قیمت لوله و اتصالات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اتصال بوشن توپیچ یونیک پایپ مدل P20.1/2
لوله و اتصالات
اتصال بوشن توپیچ یونیک پایپ مدل P20.1/2 متفرقه 320,000 1 آبان 320,000 320,000
اتصال بوشن توپیچ یونیک پایپ مدل P20.1/2 مناسب برای: آب جنس: برنج
اتصال بوشن مدل -PP-R-S-20 سایز 20 بسته 4 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل -PP-R-S-20 سایز 20 بسته 4 عددی متفرقه 70,000 3 آبان 67,200 67,200
اتصال بوشن مدل -PP-R-S-20 سایز 20 بسته 4 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل A-1
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل A-1 متفرقه 220,000 3 آبان 220,000 220,000
اتصال بوشن مدل A-1 مناسب برای: آب جنس: گالوانیزه
اتصال بوشن مدل PP-R-S بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S بسته 2 عددی متفرقه 33,600 3 آبان 33,600 33,600
اتصال بوشن مدل PP-R-S بسته 2 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل PP-R-S بسته 4 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S بسته 4 عددی متفرقه 89,600 3 آبان 171,600 171,600
اتصال بوشن مدل PP-R-S بسته 4 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20 متفرقه 16,800 3 آبان 16,800 16,800
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20 مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20-1.2
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20-1.2 متفرقه 167,800 3 آبان 167,000 167,000
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20-1.2 مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20-1.2 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20-1.2 بسته 2 عددی متفرقه 342,200 3 آبان 330,000 330,000
اتصال بوشن مدل PP-R-S-20-1.2 بسته 2 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل PP-R-S-25
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S-25 متفرقه 22,400 3 آبان 22,400 22,400
اتصال بوشن مدل PP-R-S-25 مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل PP-R-S-63
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل PP-R-S-63 متفرقه 196,600 3 آبان 178,900 178,900
اتصال بوشن مدل PP-R-S-63 مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن مدل S-3-8
لوله و اتصالات
اتصال بوشن مدل S-3-8 متفرقه 115,000 3 آبان 115,000 115,000
اتصال بوشن مدل S-3-8 مناسب برای: آب جنس: برنج
اتصال بوشن پلیمر سازه گلپایگان کد ۶۳
لوله و اتصالات
اتصال بوشن پلیمر سازه گلپایگان کد ۶۳ متفرقه 56,000 18 مهر 52,000 52,000
اتصال بوشن پلیمر سازه گلپایگان کد ۶۳ مناسب برای: فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال بوشن کد 20 بسته 10 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد 20 بسته 10 عددی متفرقه 187,000 3 آبان 187,000 187,000
اتصال بوشن کد 20 بسته 10 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن کد 25 بسته 10 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد 25 بسته 10 عددی متفرقه 224,000 3 آبان 249,000 249,000
اتصال بوشن کد 25 بسته 10 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن کد 32 بسته 10 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد 32 بسته 10 عددی متفرقه 365,000 3 آبان 331,000 331,000
اتصال بوشن کد 32 بسته 10 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن کد MH2520 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد MH2520 بسته 2 عددی متفرقه 250,000 3 آبان 250,000 250,000
اتصال بوشن کد MH2520 بسته 2 عددی مناسب برای: آب، فاضلاب، گاز جنس: گالوانیزه
اتصال بوشن کد MH3225
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد MH3225 متفرقه 159,000 3 آبان 142,000 145,600
اتصال بوشن کد MH3225 مناسب برای: آب، فاضلاب، گاز جنس: گالوانیزه
اتصال بوشن کد ۲۰۲۵ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد ۲۰۲۵ بسته ۵ عددی متفرقه 84,000 3 آبان 84,000 84,000
اتصال بوشن کد ۲۰۲۵ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن کد ۲۵۳۲ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد ۲۵۳۲ بسته ۵ عددی متفرقه 118,500 3 آبان 125,000 125,000
اتصال بوشن کد ۲۵۳۲ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن کد ۳۲ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد ۳۲ بسته ۵ عددی متفرقه 175,000 3 آبان 175,000 175,000
اتصال بوشن کد ۳۲ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال بوشن یکسر فلز کد ۲۵ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن یکسر فلز کد ۲۵ بسته ۵ عددی متفرقه 810,000 3 آبان 770,000 770,000
اتصال بوشن یکسر فلز کد ۲۵ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: برنج، پلی پروپیلن
اتصال تبدیل  مدلT-1-2-B-1-4
لوله و اتصالات
اتصال تبدیل مدلT-1-2-B-1-4 متفرقه 172,000 3 آبان 160,000 160,000
اتصال تبدیل مدلT-1-2-B-1-4 مناسب برای: آب جنس: برنج
اتصال تبدیل مدل A-3
لوله و اتصالات
اتصال تبدیل مدل A-3 متفرقه 70,000 3 آبان 65,000 65,000
اتصال تبدیل مدل A-3 مناسب برای: آب جنس: برنج
اتصال زانو کد 20 بسته 10 عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانو کد 20 بسته 10 عددی متفرقه 179,000 3 آبان 195,000 195,000
اتصال زانو کد 20 بسته 10 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی ارس پلیمر کد ۹۰۴۵
لوله و اتصالات
اتصال زانویی ارس پلیمر کد ۹۰۴۵ متفرقه 145,000 3 آبان 135,000 135,000
اتصال زانویی ارس پلیمر کد ۹۰۴۵ مناسب برای: فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال زانویی شهریار مدل A-63-45
لوله و اتصالات
اتصال زانویی شهریار مدل A-63-45 متفرقه 64,000 25 مرداد 64,000 64,000
اتصال زانویی شهریار مدل A-63-45 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال زانویی مدل PP-R-20-S  بسته 4 عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی مدل PP-R-20-S  بسته 4 عددی متفرقه 100,000 3 آبان 100,400 100,400
اتصال زانویی مدل PP-R-20-S  بسته 4 عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی مدل PP-R-S-20
لوله و اتصالات
اتصال زانویی مدل PP-R-S-20 متفرقه 25,100 3 آبان 25,100 25,100
اتصال زانویی مدل PP-R-S-20 مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی مدلG-90
لوله و اتصالات
اتصال زانویی مدلG-90 متفرقه 54,000 8 مهر 54,000 54,000
اتصال زانویی مدلG-90 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۴۵
لوله و اتصالات
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۴۵ متفرقه 154,500 29 شهریور 154,500 154,500
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۴۵ مناسب برای: فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰
لوله و اتصالات
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰ متفرقه 205,000 3 آبان 188,500 188,500
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰ مناسب برای: فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰ بسته ۴ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰ بسته ۴ عددی متفرقه 700,000 29 شهریور 700,000 700,000
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰ بسته ۴ عددی مناسب برای: فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال زانویی کد b25 بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد b25 بسته ۵ عددی متفرقه 819,000 3 آبان 775,000 775,000
اتصال زانویی کد b25 بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: برنج، پلی پروپیلن
اتصال زانویی کد b32 بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد b32 بسته ۵ عددی متفرقه 1,306,500 3 آبان 1,235,000 1,235,000
اتصال زانویی کد b32 بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: برنج، پلی پروپیلن
اتصال زانویی کد m20 بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد m20 بسته ۵ عددی متفرقه 800,000 3 آبان 769,500 769,500
اتصال زانویی کد m20 بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی کد m32 بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد m32 بسته ۵ عددی متفرقه 1,700,000 3 آبان 1,670,000 1,670,000
اتصال زانویی کد m32 بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: برنج، پلی پروپیلن
اتصال زانویی کد ۲۰ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد ۲۰ بسته ۵ عددی متفرقه 86,000 1 آبان 70,000 70,000
اتصال زانویی کد ۲۰ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی کد ۲۰۲۵ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد ۲۰۲۵ بسته ۵ عددی متفرقه 160,000 3 آبان 157,000 157,000
اتصال زانویی کد ۲۰۲۵ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی کد ۲۰۴۵ بسته ۵ عددی
لوله و اتصالات
اتصال زانویی کد ۲۰۴۵ بسته ۵ عددی متفرقه 71,000 3 مهر 71,000 71,000
اتصال زانویی کد ۲۰۴۵ بسته ۵ عددی مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال زانویی یونیک پایپ مدل P20
لوله و اتصالات
اتصال زانویی یونیک پایپ مدل P20 متفرقه 330,000 3 آبان 240,000 240,000
اتصال زانویی یونیک پایپ مدل P20 مناسب برای: آب جنس: برنج
اتصال سه راه تبدیل مدل R251620
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل مدل R251620 متفرقه 980,000 3 آبان 980,000 980,000
اتصال سه راه تبدیل مدل R251620 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R252025
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R252025 متفرقه 550,000 3 آبان 420,000 420,000
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R252025 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R321625
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R321625 متفرقه 820,000 3 آبان 650,000 650,000
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R321625 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025 متفرقه 800,000 3 آبان 650,000 650,000
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه توپیچ یونیک پایپ مدل P162016T
لوله و اتصالات
اتصال سه راه توپیچ یونیک پایپ مدل P162016T متفرقه 360,000 3 آبان 280,000 280,000
اتصال سه راه توپیچ یونیک پایپ مدل P162016T مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه یونیک پایپ مدل P20.1/2.16
لوله و اتصالات
اتصال سه راه یونیک پایپ مدل P20.1/2.16 متفرقه 500,000 3 آبان 500,000 500,000
اتصال سه راه یونیک پایپ مدل P20.1/2.16 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راهی PP-R-S-32-1-E
لوله و اتصالات
اتصال سه راهی PP-R-S-32-1-E متفرقه 310,000 3 آبان 300,000 300,000
اتصال سه راهی PP-R-S-32-1-E مناسب برای: آب جنس: پلی پروپیلن
اتصال سه راهی تهران اتصالات مدل A-32-90
لوله و اتصالات
اتصال سه راهی تهران اتصالات مدل A-32-90 متفرقه 88,000 3 آبان 88,000 88,000
اتصال سه راهی تهران اتصالات مدل A-32-90 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال سه راهی شهریار مدل b-2
لوله و اتصالات
اتصال سه راهی شهریار مدل b-2 متفرقه 300,000 18 مهر 300,000 300,000
اتصال سه راهی شهریار مدل b-2 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال سه راهی شهریار مدل S-63-45
لوله و اتصالات
اتصال سه راهی شهریار مدل S-63-45 متفرقه 117,000 3 آبان 110,000 110,000
اتصال سه راهی شهریار مدل S-63-45 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
مجموع موارد: 172 عدد در 4 صفحه
قیمت لوله و اتصالات
اتصال زانویی پلیمر سازه گلپایگان کد ۱۱۰۹۰
قیمت: 205,000 ریال
قیمت: 205,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
لوله فلکسی کد 1216 21 طول 25 متر
قیمت: 3,466,600 ریال
قیمت: 3,466,600 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
زیرآب روشویی پیسو کد KH4
قیمت: 2,100,000 ریال
قیمت: 2,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
سیفون ظرفشویی آبا کد 120
قیمت: 1,520,000 ریال
قیمت: 1,520,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
سر شیر آب مدل A-25
قیمت: 110,000 ریال
قیمت: 110,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
مهره ماسوره مدلE-1x1-2-S-40
قیمت: 1,100,000 ریال
قیمت: 1,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
زیرآب مدل 176
قیمت: 363,500 ریال
قیمت: 363,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025
قیمت: 800,000 ریال
قیمت: 800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
زیرآب روشویی پیسو کد KH2
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوله و اتصالات
اتصال سه راه یونیک پایپ مدل P20.1/2.16
قیمت: 500,000 ریال
قیمت: 500,000 ریال
مشاهده اطلاعات