قیمت خودروهای داخلی

رسته عنوان نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
G01F ‏
اس دبلیو ام
G01F ‏ قیمت روز نمایندگی 6,500,000,000 23 تیر 3,600,000,000 3,600,000,000
G01F ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت روز نمایندگی
G01F ‏
اس دبلیو ام
G01F ‏ قیمت نمایندگی 6,500,000,000 24 تیر 3,600,000,000 3,600,000,000
G01F ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت نمایندگی
G01F ‏
اس دبلیو ام
G01F ‏ قیمت روز بازار 5,950,000,000 14 مرداد 5,000,000,000 5,000,000,000
G01F ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت روز بازار
G01F ‏
اس دبلیو ام
G01F ‏ قیمت بازار 8,700,000,000 5 بهمن 5,000,000,000 5,000,000,000
G01F ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه