قیمت بیمه شخص ثالث و حوادث

رسته عنوان توضیحات قیمت زمان کمترین بیشترین
اتوبوس
بیمه شخص ثالث و حوادث
اتوبوس 62,700,000 26 خرداد 62,700,000 62,700,000
اتوبوس
بارکش
بیمه شخص ثالث و حوادث
بارکش 24,662,000 26 خرداد 24,662,000 24,662,000
بارکش
سایر
بیمه شخص ثالث و حوادث
سایر 9,963,000 26 خرداد 9,963,000 9,963,000
سایر
سواری
بیمه شخص ثالث و حوادث
سواری 13,020,000 26 خرداد 13,020,000 13,020,000
سواری
سپند
بیمه شخص ثالث و حوادث
سپند 9,900,000 20 فروردین 9,900,000 9,900,000
سپند
عمومی
بیمه شخص ثالث و حوادث
عمومی 24,662,000 26 خرداد 24,662,000 24,662,000
عمومی
موتور سیکلت
بیمه شخص ثالث و حوادث
موتور سیکلت 2,996,000 26 خرداد 2,996,000 2,996,000
موتور سیکلت
مینی بوس
بیمه شخص ثالث و حوادث
مینی بوس 31,825,000 26 خرداد 31,825,000 31,825,000
مینی بوس
ون
بیمه شخص ثالث و حوادث
ون 24,937,000 20 فروردین 24,937,000 24,937,000
ون
پراید
بیمه شخص ثالث و حوادث
پراید 9,900,000 20 فروردین 9,900,000 9,900,000
پراید
پیکان
بیمه شخص ثالث و حوادث
پیکان 9,900,000 20 فروردین 9,900,000 9,900,000
پیکان
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه