قیمت ام جی

رسته عنوان سال ساخت نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
360 ‏ ، اتوماتیک توربو
ام جی
360 ‏ ، اتوماتیک توربو 1398 قیمت روز بازار 6,100,000,000 20 مهر 6,100,000,000 6,100,000,000
360 ‏ ، اتوماتیک توربو مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت روز بازار
360 ‏ ، اتوماتیک توربو
ام جی
360 ‏ ، اتوماتیک توربو 1398 قیمت بازار 6,100,000,000 21 مهر 6,100,000,000 6,100,000,000
360 ‏ ، اتوماتیک توربو مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
360 ‏ ، دنده ای ساده
ام جی
360 ‏ ، دنده ای ساده 1398 قیمت روز بازار 4,440,000,000 21 مهر 4,400,000,000 4,400,000,000
360 ‏ ، دنده ای ساده مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت روز بازار
360 ‏ ، دنده ای ساده
ام جی
360 ‏ ، دنده ای ساده 1398 قیمت بازار 4,440,000,000 22 مهر 4,400,000,000 4,400,000,000
360 ‏ ، دنده ای ساده مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه