقه 718,500 1 آبان 450,000 450,000
حسگر دور موتور مدل Z.D.1 مناسب برای گروه پژو مناسب برای: پژو 405، پژو پارس
حسگر ضربه اتو داینو مدل DE S59104259 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
حسگر ضربه اتو داینو مدل DE S59104259 مناسب برای پراید اتو داینو 650,000 16 شهریور 600,000 600,000
حسگر ضربه اتو داینو مدل DE S59104259 مناسب برای پراید مناسب برای: پژو 206، پراید
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای تیبا یورو 4
حسگر خودرو
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای تیبا یورو 4 متفرقه 1,367,600 4 آبان 1,207,600 1,207,600
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای تیبا یورو 4 مناسب برای: پراید
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای پژو 405 و پارس
حسگر خودرو
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای پژو 405 و پارس متفرقه 1,323,000 4 آبان 1,123,000 1,123,000
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای پژو 405 و پارس مناسب برای: پژو 405، پژو پارس
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای پیکان و Roa و RD
حسگر خودرو
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای پیکان و Roa و RD متفرقه 1,367,200 4 آبان 1,207,200 1,207,200
حسگر وضعیت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.1 مناسب برای پیکان و Roa و RD مناسب برای: پیکان
حسگر وضیعت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.21 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
حسگر وضیعت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.21 مناسب برای پراید متفرقه 1,336,000 4 آبان 1,126,000 1,126,000
حسگر وضیعت میل سوپاپ مدل S.R.T.L.21 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
حسگر کیلومتر اس اچ تی مدل Y.U مناسب برای پراید
حسگر خودرو
حسگر کیلومتر اس اچ تی مدل Y.U مناسب برای پراید متفرقه 737,500 4 آبان 357,500 357,500
حسگر کیلومتر اس اچ تی مدل Y.U مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
دریچه گاز نیکوپخش کد 82004955 مناسب برای رنو ال90
حسگر خودرو
دریچه گاز نیکوپخش کد 82004955 مناسب برای رنو ال90 متفرقه 7,700,000 4 آبان 7,700,000 7,700,000
دریچه گاز نیکوپخش کد 82004955 مناسب برای رنو ال90 مناسب برای: رنو ال 90
رله 1 مدل 3735901U1010 مناسب برای خودروهای جک
حسگر خودرو
رله 1 مدل 3735901U1010 مناسب برای خودروهای جک جک موتورز 1,170,000 4 آبان 799,000 859,000
رله 1 مدل 3735901U1010 مناسب برای خودروهای جک مناسب برای: جک J3، جک J5 AT، جک J5 MT، جک S5 AT، جک S5
رله برف پاکن دیناپارت کد 282 مناسب برای پژو 405
حسگر خودرو
رله برف پاکن دیناپارت کد 282 مناسب برای پژو 405 متفرقه 320,000 24 خرداد 320,000 320,000
رله برف پاکن دیناپارت کد 282 مناسب برای پژو 405 مناسب برای: پژو 405
رله خرگوشی مجد کد 897453 مناسب برای پژو 405
حسگر خودرو
رله خرگوشی مجد کد 897453 مناسب برای پژو 405 متفرقه 1,400,000 4 آبان 1,170,000 1,170,000
رله خرگوشی مجد کد 897453 مناسب برای پژو 405 مناسب برای: پژو 405
رله دوبل دیناپارت کد 064 مناسب برای پژو 405 پارس سمند
حسگر خودرو
رله دوبل دیناپارت کد 064 مناسب برای پژو 405 پارس سمند متفرقه 585,000 3 تیر 570,000 585,000
رله دوبل دیناپارت کد 064 مناسب برای پژو 405 پارس سمند مناسب برای: پژو 405
رله مدل 29800 -95224مناسب برای خودروهای جک
حسگر خودرو
رله مدل 29800 -95224مناسب برای خودروهای جک جک موتورز 170,000 24 خرداد 170,000 170,000
رله مدل 29800 -95224مناسب برای خودروهای جک مناسب برای: جک S5، جک S5 AT، جک J5 AT، جک J5 MT، جک J3
سلکتور انتخاب دنده اتوماتیک بیترون مدل 03393040100 مناسب برای گیربکس AL4
حسگر خودرو
سلکتور انتخاب دنده اتوماتیک بیترون مدل 03393040100 مناسب برای گیربکس AL4 بیترون 6,500,000 24 خرداد 6,500,000 6,500,000
سلکتور انتخاب دنده اتوماتیک بیترون مدل 03393040100 مناسب برای گیربکس AL4
سلکتور انتخاب دنده مدل FA3119198  مناسب برای هایما
حسگر خودرو
سلکتور انتخاب دنده مدل FA3119198 مناسب برای هایما متفرقه 35,000,000 4 آبان 35,000,000 35,000,000
سلکتور انتخاب دنده مدل FA3119198 مناسب برای هایما
سلکتورگیبرکس مدل 03393040100 مناسب برای پژو 206
حسگر خودرو
