قیمت خودروهای خارجی

رسته عنوان سال ساخت نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت روز نمایندگی 8,300,000,000 12 مهر 3,100,000,000 3,100,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت روز نمایندگی
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت نمایندگی 8,300,000,000 13 مهر 3,100,000,000 3,100,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت نمایندگی
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت روز بازار 8,880,000,000 28 مهر 6,400,000,000 6,450,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت روز بازار
G01 ‏
اس دبلیو ام
G01 ‏ 1399 قیمت بازار 8,880,000,000 02:04:05 6,400,000,000 6,450,000,000
G01 ‏ سال ساخت: 1399 نوع قیمت: قیمت بازار
360 ‏ ، اتوماتیک توربو
ام جی
360 ‏ ، اتوماتیک توربو 1398 قیمت روز بازار 6,100,000,000 20 مهر 6,100,000,000 6,100,000,000
360 ‏ ، اتوماتیک توربو مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت روز بازار
360 ‏ ، اتوماتیک توربو
ام جی
360 ‏ ، اتوماتیک توربو 1398 قیمت بازار 6,100,000,000 21 مهر 6,100,000,000 6,100,000,000
360 ‏ ، اتوماتیک توربو مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
360 ‏ ، دنده ای ساده
ام جی
360 ‏ ، دنده ای ساده 1398 قیمت روز بازار 4,440,000,000 21 مهر 4,400,000,000 4,400,000,000
360 ‏ ، دنده ای ساده مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت روز بازار
360 ‏ ، دنده ای ساده
ام جی
360 ‏ ، دنده ای ساده 1398 قیمت بازار 4,440,000,000 22 مهر 4,400,000,000 4,400,000,000
360 ‏ ، دنده ای ساده مدل: ، گروه صنعت خودرو آذربایجان سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
BX7 ‏ ، آلتیمیت
بورگوارد
BX7 ‏ ، آلتیمیت 2018 قیمت روز بازار 23,900,000,000 28 مهر 23,700,000,000 23,700,000,000
BX7 ‏ ، آلتیمیت سال ساخت: 2018 نوع قیمت: قیمت روز بازار
BX7 ‏ ، آلتیمیت
بورگوارد
BX7 ‏ ، آلتیمیت 2018 قیمت بازار 23,900,000,000 02:04:05 23,700,000,000 23,700,000,000
BX7 ‏ ، آلتیمیت سال ساخت: 2018 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 10 عدد در 1 صفحه