قیمت آمیکو

رسته عنوان سال ساخت نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
دو کابین آسنا ‏
آمیکو
دو کابین آسنا ‏ 1398 قیمت بازار 8,100,000,000 30 بهمن 8,000,000,000 8,000,000,000
دو کابین آسنا ‏ مدل: ، گروه صنعتی آمیکو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
دو کابین آسنا ‏
آمیکو
دو کابین آسنا ‏ 1398 قیمت نمایندگی 8,370,000,000 6 بهمن 8,370,000,000 8,370,000,000
دو کابین آسنا ‏ مدل: ، گروه صنعتی آمیکو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت نمایندگی
دو کابین آسنا ‏
آمیکو
دو کابین آسنا ‏ 1399 قیمت نمایندگی 8,680,000,000 27 بهمن 8,680,000,000 8,680,000,000
دو کابین آسنا ‏ مدل: ، گروه صنعتی آمیکو سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت نمایندگی
دو کابین آسنا ‏
آمیکو
دو کابین آسنا ‏ 1399 قیمت بازار 8,500,000,000 30 بهمن 8,500,000,000 8,500,000,000
دو کابین آسنا ‏ مدل: ، گروه صنعتی آمیکو سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه