قیمت هن تنگ

رسته عنوان سال ساخت نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
X5 (مونتاژ) ‏
هن تنگ
X5 (مونتاژ) ‏ 1399 قیمت بازار 6,900,000,000 7 بهمن 6,900,000,000 6,900,000,000
X5 (مونتاژ) ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
X5 (مونتاژ) ‏
هن تنگ
X5 (مونتاژ) ‏ 1399 قیمت بازار 7,100,000,000 08:03:56 6,900,000,000 6,900,000,000
X5 (مونتاژ) ‏ مدل: ، عظیم خودرو سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
X7 (مونتاژ) ‏
هن تنگ
X7 (مونتاژ) ‏ 1399 قیمت بازار 9,100,000,000 27 بهمن 9,000,000,000 9,000,000,000
X7 (مونتاژ) ‏ مدل: ، عظیم خودرو سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 3 عدد در 1 صفحه