قیمت تعرفه مکالمه تلفن همراه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
استعلام مانده حساب ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۱ یا شماره گیری کد *۱۳۰*۱*۱#)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
استعلام مانده حساب ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۱ یا شماره گیری کد *۱۳۰*۱*۱#) 0 20 فروردین 0 0
استعلام مانده حساب ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۱ یا شماره گیری کد *۱۳۰*۱*۱#)
استعلام مانده حساب ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۱)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
استعلام مانده حساب ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۱) 0 20 فروردین 0 0
استعلام مانده حساب ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۱)
اصلاح آدرس همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
اصلاح آدرس همراه اول 25,000 20 فروردین 25,000 25,000
اصلاح آدرس همراه اول
انتظار مکالمه ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
انتظار مکالمه ایرانسل 0 20 فروردین 0 0
انتظار مکالمه ایرانسل
انتقال مکالمه ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
انتقال مکالمه ایرانسل 0 20 فروردین 0 0
انتقال مکالمه ایرانسل
ایرانسل اعتباری - تماس خارج شبکه ایرانسل به تلفن ثابت
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ایرانسل اعتباری - تماس خارج شبکه ایرانسل به تلفن ثابت 80 7 تیر 799 799
ایرانسل اعتباری - تماس خارج شبکه ایرانسل به تلفن ثابت
ایرانسل اعتباری - تماس داخل شبکه ایرانسل(هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ایرانسل اعتباری - تماس داخل شبکه ایرانسل(هر دقیقه مکالمه) 67 7 تیر 669 669
ایرانسل اعتباری - تماس داخل شبکه ایرانسل(هر دقیقه مکالمه)
ایرانسل دائمی - تماس خارج شبکه ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ایرانسل دائمی - تماس خارج شبکه ایرانسل 33 7 تیر 333 333
ایرانسل دائمی - تماس خارج شبکه ایرانسل
ایرانسل دائمی - تماس خارج شبکه ایرانسل به همراه اول و رایتل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ایرانسل دائمی - تماس خارج شبکه ایرانسل به همراه اول و رایتل 929 20 فروردین 929 929
ایرانسل دائمی - تماس خارج شبکه ایرانسل به همراه اول و رایتل
ایرانسل دائمی - تماس داخل شبکه ایرانسل(هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ایرانسل دائمی - تماس داخل شبکه ایرانسل(هر دقیقه مکالمه) 33 7 تیر 333 333
ایرانسل دائمی - تماس داخل شبکه ایرانسل(هر دقیقه مکالمه)
اینترنت همراه 2G (در حالت رومینگ به ازای هر کیلوبایت )
تعرفه مکالمه تلفن همراه
اینترنت همراه 2G (در حالت رومینگ به ازای هر کیلوبایت ) 35 20 فروردین 35 35
اینترنت همراه 2G (در حالت رومینگ به ازای هر کیلوبایت )
اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت )
تعرفه مکالمه تلفن همراه
اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت ) 40 20 فروردین 40 40
اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت )
اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت در ساعت 2:00 الی 14:00)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت در ساعت 2:00 الی 14:00) 1 20 فروردین 1 1
اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت در ساعت 2:00 الی 14:00)
اینترنت همراه ایرانسل (هر کیلوبایت) اعتباری
تعرفه مکالمه تلفن همراه
اینترنت همراه ایرانسل (هر کیلوبایت) اعتباری 6 20 فروردین 6 6
اینترنت همراه ایرانسل (هر کیلوبایت) اعتباری
اینترنت همراه ایرانسل (هر کیلوبایت) دائمی
تعرفه مکالمه تلفن همراه
اینترنت همراه ایرانسل (هر کیلوبایت) دائمی 4 20 فروردین 4 4
اینترنت همراه ایرانسل (هر کیلوبایت) دائمی
بسته بازگشت 4G ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
بسته بازگشت 4G ایرانسل 30,000 20 فروردین 30,000 30,000
بسته بازگشت 4G ایرانسل
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری همراه اول 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری همراه اول
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی همراه اول 70,000 20 فروردین 70,000 70,000
تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی همراه اول
تغییر آدرس اعتباری و دائمی همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تغییر آدرس اعتباری و دائمی همراه اول 25,000 20 فروردین 25,000 25,000
تغییر آدرس اعتباری و دائمی همراه اول
تغییر آدرس همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تغییر آدرس همراه اول 0 20 فروردین 0 0
تغییر آدرس همراه اول
تغییر نام تلفن همراه اعتباری همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تغییر نام تلفن همراه اعتباری همراه اول 20,000 20 فروردین 20,000 20,000
تغییر نام تلفن همراه اعتباری همراه اول
تغییر نام تلفن همراه دائمی همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تغییر نام تلفن همراه دائمی همراه اول 80,000 20 فروردین 80,000 80,000
تغییر نام تلفن همراه دائمی همراه اول
تماس با خدمات مشترکان ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۰)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تماس با خدمات مشترکان ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۰) 669 20 فروردین 669 669
تماس با خدمات مشترکان ایرانسل (تماس با شماره ۷۰۰ و وارد کردن عدد ۰)
تماس با شماره های پیام گیر صوتی ایرانسل (شماره ۷۱۰)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
تماس با شماره های پیام گیر صوتی ایرانسل (شماره ۷۱۰) 0 20 فروردین 0 0
تماس با شماره های پیام گیر صوتی ایرانسل (شماره ۷۱۰)
ثبت هر شماره در فهرست طلایی ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ثبت هر شماره در فهرست طلایی ایرانسل 4,000 20 فروردین 4,000 4,000
ثبت هر شماره در فهرست طلایی ایرانسل
جستجو در فهرست شماره های ‌تلفن ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
جستجو در فهرست شماره های ‌تلفن ایرانسل 0 20 فروردین 0 0
جستجو در فهرست شماره های ‌تلفن ایرانسل
خروج از لیست سیاه همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
خروج از لیست سیاه همراه اول 10,000 20 فروردین 10,000 10,000
خروج از لیست سیاه همراه اول
دریافت pin,puk همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
دریافت pin,puk همراه اول 0 20 فروردین 0 0
دریافت pin,puk همراه اول
دریافت رمز puk و pin همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
دریافت رمز puk و pin همراه اول 15,000 20 فروردین 15,000 15,000
دریافت رمز puk و pin همراه اول
دریافت ریز مکالمات همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
دریافت ریز مکالمات همراه اول 0 20 فروردین 0 0
دریافت ریز مکالمات همراه اول
دیتا همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
دیتا همراه اول 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
دیتا همراه اول
رایتل اعتباری - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رایتل اعتباری - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه) 1,995 20 فروردین 1,995 1,995
رایتل اعتباری - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه)
رایتل اعتباری - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رایتل اعتباری - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه) 852 20 فروردین 852 852
رایتل اعتباری - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
رایتل اعتباری - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رایتل اعتباری - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه) 620 20 فروردین 620 620
رایتل اعتباری - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
رایتل دائمی - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رایتل دائمی - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه) 1,495 20 فروردین 1,495 1,495
رایتل دائمی - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه)
رایتل دائمی - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رایتل دائمی - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه) 299 20 فروردین 299 299
رایتل دائمی - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
رایتل دائمی - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رایتل دائمی - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه) 299 20 فروردین 299 299
رایتل دائمی - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه)
رویت صورتحساب همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
رویت صورتحساب همراه اول 0 20 فروردین 0 0
رویت صورتحساب همراه اول
ریزمکالمات برروی لوح فشرده همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
ریزمکالمات برروی لوح فشرده همراه اول 20,000 20 فروردین 20,000 20,000
ریزمکالمات برروی لوح فشرده همراه اول
صدور قبض المثنی همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
صدور قبض المثنی همراه اول 5,000 20 فروردین 5,000 5,000
صدور قبض المثنی همراه اول
صورت ریز مکالمه‌ها ایرانسل(مستقیما از حساب کسر می شود )
تعرفه مکالمه تلفن همراه
صورت ریز مکالمه‌ها ایرانسل(مستقیما از حساب کسر می شود ) 20,000 20 فروردین 20,000 20,000
صورت ریز مکالمه‌ها ایرانسل(مستقیما از حساب کسر می شود )
فاکس همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فاکس همراه اول 50,000 20 فروردین 50,000 50,000
فاکس همراه اول
فعالسازی اینترنت همراه (GPRS) ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فعالسازی اینترنت همراه (GPRS) ایرانسل 0 20 فروردین 0 0
فعالسازی اینترنت همراه (GPRS) ایرانسل
فعالسازی اینترنت همراه اول GPRS همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فعالسازی اینترنت همراه اول GPRS همراه اول 0 20 فروردین 0 0
فعالسازی اینترنت همراه اول GPRS همراه اول
فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..) همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..) همراه اول 0 20 فروردین 0 0
فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..) همراه اول
فعالسازی پیام چندرسانه‌ای ایرانسل
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فعالسازی پیام چندرسانه‌ای ایرانسل 0 20 فروردین 0 0
فعالسازی پیام چندرسانه‌ای ایرانسل
فعالسازی پیام کوتاه همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فعالسازی پیام کوتاه همراه اول 0 20 فروردین 0 0
فعالسازی پیام کوتاه همراه اول
فعالسازی پیامک ایرانسل (داخل کشور)
تعرفه مکالمه تلفن همراه
فعالسازی پیامک ایرانسل (داخل کشور) 0 20 فروردین 0 0
فعالسازی پیامک ایرانسل (داخل کشور)
قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه،) همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه،) همراه اول 0 20 فروردین 0 0
قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه،) همراه اول
قطع به تقاضای مشترک همراه اول
تعرفه مکالمه تلفن همراه
قطع به تقاضای مشترک همراه اول 0 20 فروردین 0 0
قطع به تقاضای مشترک همراه اول
مجموع موارد: 92 عدد در 2 صفحه