قیمت جرایم راهنمایی و رانندگی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
جرایم راهنمایی و رانندگی
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
تجاوز به چپ از محور راه
جرایم راهنمایی و رانندگی
تجاوز به چپ از محور راه 75,000 20 فروردین 75,000 75,000
تجاوز به چپ از محور راه
توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و حریم راه‌آهن
جرایم راهنمایی و رانندگی
توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و حریم راه‌آهن 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و حریم راه‌آهن
توقف در حاشیه راه برای فروش کالا
جرایم راهنمایی و رانندگی
توقف در حاشیه راه برای فروش کالا 45,000 20 فروردین 45,000 45,000
توقف در حاشیه راه برای فروش کالا
حرکت مارپیچ
جرایم راهنمایی و رانندگی
حرکت مارپیچ 150,000 20 فروردین 150,000 150,000
حرکت مارپیچ
حرکت نکردن بین دو خط
جرایم راهنمایی و رانندگی
حرکت نکردن بین دو خط 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
حرکت نکردن بین دو خط
حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی
جرایم راهنمایی و رانندگی
حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی 75,000 20 فروردین 75,000 75,000
حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی
در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی
جرایم راهنمایی و رانندگی
در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی 50,000 1 خرداد 50,000 50,000
در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی
دنده عقب در آزادراه و بزرگراه
جرایم راهنمایی و رانندگی
دنده عقب در آزادراه و بزرگراه 150,000 20 فروردین 150,000 150,000
دنده عقب در آزادراه و بزرگراه
دورزدن ممنوع
جرایم راهنمایی و رانندگی
دورزدن ممنوع 75,000 20 فروردین 75,000 75,000
دورزدن ممنوع
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
جرایم راهنمایی و رانندگی
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا
جرایم راهنمایی و رانندگی
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا 45,000 20 فروردین 45,000 45,000
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا
رانندگی درحالت مستی یا مصرف داروهای روان‌گردان
جرایم راهنمایی و رانندگی
رانندگی درحالت مستی یا مصرف داروهای روان‌گردان 400,000 20 فروردین 400,000 400,000
رانندگی درحالت مستی یا مصرف داروهای روان‌گردان
سبقت از سمت راست یا از شانه راه
جرایم راهنمایی و رانندگی
سبقت از سمت راست یا از شانه راه 75,000 20 فروردین 75,000 75,000
سبقت از سمت راست یا از شانه راه
سبقت غیرمجاز
جرایم راهنمایی و رانندگی
سبقت غیرمجاز 200,000 20 فروردین 200,000 200,000
سبقت غیرمجاز
سرعت غیرمجاز (بیش از 30 کیلومتربرساعت)
جرایم راهنمایی و رانندگی
سرعت غیرمجاز (بیش از 30 کیلومتربرساعت) 200,000 20 فروردین 200,000 200,000
سرعت غیرمجاز (بیش از 30 کیلومتربرساعت)
سرعت غیرمجاز (تا 30 کیلومتربرساعت)
جرایم راهنمایی و رانندگی
سرعت غیرمجاز (تا 30 کیلومتربرساعت) 50,000 1 خرداد 60,000 60,000
سرعت غیرمجاز (تا 30 کیلومتربرساعت)
عبور از خطوط ویژه
جرایم راهنمایی و رانندگی
عبور از خطوط ویژه 80,000 20 فروردین 80,000 80,000
عبور از خطوط ویژه
عبور از پیاده ‌رو
جرایم راهنمایی و رانندگی
عبور از پیاده ‌رو 65,000 7 تیر 65,000 65,000
عبور از پیاده ‌رو
عبور از پیاده‌رو
جرایم راهنمایی و رانندگی
عبور از پیاده‌رو 65,000 20 فروردین 65,000 65,000
عبور از پیاده‌رو
عبور از چراغ قرمز
جرایم راهنمایی و رانندگی
عبور از چراغ قرمز 200,000 20 فروردین 200,000 200,000
عبور از چراغ قرمز
عبور ممنوع
جرایم راهنمایی و رانندگی
عبور ممنوع 90,000 20 فروردین 90,000 90,000
عبور ممنوع
عدم استفاده از علائم ایمنی در هنگام توقف اضطراری
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم استفاده از علائم ایمنی در هنگام توقف اضطراری 45,000 20 فروردین 45,000 45,000
عدم استفاده از علائم ایمنی در هنگام توقف اضطراری
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت
عدم استفاده از کمربند ایمنی
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم استفاده از کمربند ایمنی 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
عدم استفاده از کمربند ایمنی
عدم بارگیری صحیح و حمل ایمن محمولات
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم بارگیری صحیح و حمل ایمن محمولات 68,000 20 فروردین 68,000 68,000
عدم بارگیری صحیح و حمل ایمن محمولات
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم پلیس مدرسه
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم پلیس مدرسه 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم پلیس مدرسه
عدم رعایت حق تقدم
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم رعایت حق تقدم 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
عدم رعایت حق تقدم
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده از عینک، سمعک و ...
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده از عینک، سمعک و ... 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده از عینک، سمعک و ...
عدم رعایت مقررات حمل بار
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم رعایت مقررات حمل بار 100,000 20 فروردین 100,000 100,000
عدم رعایت مقررات حمل بار
عدم پرداخت عوارض آزادراه
جرایم راهنمایی و رانندگی
عدم پرداخت عوارض آزادراه 30,000 20 فروردین 30,000 30,000
عدم پرداخت عوارض آزادراه
مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه
جرایم راهنمایی و رانندگی
مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه 50,000 1 خرداد 50,000 50,000
مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه
مغایرت مشخصات مسافر یا بارنامه یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده
جرایم راهنمایی و رانندگی
مغایرت مشخصات مسافر یا بارنامه یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده 45,000 20 فروردین 45,000 45,000
مغایرت مشخصات مسافر یا بارنامه یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی
جرایم راهنمایی و رانندگی
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی 45,000 20 فروردین 45,000 45,000
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی
نداشتن تایر مناسب
جرایم راهنمایی و رانندگی
نداشتن تایر مناسب 45,000 20 فروردین 45,000 45,000
نداشتن تایر مناسب
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی
جرایم راهنمایی و رانندگی
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی 75,000 20 فروردین 75,000 75,000
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی
نداشتن معاینه فنی
جرایم راهنمایی و رانندگی
نداشتن معاینه فنی 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
نداشتن معاینه فنی
نداشتن پلاک یا ناخوانابودن آن
جرایم راهنمایی و رانندگی
نداشتن پلاک یا ناخوانابودن آن 60,000 20 فروردین 60,000 60,000
نداشتن پلاک یا ناخوانابودن آن
نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه
جرایم راهنمایی و رانندگی
نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه 50,000 1 خرداد 50,000 50,000
نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه
نقص سیستم روشنایی
جرایم راهنمایی و رانندگی
نقص سیستم روشنایی 75,000 20 فروردین 75,000 75,000
نقص سیستم روشنایی
هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا تک‌چرخ با موتورسیکلت
جرایم راهنمایی و رانندگی
هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا تک‌چرخ با موتورسیکلت 150,000 20 فروردین 150,000 150,000
هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا تک‌چرخ با موتورسیکلت
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی
جرایم راهنمایی و رانندگی
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی 50,000 1 خرداد 50,000 50,000
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی
مجموع موارد: 42 عدد در 1 صفحه