قیمت اس دبلیو ام

رسته عنوان سال ساخت نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت روز نمایندگی 8,300,000,000 12 مهر 3,100,000,000 3,100,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت روز نمایندگی
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت نمایندگی 8,300,000,000 13 مهر 3,100,000,000 3,100,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت نمایندگی
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت روز بازار 8,590,000,000 30 مهر 6,400,000,000 6,450,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت روز بازار
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت بازار 8,590,000,000 02:03:16 6,400,000,000 6,450,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه