قیمت کارمزد بانکی

رسته عنوان توضیحات قیمت زمان کمترین بیشترین
ابطال حواله
کارمزد بانکی
ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله 30 هزار ریال و دریافتی بابت صدور حواله نیز مستد نخواهد شد 30,000 20 فروردین 30,000 30,000
ابطال حواله
ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری
کارمزد بانکی
ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره 10,000 20 فروردین 10,000 10,000
ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری
ابطال چک جاری به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده
کارمزد بانکی
ابطال چک جاری به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
ابطال چک جاری به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده
ابلاغ سفته و برات
کارمزد بانکی
ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت بعلاوه هزینه پست 30,000 20 فروردین 30,000 30,000
ابلاغ سفته و برات
اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری
کارمزد بانکی
اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری
اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری
کارمزد بانکی
اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری 20,000 20 فروردین 20,000 20,000
اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری
ارایه صورت حساب سال جاری (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری
کارمزد بانکی
ارایه صورت حساب سال جاری (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری هر صفحه 5,000 20 فروردین 5,000 5,000
ارایه صورت حساب سال جاری (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری
ارایه صورت حساب سال های گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری
کارمزد بانکی
ارایه صورت حساب سال های گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری هرصفحه 6,000 20 فروردین 6,000 6,000
ارایه صورت حساب سال های گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری
ارتباط هر حساب جدید یا کارت
کارمزد بانکی
ارتباط هر حساب جدید یا کارت پس از صدور کارت 15,000 20 فروردین 15,000 15,000
ارتباط هر حساب جدید یا کارت
استرداد اصل اوراق در سررسید
کارمزد بانکی
استرداد اصل اوراق در سررسید بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
استرداد اصل اوراق در سررسید
استرداد تمامی اوراق امانی
کارمزد بانکی
استرداد تمامی اوراق امانی بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
استرداد تمامی اوراق امانی
استرداد قسمتی از اوراق امانی
کارمزد بانکی
استرداد قسمتی از اوراق امانی بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
استرداد قسمتی از اوراق امانی
افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز
کارمزد بانکی
افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز
افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز
کارمزد بانکی
افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز
انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر
کارمزد بانکی
انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری 300,000 20 فروردین 300,000 300,000
انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر
انتقال هر برگ اوراق المثنی اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات
کارمزد بانکی
انتقال هر برگ اوراق المثنی اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات 25,000 20 فروردین 25,000 25,000
انتقال هر برگ اوراق المثنی اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات
انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث
کارمزد بانکی
انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث
انتقال وجه از حساب های جاری به وسیله تلفن بانک
کارمزد بانکی
انتقال وجه از حساب های جاری به وسیله تلفن بانک 1,000 20 فروردین 1,000 1,000
انتقال وجه از حساب های جاری به وسیله تلفن بانک
انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک حساب
کارمزد بانکی
انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک حساب 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک حساب
بازخرید اوراق
کارمزد بانکی
بازخرید اوراق بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
بازخرید اوراق
تخلیه و تحویل صندوق
کارمزد بانکی
تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
تخلیه و تحویل صندوق
تقاضای عدم پرداخت چک
کارمزد بانکی
تقاضای عدم پرداخت چک برای هر برگ 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
تقاضای عدم پرداخت چک
رفع سوء اثر
کارمزد بانکی
رفع سوء اثر برای هر برگ چک 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
رفع سوء اثر
سفته، برات و قبوض ثبتی وصولی
کارمزد بانکی
سفته، برات و قبوض ثبتی وصولی هر فقره بعلاوه هزینه پست 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
سفته، برات و قبوض ثبتی وصولی
صدور المثنی چک بانکی
کارمزد بانکی
صدور المثنی چک بانکی هر فقره 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
صدور المثنی چک بانکی
صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت
کارمزد بانکی
صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت
صدور حواله
کارمزد بانکی
صدور حواله یک در هزار حواله 150,000 20 فروردین 150,000 150,000
صدور حواله
صدور دسته چک
کارمزد بانکی
صدور دسته چک هزینه هر برگ بعلاوه هزینه تمبر چک 600,000 20 فروردین 600,000 600,000
صدور دسته چک
صدور هر برگ اوراق المثنی گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات
کارمزد بانکی
صدور هر برگ اوراق المثنی گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
صدور هر برگ اوراق المثنی گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات
صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حساب های کوتاه مدت
کارمزد بانکی
صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حساب های کوتاه مدت 40,000 20 فروردین 40,000 40,000
صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حساب های کوتاه مدت
صدور هر گونه گواهی حساب
کارمزد بانکی
صدور هر گونه گواهی حساب 70,000 20 فروردین 70,000 70,000
صدور هر گونه گواهی حساب
صدور چک آمنیبوس
کارمزد بانکی
صدور چک آمنیبوس 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
صدور چک آمنیبوس
صدور چک بانکی
کارمزد بانکی
صدور چک بانکی هر فقره 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
صدور چک بانکی
صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات
کارمزد بانکی
صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات
صدور چک بین بانکی (مشروط به درخواست مشتری)
کارمزد بانکی
صدور چک بین بانکی (مشروط به درخواست مشتری) هر فقره 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
صدور چک بین بانکی (مشروط به درخواست مشتری)
صدور گواهی حساب به لاتین
کارمزد بانکی
صدور گواهی حساب به لاتین 150,000 20 فروردین 150,000 150,000
صدور گواهی حساب به لاتین
صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک
کارمزد بانکی
صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک
صندوق اجاره ای (اجاره بها سالانه، ودیعه)
کارمزد بانکی
صندوق اجاره ای (اجاره بها سالانه، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم 100000 ریال (حداقل500هزار ریال) همچنین ودیعه اجاره بها 8 باربر مبلغ اجاره بهاء حداقل 4 میلیون ریال 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
صندوق اجاره ای (اجاره بها سالانه، ودیعه)
فعال سازی حساب راکد
کارمزد بانکی
فعال سازی حساب راکد هر حساب 20,000 20 فروردین 20,000 20,000
فعال سازی حساب راکد
مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری
کارمزد بانکی
مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری 25,000 20 فروردین 25,000 25,000
مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری
مفقودی کلیدها
کارمزد بانکی
مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفل ها و کلیدها به علاوه 100 هزار ریال 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
مفقودی کلیدها
نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر
کارمزد بانکی
نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر
هربار استفاده از صندوق
کارمزد بانکی
هربار استفاده از صندوق بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
هربار استفاده از صندوق
واخواست سفته
کارمزد بانکی
واخواست سفته بابت هر برگ 400,000 20 فروردین 400,000 400,000
واخواست سفته
پرداخت سود اوراق بهادار
کارمزد بانکی
پرداخت سود اوراق بهادار بدون کارمزد 20 فروردین بدون کارمزد بدون کارمزد
پرداخت سود اوراق بهادار
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب
کارمزد بانکی
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب 10,000 20 فروردین 10,000 10,000
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب
کارمزد بانکی
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب 10,000 20 فروردین 10,000 10,000
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب
چک های بانکی ، بین بانکی مفقودی
کارمزد بانکی
چک های بانکی ، بین بانکی مفقودی مقطوع 40,000 20 فروردین 40,000 40,000
چک های بانکی ، بین بانکی مفقودی
چک های وصولی
کارمزد بانکی
چک های وصولی واگذاری چک های عهده سایر بانک ها 10,000 20 فروردین 10,000 10,000
چک های وصولی
مجموع موارد: 49 عدد در 1 صفحه