سلکتورگیبرکس مدل 03393040100 مناسب برای پژو 206 متفرقه 8,500,000 4 آبان 6,200,000 6,200,000
سلکتورگیبرکس مدل 03393040100 مناسب برای پژو 206 مناسب برای: پژو 206
سنسور  میل سوپاپ سیناپس مدل 4750 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
سنسور میل سوپاپ سیناپس مدل 4750 مناسب برای پراید سیناپس 770,000 16 شهریور 890,000 890,000
سنسور میل سوپاپ سیناپس مدل 4750 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
سنسور ABS چرخ جلو رنو مدل 212713 مناسب برای رنو ال 90
حسگر خودرو
سنسور ABS چرخ جلو رنو مدل 212713 مناسب برای رنو ال 90 رنو 3,130,000 4 آبان 3,350,000 3,350,000
سنسور ABS چرخ جلو رنو مدل 212713 مناسب برای رنو ال 90 مناسب برای: رنو ال 90
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 1015069 مناسب برای سمند
حسگر خودرو
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 1015069 مناسب برای سمند متفرقه 1,140,000 15 شهریور 1,020,000 1,020,000
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 1015069 مناسب برای سمند مناسب برای: سمند
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 1025051 مناسب برای پژو 206
حسگر خودرو
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 1025051 مناسب برای پژو 206 متفرقه 1,080,000 4 آبان 900,000 910,000
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 1025051 مناسب برای پژو 206 مناسب برای: پژو 206
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 211198 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 211198 مناسب برای پراید متفرقه 1,400,000 4 آبان 950,000 950,000
سنسور ABS چرخ جلو سامفر کد 211198 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
سنسور ABS چرخ عقب سامفر کد 2075065 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
سنسور ABS چرخ عقب سامفر کد 2075065 مناسب برای پراید متفرقه 1,010,000 4 آبان 900,000 900,000
سنسور ABS چرخ عقب سامفر کد 2075065 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
سنسور ABS چرخ عقب چپ سامفر کد 1015068 مناسب برای پژو 405
حسگر خودرو
سنسور ABS چرخ عقب چپ سامفر کد 1015068 مناسب برای پژو 405 متفرقه 1,000,000 4 آبان 900,000 900,000
سنسور ABS چرخ عقب چپ سامفر کد 1015068 مناسب برای پژو 405 مناسب برای: پژو 405
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40071904 کد 07 مناسب برای سمند
حسگر خودرو
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40071904 کد 07 مناسب برای سمند متفرقه 1,360,000 16 شهریور 870,000 870,000
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40071904 کد 07 مناسب برای سمند مناسب برای: پراید
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40083201 کد 13مناسب برای پراید
حسگر خودرو
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40083201 کد 13مناسب برای پراید متفرقه 1,360,000 16 شهریور 870,000 870,000
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40083201 کد 13مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40210703 کد 06 مناسب برای رانا
حسگر خودرو
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40210703 کد 06 مناسب برای رانا متفرقه 1,360,000 16 شهریور 840,000 840,000
سنسور ABS کروز پلاس مدل CR40210703 کد 06 مناسب برای رانا
سنسور ABS  کروز پلاس مدل CR40110201 کد 16 مناسب برای تیبا
حسگر خودرو
سنسور ABS  کروز پلاس مدل CR40110201 کد 16 مناسب برای تیبا متفرقه 1,360,000 16 شهریور 850,000 850,000
سنسور ABS  کروز پلاس مدل CR40110201 کد 16 مناسب برای تیبا
سنسور اکسیژن  اس اس ای تی مدل 04A40000 مناسب برای پراید
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 04A40000 مناسب برای پراید اس اس ای تی 4,802,000 4 آبان 4,300,000 4,500,000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 04A40000 مناسب برای پراید مناسب برای: پراید
سنسور اکسیژن  اس اس ای تی مدل 04A80000 مناسب برای رانا
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 04A80000 مناسب برای رانا اس اس ای تی 6,076,000 4 آبان 4,800,000 5,200,000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 04A80000 مناسب برای رانا
سنسور اکسیژن  اس اس ای تی مدل 2024 مناسب برای پژو پرشیا
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 2024 مناسب برای پژو پرشیا اس اس ای تی 5,684,000 4 آبان 4,700,000 4,700,000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 2024 مناسب برای پژو پرشیا مناسب برای: پژو پارس
سنسور اکسیژن  اس اس ای تی مدل 20240 مناسب برای سمند
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 20240 مناسب برای سمند اس اس ای تی 5,684,000 4 آبان 4,800,000 4,940,000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 20240 مناسب برای سمند مناسب برای: سمند
سنسور اکسیژن آفر پارت کد 1301019 مناسب برای پژو 405
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن آفر پارت کد 1301019 مناسب برای پژو 405 متفرقه 3,300,000 24 خرداد 3,300,000 3,300,000
سنسور اکسیژن آفر پارت کد 1301019 مناسب برای پژو 405
سنسور اکسیژن اتو داینو DE S581422602  مناسب برای خودروهای تندر90 و ساندرو زیمنس
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اتو داینو DE S581422602 مناسب برای خودروهای تندر90 و ساندرو زیمنس اتو داینو 4,300,000 15 شهریور 4,300,000 4,300,000
سنسور اکسیژن اتو داینو DE S581422602 مناسب برای خودروهای تندر90 و ساندرو زیمنس
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S540452009 مناسب برای پژو پارس
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S540452009 مناسب برای پژو پارس اتو داینو 3,290,000 15 شهریور 3,290,000 3,290,000
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S540452009 مناسب برای پژو پارس مناسب برای: سمند، پژو 405، پژو پارس
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S550652095 مناسب برای خودرو های پژو 405، سمند و پژو پارس
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S550652095 مناسب برای خودرو های پژو 405، سمند و پژو پارس اتو داینو 3,200,000 15 شهریور 3,040,000 3,200,000
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S550652095 مناسب برای خودرو های پژو 405، سمند و پژو پارس مناسب برای: پژو 405، پژو پارس، پراید
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S591040056 زیمنس مناسب برای خودرو پراید و تیبا
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S591040056 زیمنس مناسب برای خودرو پراید و تیبا اتو داینو 3,090,000 9 اردیبهشت 3,090,000 3,090,000
سنسور اکسیژن اتو داینو مدل DE S591040056 زیمنس مناسب برای خودرو پراید و تیبا مناسب برای: پراید
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 0490000
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 0490000 اس اس ای تی 5,390,000 4 آبان 2,850,000 3,000,000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 0490000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 0490000 مناسب برای پژو 206
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 0490000 مناسب برای پژو 206 اس اس ای تی 5,292,000 4 آبان 2,910,000 2,910,000
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 0490000 مناسب برای پژو 206 مناسب برای: پژو 206
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 1903 مناسب برای سمند
حسگر خودرو
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 1903 مناسب برای سمند اس اس ای تی 2,990,000 24 خرداد 2,900,300 2,900,300
سنسور اکسیژن اس اس ای تی مدل 1903 مناسب برای سمند مناسب برای: سمند
مجموع موارد: 319 عدد در 7 صفحه
قیمت حسگر خودرو
سنسور اکسیژن تیناکو مدل 14226مناسب برای پژو 405
قیمت: 3,480,000 ریال
قیمت: 3,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حسگر خودرو
سنسور کیلومتر هانتر کد 412199 مناسب برای پراید
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حسگر خودرو
سنسور دنده عقب زیمر مدل 1854
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 3,460,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حسگر خودرو
سنسور اکسیژن زیمنس مدل 0258006029 مناسب برای زانتیا
قیمت: 4,224,000 ریال
قیمت: 4,224,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حسگر خودرو
سنسور دنده عقب مدل 1067001G مناسب برای جیلی
قیمت: 2,900,000 ریال
قیمت: 2,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حسگر خودرو
سنسور دور موتور اس اس ای تی مدل 80500000
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات